[ goranrst @ 06.04.2017. 17:17 ] @
Molio bih vas za pomoć oko rešavanja ovog zadatka:

Telo mase 6 Kg je ispušteno sa visine od 80 m iznad zemlje. Kada se nađe na visini od 60 m njegova kinetička energija iznosi:
a) 4800 J
b) 3500 J
c) 1200 J
(jedno od rešenje je tačno)

Ono što ja znam je formula za Kinetičku energiju Ek = m*V^2 / 2 ( masa puta brzina na kvadrat kroz 2), ali u zadatku nemam nigde brzinu...i ne znam kako da je "izvedem"..(imam samo masu i visinu), i još znam formulu kod potencijalne energije (Ep = m*g*h), ali ovde se traži kinetička energija. Hvala.
[ djoka_l @ 06.04.2017. 19:55 ] @
c)

Imaš zakon o održanju energije. Na početku je ukupna energija tela bila samo potencijalna. Kako pada smanjuje se potencijalna, a povećava kinetička, pa je kinetička razlika između potencijalne na prvoj i drugoj visini.

Ako baš želiš brzinu, telo ima početnu brzinu 0, ubrzanje g i prelazi put od 20m. Lako se može naći t, a v=gt, pa možeš za vežbu sam da proveriš šta se dobije.
[ goranrst @ 06.04.2017. 21:38 ] @
Hvala mnogo, ako sam dobro razumeo oduzimanjem prve i druge visine dobijem 20 m, pa onda to uvrstim u formulu kao na slici:još jednom hvala.
[ djoka_l @ 06.04.2017. 22:13 ] @
Nije, imaš Ep1=mgh1 Ep2=mgh2 Ek=Ep1-Ep2=mg(h1-h2)=6*10*20=1200J

Preko brzine s=gt^2/2 i v=gt
Kako je Ek=mv^2/2

imamo da je gs=(gt)^2/2 (pomnozimo obe strane sa g) pa kada pomnozimo obe strane sa m imamo (i zmenimo gt sa v)

mgs = mv^2/2

mgs=Ek=1200J
[ goranrst @ 07.04.2017. 08:05 ] @
Sada je sve jasno. djoka_l još jednom veliko hvala!