[ goranrst @ 07.04.2017. 13:30 ] @
Molio bi ako je moguće za pomoć rešavanja ova dva zadatka: (zadaci doslovno glase ovako)

1. Na slici (slika1) naznačiti sile koje deluju na telo i zapisati Drugi Njutnov zakon za njihovu sumu.

slika1:ono što ja znam je prvi deo zadatka, a to je da naznačim sile koje deluju na telo (koliko vidim radi se o telu na Strmoj ravni), slika 2:ali ovaj drugi deo zadatka ne razumem (i zapisati Drugi Njutnov zakon za njihovu sumu), samo znam formulu za drugi Njutnov zakon - a = F/m, F=m*a ...


2. Za telo koje slobodno pada, a otpor vazduha se zanemari, zbir_______________________ i ____________________ energije je __________________.

Da li je ovo drugo pitanje iz oblasti "slobodan pad", gde znam da "ako se zanemari otpor vazduha sva tela padaju istom brzinom za isto vreme i pređu isti put", ali ne znam kakva je veza sa energijom koja se pominje u zadatku?

Izvinjavam se što sam postavio dva zadatka. Hvala.
[ RoRa @ 09.04.2017. 12:29 ] @
2. Da reč je o slobodnom padu za koga važi da je za telo koje pada zbir potencijalne i kinetičke energije konstantan.
[ mikigen @ 09.04.2017. 13:53 ] @
Da nije E=mc2
[ RoRa @ 09.04.2017. 19:28 ] @
Ne, to je relativistička jednačina a slobodan pad je problem koji uspešno rešava klasična fizika. Početna (potencijalna) energija tela je data sa Ep=mgH a kinetička energija tela koje pada je Ek=(mv/2)v. Dakle, tokom pada tela njegova potencijalna energija se smanjuje a povećava se njegova kinetička energija. U zbiru ukupna energija se ne menja.
[ goranrst @ 09.04.2017. 20:27 ] @
RoRa mnogo vam hvala na odgovoru!
Molio bih još ako može neko da pogleda prvi zadatak iz mog prvog posta (drugi deo zadatka mi nije jasan). Hvala.
[ RoRa @ 10.04.2017. 08:59 ] @
Prvi deo 1-og zadatka niste, nažalost, dobro rešili. Sila trenja ne postoji jer nije dat koeficijent trenja, strma ravan je idealna. Težina tela, sila Fg=mg deli se na komponentu paralelnu sa strmom ravni,Fx=mgsin(teta), i komponentu normalnu na strmu ravan, Fy=mgcos(teta). Ova normalna komponenta je u ravnoteži sa silom Fn. Dakle telo mase m klizi (ubrzano) niz idealnu strmu ravan pod dejstvom sile Fx.
[ goranrst @ 11.04.2017. 07:52 ] @
Ok RoRa veliko vam hvala još jednom.