[ kosovic @ 26.06.2017. 11:18 ] @
Iz tabele tblBodovanje:
SELECT partija, ponudjena_cijena, tender
FROM tblBodovanje


partija ponuđena_cijena tender
---------- --------------------------------------- ----------
1 500 0113
1 550 0113
2 1000 0113
2 1500 0113
1 2500 2712
2 3000 2712
2 3500 2712
1 2000 2712


Hoću da izvedem mimimalnu cijenu po partiji
(MIN(ponudjena_cijena)ASNajmanaCijena),
da bih te partije izbodovao po formuli(MIN(ponudjena_cijena) / ponudjena_cijena * 100 AS Bodovi).
To bi trebalo da izgleda:
SELECT partija, ponudjena_cijena,MIN(ponudjena_cijena) AS NajmanaCijena, MIN(ponudjena_cijena) / ponudjena_cijena * 100 AS Bodovi, tender
FROM tblBodovanje
GROUP BY partija, tender, ponudjena_cijena

partija ponuđena_cijena NajmanaCijena Bodovi tender
1 500 500 100 0113
1 550 550 100 0113
1 2000 2000 100 2712
1 2500 2500 100 2712
2 1000 1000 100 0113
2 1500 1500 100 0113
2 3000 3000 100 2712
2 3500 3500 100 2712
Ne prikazuje mi se minimalna cijena za određenu partiju npr za partiju 1 I tender 0113 trebalo bi da minimalna cijena iznosi 500 za sve pozicije tendera 0113 I partije 1, koja mi je neophodna za izračunavanja broja bodova.Međuti meni pokazuje min za jednu poziciju 500 a drugu 550, t.j njihove ponudjene cijene.
Milim vas da mi neko pomogne, unaprijed zahvaljujem.
Draško

[Ovu poruku je menjao kosovic dana 26.06.2017. u 12:52 GMT+1]
[ djoka_l @ 26.06.2017. 11:59 ] @
Code (sql):

SELECT t.partija, t.tender, t.ponudjena_cijena, m.mincena, m.mincena/t.ponudjena_cijena*100 bodovi
FROM tblbodovanje t,
   (SELECT partija, tender, MIN(ponudjena_cijena) mincena
    FROM tblbodovanje
    GROUP BY partija, tender) m
WHERE t.partija=m.partija
  AND t.tender=m.tender
 
[ kosovic @ 27.06.2017. 06:29 ] @
djoka_,
Zahvaljujem puno, to je ono što mi je trebalo.
Veliki pozdrav,
Draško
[ kosovic @ 27.06.2017. 06:59 ] @
djoka_l,

Ako nije problem kako još dodati rang po tenderima i partijama.
Pozdrav,


[ djoka_l @ 27.06.2017. 07:10 ] @
MySQL nema analitičke funkcije (RANK, DENSE_RANK i slično) kao ostale baze. Zato ćeš morati malo da se potrudiš ili da to ručno odrediš. Na kraju krajeva, nije SQL namenjen baš za sve.
[ kosovic @ 27.06.2017. 07:52 ] @
Ok, u svakom slučaju Hvala,
Pozz