[ EmirP @ 19.12.2017. 04:07 ] @
Da li neko moze da odradi ovih 5 zadataka ? ja sam pocetnik u svemu ovome ali imam jaku zelju da naucim pa bih zelio da netko uradi da vidim kako ide...

Zahvaljujem se duboko...

1. Napisati program koji ispisuje ASCII tabelu na ekranu na sljedeci nacin:

- Napraviti tabelu tako da ima 4 kolone
- Za svaki karakter u ASCII tabeli u ostalim kolonama navesti broj koji ga
- predstavlja u:
-decimalnom,
-oktalnom i
-heksadecimalnom formatu.
- Tabela treba da ima 256 redova
2. Pomocu typedef naredbe definisati stranice (a,b,c..) jednog geometrijskog tijela (trougao, kvadrat, kvadar...).
Dodijeliti vrijednosti uzete sa tastature i izracunati obim i povrsinu datog tijela pomocu stranica. Ispisati obim i povrsinu

3. Napisati zadatak tako da u odnosnu na uslove ispitane pomocu relacionih operatora se izvršava jedan, drugi ili treci izraz. Svaki izraz treba da sadrži:

-po dva aritmetricka operatora,
-jedan logicki operator
-jedan unarni operator.

Objasniti rezultate u komentarima (koji se operator izvršava prvi i zašto)

Restrikcije: Operatori koji se koriste u jednom izrazu ne smiju se koristiti u drugom. Sve varijable koje se koriste unijeti sa tastature.

4. Napisati program koji u jednom matematickom izrazu koristi sve operatore sa bitima.

Prije toga definisati odgovarajuci broj razlicitih varijabli koje ce se koristiti u tom izrazu (za svaki operator potrebna najmanje jedna varijabla).

Ispisati rezultat operacije i u komentarima ga objasniti na sljedeci nacin:

svaku varijablu predstaviti binarno i sta se desava kod svake operacije redom (prioritetima) kojim se izvrsavaju operacije.

Primjer: ako su varijable a,b,c,d,e,f. rez=a&b>>c<<d|(~e)^f


5. Iskoristiti sizeof operator da se izracuna umnožak:

-svih tipova realnih brojeva

-svih tipova cijelih brojeva.

Pomjeriti umnožak tipova realnih brojeva za onoliko bita ulijevo koliko iznosi umnožak tipova cijelih brojeva.

Predstaviti dobijeni broj kao karakter
[ plague @ 19.12.2017. 06:26 ] @
Citat:
Da li neko moze da odradi ovih 5 zadataka ? ja sam pocetnik u svemu ovome ali imam jaku zelju da naucim pa bih zelio da netko uradi da vidim kako ide...

Mnogo jarka zelja, cak si otisao toliko daleko da si napisao post na forumu.

Pravilo 6.
[ Branimir Maksimovic @ 19.12.2017. 10:00 ] @
Pokazi gde je zapelo pa da ti pomognemo ;)
[ mjanjic @ 19.12.2017. 18:14 ] @
Zapelo je, izgleda, kod "Napisati program..."