[ goran.c @ 24.01.2018. 07:27 ] @
Imam problem kako na stranici FILTER kada se filtriraju podaci ( pomoću dugmeta FILTER ) u koloni A upiše redne brojeva onoliko koliko ima lica . Ako neko ima volje za pomoć zakačio sam datoteku
[ Jpeca @ 24.01.2018. 09:01 ] @
Recimo u A koloni (A11) dodaj formulu
Code:
=IF(B11<>"";A10+1;"")

Formula gleda susedno polje (B kolona) i ukoliko je ono popunjeno (nije prazno) uvećava vrednost iznad za 1, ako ne onda ostaje prazno

Kopiraj ovu formulu ispod dokle treba - za slučaj kad je spisak potpun.

Pošto brišeš redove u filtr proceduri, možeš ovu formulu da postaviš u kodu


[Ovu poruku je menjao Jpeca dana 24.01.2018. u 10:19 GMT+1]
[ goran.c @ 26.01.2018. 07:26 ] @
Kada sam iskopirao formulu u kolonu A ( funkcioniše ) ali s obzirom da prilikom filtriranja briše kolone kada se bira drugi klub formula se tada ne pojavljuje ( što je i normalno s obzirom na vb kod ) tako da nije upotrebljivo e sada bih zamolio JPECU da mi pomogne da se u koloni A DODA JEDAN KOLONA (A kolona ) ISPRED BR:LICENCE GDE ĆE SE PRILIKOM FILTRIRANJA POJAVLJIVATI TI BROJEVI
Blokirao sam i nemam rešenje a bilo bi mi korisno kada bi se ovaj problem rešio
Unapred zahvalan
[ Jpeca @ 26.01.2018. 16:09 ] @
Ovo je procedura koja dodaje navedenu formulu kroz VBA,
Code:

Private Sub DodajRbr()
Dim rwEnd As Long
Dim r As Long
Const rwStart As Integer = 11
Dim sh As Worksheet
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Filter")
    rwEnd = sh.Range("B50000").End(xlUp).Row ' Last row
    For r = rwStart To rwEnd
       sh.Cells(r, 1).FormulaR1C1 = "=R[-1]C[0]+1"
    Next r
End Sub

Pozoveš je nakon kopiranja, pre skip_copying, tako da se nakon brisanje formule svaki put dodaju
[ @ 26.01.2018. 16:28 ] @
Umesto

Rows("10:" & CStr(n)).Delete Shift:=xlUp

stavi

Range("B11:I50").Clear

Na kraju posle

Application.CutCopyMode = False

dodaj

Sheets("Filter").Range("A10").Clear
[ darkos1 @ 26.01.2018. 17:48 ] @
Pozdrav

Kako u kodu dodati da na kraju posle ispisa u sheetu Filter doda recimo u koloni G dio teksta kao npr


"Spisak sastavio:
Marko Marković"

[ goran.c @ 27.01.2018. 06:12 ] @
Hvala svima koji su se bavili temom , posebno JPECI koji je uradio ono što sam hteo.i.........Da li bi neko hteo da napiše kod kojim bi se sakrii podaci kolone B i u njoj upisali redni brojevi.................ili kao još jedno rešenje dodati redne brojeve u tabelu kolone A.........................mislim da ima dosta VB korisnih kodova koje bi članovi ovog foruma mogli da koriste u svojim radovima .....................Još jedanput HVALA JPECA
[ Jpeca @ 30.01.2018. 16:28 ] @
Citat:
Da li bi neko hteo da napiše kod kojim bi se sakrii podaci kolone B i u njoj upisali redni brojevi

Ako ti ne trebaju podaci iz kolone B onda možeš redne brojeve umesto u koloni A da upišeš u koloni B (2 umesto 1).

Problem sa gornjim kodom je što će formula u prvom redu vratiti grešku jer je B10 ima tekst - nije prazno (t.j. ). Možeš da napraviš komplikovaniju formulu ili jedstavno da upišeš direktno vrednosti
Code:

Private Sub DodajRbr()
Dim rwEnd As Long
Dim r As Long
Const rwStart As Integer = 11
Dim sh As Worksheet
    
    Set sh = ThisWorkbook.Sheets("Filter")
    rwEnd = sh.Range("B50000").End(xlUp).Row ' Last row
    
    For r = rwStart To rwEnd
       sh.Cells(r, 2).NumberFormat = "General"
       sh.Cells(r, 2).Value = r - rwStart + 1
    Next r

End Sub[ Aleksina Mama @ 31.01.2018. 06:27 ] @
>
[ goran.c @ 02.02.2018. 08:07 ] @
HVALA JPECA, "ubacio" sam kod i sve funkcioniše kako sam želeo ( u attachu sam zakacio datoteku )
Imao bih jedno pitanje JPECA ( ako Vam nije problem A I NIJE U OKVIRU OVE TEME ) s obzirom da ste već upaznati sa funkcionisanjem ove baze, da li možete da mi pomognete s obzirom da u zaglavlju stoji naziv kluba da se kolona gde se nalazi naziv kluba ne pojavljuje ( sakrije ) I DA NA DNU IZVEŠTAJA STOJI LINIJA IZA POSLEDNJEG LICA.......................
Ako ovo i ne bude urađeno hvala za veliku pomoć
[ Jpeca @ 03.02.2018. 11:20 ] @
Citat:
...s obzirom da u zaglavlju stoji naziv kluba da se kolona gde se nalazi naziv kluba ne pojavljuje ( sakrije )


Ako sam razumeo, dovoljno je da selektuješ i sakriješ (Hide) kolonu E, nikakva izmene u programu nije potrebna. Ako želiš da potpuno izbaciš tu kolonu morao bi da se menja način filtriranja - ne može samo copy iz postojeće tabele

Citat:
DA NA DNU IZVEŠTAJA STOJI LINIJA IZA POSLEDNJEG LICA.......................

Što se linije tiče, ako si hteo da dodaš donju ivicu tabele, to može lako da se ubaci u postojeći kod

Code:
Private Sub DodajRbr()
Dim rwEnd As Long
' Ostaje postojeći kod
'...
' Dodaj liniju ispod
    With sh.Cells(rwEnd, 2).Resize(ColumnSize:=8).Borders(xlEdgeBottom)
        .LineStyle = xlContinuous
        .ColorIndex = 0
        .TintAndShade = 0
        .Weight = xlThin
    End With
End Sub

Pošto, prilikom filtiranja brišeš prethodne redove, time će se izbirsati i donja linija, pa ovo dodavanje svaki put nakon filtiranja trebalo bi da bude dovoljno. Verovatno bi moglo i sa ulsovnim formatiranjem - bez dodavanja koda
[ goran.c @ 04.02.2018. 09:12 ] @
Što se tiče skrivanja kolone sa opcijom hide to znam mislio sam da se kroz VB napiše ali nema potrebe.
JPECA ovoj Vaš kod sa linijom je potpuno ok i funkcioniše besprekorno
Dodao sm da u futeru tekst ko je uradio izveštaj i broj stranice kao i u zaglavlju datum i da izbroji ukupan broj lica koja su licencirana......................
Možda je samo trebalo da ispod zadnjeg podatka stoji ko je uradio izveštaj i broj stranice (to nisam znao ) pa sam upiso u footer što je vidljivo jedino kada se štampa................
Dodao sam i repeat headers ali se javlja problem kada obrišem naziv kluba i onda treba da štampa sve trebalo bi da zadnji na toj strani ima liniju ispod a ostaje samo linija na kraju svih ....... verovatno bi se kroz VB code break page to rešilo
Zakačioo sam ispravljenu datoteku, koja je urađena i više nego što je trebalo na početku teme ali ako mogu da se reše i ove stvari koje sam naveo bilo bi perfektno