[ midus @ 29.01.2018. 20:29 ] @
Poštovane kolege,

imam jednu relativno prostu aplikaciju, školskog tipa, ali je tu problem što kod izbora vrednosti iz DropDown komponente kada se klikne na dugme posle toga izbacuje grešku u aplikaciji, i ne prikazuje ništa od podataka u GridView.
GridView drži prikazan sa podacima za prvi element iz DropDown, mada bih možda i tu mogao da mu isprogramiram da ne puni GridView dok se ne izabere neko iz DropDown liste i kasnije se klikne na dugme...

Ubacio sam jedan TextBox za ispis vrednosti SelectedIndex, ali on ispisuje 0 kod izbora!!!

Ovde bih priložio ceo ovaj mali projekat da neko ko se razume pogleda i ukaže mi gde grešim.

Ovde ću prikačiti kod, sa procedurama za popunjavanje ucenika i listu sa maticnim brojevima ucenika...


Unapred se zahvaljujem kolegama na svakoj pomoći...private ArrayList listaMbrUcenika = new ArrayList();

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e)
{

int id = DropDownList2.SelectedIndex;

if (DropDownList2.SelectedIndex == -1)
{
id = 0;
}
else
{
id = DropDownList2.SelectedIndex;
}

TextBox1.Text = id.ToString();
/*
if (!IsPostBack)
{
popuniUcenike();
}
popuniListuMbrUcenika();*/
}

private void popuniUcenike()
{
OleDbConnection conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|\SKOLA.mdb";
String strSQL = "Select * from UCENIK";
OleDbCommand comm = new OleDbCommand(strSQL, conn);

try
{
conn.Open();
OleDbDataReader reader = comm.ExecuteReader();

while (reader.Read())
{
DropDownList2.Items.Add(reader[1].ToString() + " " + reader[3].ToString());
}

if (DropDownList2.Items.Count > 0)
{
DropDownList2.SelectedIndex = 0;
}
conn.Close();
}

catch (Exception exc)
{
//obrada izuzetka
}
}

private void popuniListuMbrUcenika()
{
OleDbConnection conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|\SKOLA.mdb";
String strSQL = "Select * from UCENIK";
OleDbCommand comm = new OleDbCommand(strSQL, conn);

try
{
conn.Open();
OleDbDataReader reader = comm.ExecuteReader();

while (reader.Read())
{
listaMbrUcenika.Add(reader[0].ToString());
}

conn.Close();
}

catch (Exception exc)
{
//obrada izuzetka
}
}

protected void prikaziIzostanke_Click(object sender, EventArgs ea)
{
OleDbConnection conn = new OleDbConnection();
conn.ConnectionString = @"Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=|DataDirectory|\SKOLA.mdb";
OleDbParameter param = new OleDbParameter();
param.ParameterName = "@mbrUcenika";

//DropDownList2.SelectedIndex = 0;
int id = DropDownList2.SelectedIndex;

if (DropDownList2.SelectedIndex == 0)
{
id = 0; //1
}
else
{
id = DropDownList2.SelectedIndex;
}

param.Value = listaMbrUcenika[id];
param.OleDbType = OleDbType.Integer;
String strSQL = "Select * from IZOSTANAK where [email protected]";
OleDbCommand comm = new OleDbCommand(strSQL, conn);
comm.Parameters.Add(param);
OleDbDataAdapter adapter = new OleDbDataAdapter(comm);
DataSet ds = new DataSet();

try
{
conn.Open();
adapter.Fill(ds, "Izostanak");
conn.Close();
grid.DataSource = ds;
grid.DataBind();
}
catch(Exception exc)
{
//obrada izuzetka
}
}
[ pl4stik @ 31.01.2018. 20:55 ] @
Drop down lista ima event selectedindexchange il tako nesto valjda bese pa bi mogo na to da se zakacis da pratis promenu selectovanog itema ...