[ Siki 5 @ 15.02.2018. 14:50 ] @
Formule koje se koriste su dobre kada se u opsegu padajuće liste nalaze brojevi. Kada se u opsegu padajuće liste nalazi tekst onda se u određenim situacijama ne dobija ono što se očekuje. Problem je detaljnije objašnjen u ataču.Hvala ljudima dobre volje.
[ djoka_l @ 15.02.2018. 16:50 ] @
Da li znaš da koristiš "Evaluate Formula" na tabu Formulas.

U slučaju kada je u polju F2 sadržaj "Zoran", formula u G2:

INDEX($G$10:$G$40,IF(MATCH(F2,$G$10:$G$40,0)+1>ROW(G40)-ROW($G$10),$G$10,MATCH(F2,$G$10:$G$40,0)+1))

se izračunava kao

INDEX($G$10:$G$40,"Ana")

i dobijaš #VALUE kao rezultat.

Problem je ono $G$10 u formuli. Umesto reference na ćeliju, treba da staviš samo broj 1, dakle:

INDEX($G$10:$G$40,IF(MATCH(F2,$G$10:$G$40,0)+1>ROW(G40)-ROW($G$10),1,MATCH(F2,$G$10:$G$40,0)+1))

Slično tome, u H2, umesto:

INDEX($G$10:$G$39,IF(MATCH(F2,$G$10:$G$39,0)-1<1,F2,MATCH(F2,$G$10:$G$39,0)-1))

treba

INDEX($G$10:$G$39,IF(MATCH(F2,$G$10:$G$39,0)-1<1,1,MATCH(F2,$G$10:$G$39,0)-1))

Kod kolone sa brojevima ti je radilo zato što su to bili brojevi, a ne stringovi, pa je INDEX dobijao kao drugi element broj, a ne string.
[ Siki 5 @ 15.02.2018. 19:34 ] @
Problem je rešen. Hvala i za uloženi trud da detaljno objasniš u čemu je bio problem.