[ unused_username @ 02.03.2018. 13:37 ] @
Možete li predložiti naziv (ili dati više prijedloga) za softverski projekat čija je glavna funkcija "pomoć na putu"? Na primjer, softver za hotel menad\ment zove se "Customer Care".

Napomena: Dajte prijedloge na engleskom jeziku.
[ dusans @ 02.03.2018. 13:58 ] @
Road Runner :)
[ plague @ 15.03.2018. 09:44 ] @
"Carbulance" - kao Ambulance ali za kola.
[ mjanjic @ 15.03.2018. 23:07 ] @
ROadAssistance - ROA (straćenica poznatija po značenju "Return on assets", što označava odnos prihoda kompanije prema ukupnoj vrednosti njene imovine - što je broj veći, to bolje).