[ Lazarevic.Ivica @ 19.03.2018. 11:01 ] @
Nedavno je objavljen ovaj zadatak u okviru sajta koji održavam.

Citat:

Potrebno je napraviti aplikaciju koja će da obavlja funkcije file managera. Od funkcionalnosti, aplikacija treba da obezbedi sledeće funkcije:

pregled foldera,
prikaz informacija o fajlovima/folderima u tabelarnom (odnosno, preglednom) obliku,
ime,
putanja,
veličina,
datum kreiranja,
datum poslednje izmene,
kreiranje foldera,
promena imena fajlova/foldera,
kopiranje fajlova / kompletnih foldera,
premeštanje fajlova / kompletnih foldera,
brisanje fajlova/foldera.


Preporuka je da se za ove operacije koriste komande, redom: LIST, INFO, CREATE_DIR, RENAME, COPY, MOVE, DELETE.

Treba ponuditi korisniku da izabere koju od operacija sa fajlom/folderom želi da obavi. Nakon što korisnik aplikacije u konzolu unese određenu komandu, aplikacija prikazuje poruku o prepoznatoj komandi (ili neprepoznatoj, ako je komanda neadekvatna) i nastavlja sa prikupljanjem potrebnih informacija za obavljanje navedene operacije (putanje i slično). Korisnik treba da unese putanju do željenog fajla; ne treba koristiti hard-kodirane putanje. Tu obratite pažnju da li se radi sa relativnim ili apsolutnim putanjama.

Brisanje i kopiranje nepraznih foldera trebalo bi uraditi rekurzivno (tj. „u dubinu“).


Objavio sam izvorni kod za Fajl menadžer pisan na programskom jeziku Java. Polaznici IT Akademije ne mogu uraditi tek tako copy/paste i predati rešenje, ali mislim da bi kod mogao da bude nekome od koristi. Fajl menadžer je inspirisan Linux komandnom linijom.