[ mikins @ 20.04.2018. 20:51 ] @

Mogu li se istovremeno u PIC12F675 koristiti funkcije AD konvertora na jednom pinu ( pin 7 - AN0 ) i externog interapta na drugom ( PIN 5 - INT ) ?
[ milan-markovic @ 22.04.2018. 22:02 ] @
Naravno da moze da se koriste interapt i AD na razlicitim pinovima.