[ PeraMitic @ 23.08.2018. 22:03 ] @
Sin je pre izvesnog vremena počeo da mi postavlja neka pitanja na koja nisam mogao precizno da mu odgovorim.
Na forumima sam nalazio nepotpune informacije i komentare u kojima se neke stvari podrazumevaju a meni su nepoznate itd...
Postovi su stari po nekoliko godina a zakoni se često menjaju...

Ukratko, radi se o postavljanju priloga na Youtube, ostvarivanju zarade po tom osnovu, izvršenje naplate i plaćanje poreza.
Ja bih ovom prilikom stvar proširio sa Youtube-a na bilo kakvu vrstu posla preko interneta koji nije zasnovan na radnom odnosu
(ugovor o radu) već se isključivo odnosi na ad-hoc poslove tj. freelancing.

U nastavku ću postaviti redosled operacija onako kako ja to shvatam a vas bih zamolio da tu listu proširite, ispravite, dopunite,
prokomentarišete tako da na kraju dobijemo prečišćen tekst koji će služiti kao step-by step uputstvo usklađeno sa najsvežijim propisima.


1. Uraditi neki posao preko sajtova za freelancing


2. Ostvarenu zaradu preusmeriti na PayPal nalog a sa njega novac prebaciti na tekući račun
- Ako maloletna osoba nema PayPal nalog i tekući račun da li može da ih otvori na svoje ime ili može/mora da koristi naloge punoletne osobe?
- Da li može da se izbegne PayPal i da isplata ide direktno na tekući račun?
- Koji je najjeftiniji, najbrži i najsigurniji način naplate za freelancing poslove?


3. Prema najnovijim propisima, ako imamo priliv na tekući račun po osnovu freelancinga, koji je rok za prijavu, koji formular poreske prijave se koristi
(bilo bi dobro postaviti link do formulara) i kome se on i kako predaje (lično u poreskoj upravi ili elektronski)?
Bilo bi dobro objasniti način popunjavanja poreske prijave (da li postoje olakšice, normirani ili stvarni troškovi, da li troškovi moraju biti
dokumentovani, koliko godina se čuva poreska dokumentacija. Da li se plaća samo porez ili se plaćaju i doprinosi?


4. Na koje račune i u kojim rokovima se moraju platiti javni prihodi (porezi i doprinosi) u kojim procentima?


Čitao sam komentare da je moguće otvoriti račun u inostranstvu i preko njega izvršim naplatu. Pretpostavljam da bih onda u toj zemlji
bio dužan da platim porez ali nisam siguran za doprinose. Da li je to bolja opcija i koliko je komplikovana i legalna?

Verovatno sam nešto zaboravio da spomenem ali verujem da ćemo doći do nekog kratkog uputstva gde je sve objašnjeno tako da
i apsolutni početnik može sve da razume.