[ erinije @ 07.09.2018. 15:20 ] @
Kod ne prijavljuje nikakvu grešku
Ništa se ne dešava kada kliknem na link.

Da li može neko da mi pomogne.
evo koda

Code:
 
<a href="#"  onclick="ShowEmployee(@item.IdKompanije)">delete </a> 

link kojim bi otvorio popup

Modal, standardno
Code:
<div class="modal fade" id="myModal">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header">
                    <a href="#" class="close" data-dismiss="modal">&times;</a>
                    <h3 class="modal-title">Partial View Example</h3>
                </div>
                <div class="modal-body" id="myModalBodyDiv">


                </div>
                <div class="modal-footer">
                    <a href="#" class="btn btn-default" data-dismiss="modal">Cancel</a>

                </div>

            </div>

        </div>

    </div>


javascript
Code:
<script src="~/Scripts/jquery-3.3.1.min.js"></script>
<script src="~/Scripts/bootstrap.min.js"></script>
<link href="~/Content/themes/base/jquery-ui.css" rel="stylesheet" />
<script src="~/Scripts/jquery-ui-1.12.1.min.js"></script>

<script type="text/javascript">

    var ShowEmployee = function (idKompanije) {

        var url = "/Kompanijes/ShowEmployee?EmployeeId";

        $("#myModalBodyDiv").load(url, function () {
            $("#myModal").modal("show");

    }

</script>


controll
Code:
 public ActionResult ShowEmployee(int IdKompanije)
        {   
                  return PartialView("delete1");
        }


Kada otvorim inspect, prijavljuje greške tipa,

ailed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery.min.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jquery-ui-1.12.1.js:14 Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined
at jquery-ui-1.12.1.js:14
at jquery-ui-1.12.1.js:16
jquery-ui-1.12.1.min.js:6 Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined
at jquery-ui-1.12.1.min.js:6
at jquery-ui-1.12.1.min.js:6
jquery.min.js:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
jqueryajax:1 Failed to load resource: the server responded with a status of 404 (Not Found)
(unknown) img
Index:258 Uncaught TypeError: $(...).load is not a function
at ShowEmployee (Index:258)
at HTMLAnchorElement.onclick (Index:150)

[ bokinet @ 07.09.2018. 16:47 ] @
proveriti prvo da li su skripte na pocetku ucitane kako treba. znaci uraditi validaciju jquery i sl. file-ova da li su dostupni na lokaciji posto je greska 404 - nije pronadjeno.
takodje ako je Linux server obavezno obratiti paznju na mala i velika slova posto je to jako bitno sto se tice putanja do file-va skripti.
[ erinije @ 07.09.2018. 20:05 ] @
Pazio sam na velika i mala slova.
skripte se nalaze gde je treba ali očito se ne učitavaju. To sam primetio ali ne znam kako da otklonim taj problem.

[ bokinet @ 07.09.2018. 20:24 ] @

jQuery CDN
https://code.jquery.com/jquery/

Probati sa dole navedenim src-om za jquery umesto postojeceg:

<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.3.1.slim.js" integrity="sha256-fNXJFIlca05BIO2Y5zh1xrShK3ME+/lYZ0j+ChxX2DA=" crossorigin="anonymous"></script>


Probati sa realnim putanjama.

Nesto kao na primer:

http://<vas web dome>/<sub-dir>/Scripts/jquery-3.3.1.min.js ili kako vec sve ide puna putanja uri/url putanja do file-ova scripti.


[ erinije @ 07.09.2018. 23:02 ] @
Sve sam probao ali isto.
Kada sam obrisao upload scripte iz _ layout, sada mi izbacuje ovu grešku

GET http://localhost:8113/bundles/jqueryajax 404 (Not Found)
jquery-ui-1.12.1.min.js:6 Uncaught ReferenceError: jQuery is not defined
at jquery-ui-1.12.1.min.js:6
at jquery-ui-1.12.1.min.js:6
(anonymous) @ jquery-ui-1.12.1.min.js:6
(anonymous) @ jquery-ui-1.12.1.min.js:6
Index:299 GET http://localhost:8113/bundles/jqueryajax