[ Blue82 @ 28.03.2019. 07:19 ] @
Pozdrav društvanjce.

Potrebna mi je pomoć za jedan problem.
Naime radi se o praćenju komentara referenata u vezi naplate potraživanja. Zbog velikog broja kupaca, pokušavam da osmislim izveštaj kojim bih pratio kada smo kog kupca zvali radi urgiranja naplate, kroz duži vremenski period. Referenti zaduženi za te kupce, imaju zadatak da svoje kupce zovu, i da za svakog kupca upišu komentare kada će biti naplaćeno i sl. Pošto oni ne mogu za mesec dana da pozovu sve dužnike (fizički nije moguće), ne mogu da pratim koga su zvali a koga namerno ili slučajno preskočili. Takođe želeo bih da kada napravim presek npr na današnji dan, vidim sve komentare za tog komitenta do tog datuma, da bih lakše doneo odluku koga da tužimo, kome da pustimo menicu i slično.

Zadatak može da se postavi potpuno drugačije, u koliko neko ima bolju ideju od moje.
Zamislio sam da referenti dobijaju tabelu sa spiskom dužnika kao u gornjoj tabeli. Svakog dana u novoj koloni otvore kolonu sa današnjim datumom i u nju upisuju komentare koje su dobili od kupaca koje su tog dana pozvali. Posle npr 3 meseca hoću da vidim rezultate, pa izvučem sve neplaćene fakture za svakog pojedinačnog kupca (tabela 2).
E sad nastaje glavni problem. Pošto referenti pišu komentare u gornju tabelu u dužem vremenskom periodu, dug kupaca se menja protekom vremena (deo računa plate ili kupe novu robu) komentar "platiće sutra" koji bih prevukao npr vlookup-om nije aktuelan za sve fakture već za fakture koje su bile knjižene do datuma zvanja.

Zato sam zamislio da se prilikom uparivanja komentara sa odgovarajućim kupcem mora gledati datum knjiženja i datum ostavljanja komentara. Ako je neka faktura knjižena 01.03.2019. godine, komentar koji je u tabeli komentara upisan pre tog datuma nije vezan za tu fakturu, pa ne treba da bude povučen u donju tabelu kao komentar za tu fakturu a svi komentari od 01.03.2019. do današnjeg dana treba da budu prevučeni kao komentar u donju tabelu.

Može li se to nekako rešiti i po cenu da se potpuno drugačije organizuju ulazni podaci?
[ Ivek33 @ 30.03.2019. 14:53 ] @
1.
Ja ne vidim svrhe unosa teksta u okvir komentara. Vjerojatno može preko VBA.
Ali, nakon unesenih 10-15 komentara u prvoj tablici, kako će izgledati komentar za određenu ćeliju u drugoj tablici? Što će biti nakon godinu dana?
No možda ja to vidim drugačijim očima od tebe i ne znam konačna očekivanja nakon nekoliko mjeseci rada.

2.
Datumi knjiženja u drugoj tablici ne poklapaju se sa datumima stupaca u prvoj tablici. Da se poklapaju i da nema duplikata tada bi mogao korisititi Vlookup funkciju ali ovako ne.
Također datumi knjiženja nisu sortirani pa je to možda dodatni problem?

3.
U drugoj tablici imaš duplikate imena, s obzirom na datume knjiženja.
Kako si zamislio u koju ćeliju ćeš unijeti komentar ako imaš dva ista imena dva različita računa i dva različita datuma knjiženja? Na čega se ovdje misliš vezati?

4.
Za Ime3 imaš 3 komentara u prvoj tablici a 1 datum knjiženja u drugoj tablici.
Ako taj datum knjiženja završava priču za to ime tj. plaćen je cijeli iznos tada preko VBA bi se moglo možda ubaciti sva tri komentara u okvir komentara u drugoj tablici (no nikada nisam istraživao to).
[ Blue82 @ 30.03.2019. 17:15 ] @
Ivek, delimično sam rešio problem pošto niko nije odgovarao tako što sam napravio kompromis pa sam izveštaj napravio na isti način kao što si ti napravio u primeru tabela gore desno a ne onako kako sam originalno zamislio.
Ali, to nije bila prvobitna ideja a prvobitna ideja je mnogo potpunija, ovo je samo kompromis. Probaću da pojasnim.

Danas kada izvučem pregled neplaćenih faktura, taj pregled neće biti zbirni u smislu da piše firma broj 1 duguje 100.000 dinara a firma broj 2 duguje 200.000 dinara, nego će taj pregled da obuhvata pregled svih pojedinačnih neplaćenih faktura svih kupaca.
Dakle kod jednog kupca biće npr 20 neplaćenih faktura sa podacima o datumu fakture, broju fakture, neplaćenom iznosu... i fakture će biti pojedinačno pobrojane. Kada posle mesec dana ponovo izvučem pregled pojedinačnih neplaćenih faktura dobiću isti takav izveštaj, samo što će u njemu nestati fakture koje su u međuvremenu plaćene (ako je takvih bilo) a pojaviće se nove fakture koje su fakturisane u međuvremenu i novi izveštaj trebam da uparim a komentarima.

Pošto će uvek biti starih i novih faktura, sam komentar "platiće za nedelju dana" ne znači ništa, zato što se taj komentar možda odnosio na neku fakturu izdatu pre 30 dana (koja je plaćena) i nema nikakve veze sa novonastalom fakturom. Zbog toga mi je palo na pamet da se upare komentari sa fakturama na način da se upoređuje datum pisanja komentara sa datumom knjiženja fakture. Logika je takva da se komentar koji je upisan npr 30.03.2019. godine odnosi na fakture koje su knjižene najkasnije do 30.03.2019. pošto su se one nalazile u pregledu na dan kada je referent pozvao tu firmu u vezi naplate. Kod faktura koje su knjižene posle tog datuma neće stajati nikakav komentar (ako i za njih referent nije naknadno urgirao za plaćanje) ili će postojati neki novi, svežiji komentar. Kada referent upiše svežiji komentar kod fakture koja nije još uvek plaćena (a imala je neki stari komentar iz ranijeg perioda), treba da stoji stari komentar + novi komentar pa će pored te fakture pisati npr. "rekao da je direktor u bolnici, ne može sada", posle "umrla mu majka, nije trenutak", "trenutnoje u Italiji, nazvaće vas kad se vrati" itd pa se lepo vidi da nas zavlači.

Čitav problem se odnosio na to da kada posle 30, 60,100 dana izvučem ponovo pregled neplaćenih faktura, kada prevučem komentare vidim da su za neki stari dug zvali već 10 puta (i šta su komentarisali) te da na osnovu toga mogu da kažem, ok ovaj me vuče za nos već 2 meseca, primio je 10 poziva, pokušaj naplatu sudskim putem. Dakle pored svake fakture treba da stoje svi komentari (koliko god ih bilo pošto neke dužnike zovu više puta) koji su nastali od datuma fakturisanja fakture do danas.

Nadam se da je sada malo jasniji problem i ako jeste onda odgovara na sve tvoje nedoumice iz posta gore.
[ Ivek33 @ 30.03.2019. 20:11 ] @
Vidi tvoje pojašnjenje mi ne znači mnogo jer ja nemam slikovitu viziju u glavi kao i ti a i konačne podatke i konkretniji izgled znaš samo ti. Ovo što si dao u priloženoj datoteci kao primjer je jednostavnost. Tko uopće zna koliko tu može biti podataka, duplikata, situacija, mogućnosti itd..

Evo druga ideja:
Svaki korisnik nakon poziva kupca upisuje komentar i broj u formatu račun/komentar koji se odnosi na broj fakture i dotični komentar). Tako imaš 'Račun 41/Komentar'. Kasnije po potrebi možeš dodati stupac koji će ti iz ovih rezultata izvući podatke po brojevima računa/fakture.
Vidi primjer

BTW: Ne možeš dodati više ćelija koje sadrže tekst u jedan okvir komentara bez VBA.