[ bobans72 @ 15.06.2019. 08:30 ] @
Pozdrav...

Imam problem kod generisanja jedinsvenog broja u edit modalu a to je kada pokrenem modal i hoću da dodam novi zapis i da generišem novi broj korisnika tada generiše bez problema na svako novo dodavanje novog korisnika ali kada hoću da izmenim tj. da generišem ili promenim ručno novi broj pritiskomu na dugme a promenu da izvrši u inputu gde je prikazan postojeći broj tada ga neće promeniti stoji zamrznut pritiskom na dugme za novu promenu broja ne reaguje ništa. Ako u tabli imam jedan zapis ili korisnika tada hoće da menja bez problema uvek kada želim promeniti na novi broj, a ako ima više od jednog zapisa u tabli tada neće ni jedan drugi da generiše samo ovaj jedan.
Ako upisujem ručno brojeve preko tastature i to sačuvam bez problema i ovako isto sačuva ali mi ne generiše novi broj tako da mi nije uopšte jasno u čemu je problem i pored silnih izmena i prepravki opet ništa pa potražih ovde na ovom forumu pomoć možda neko drugi vidi grešku u kodu koja je meni promakla.

Evo koda:
--------------------
korisnici.php
Code:

<?php
session_start();
 ?>
<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
header('Location: prijava.php');
}
?>

<?php
require('konekcija.php');
$result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM korisnici WHERE login_id=".$_SESSION['id']." ORDER BY id DESC");     
while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
 ?>
            
            <tr>
            <td><?php echo $row['id']; ?></td> // primarni kljuc
            <td><?php echo $row['idkorisnik']; ?></td> //generisanje broja
            <td><?php echo $row['ime']; ?></td>
            <td><?php echo $row['email']; ?></td>
            <td><?php echo $row['mobtel']; ?></td>
            <td><?php echo $row['mesto']; ?></td>
            
           
            <td><button class="btn btn-warning btn-xs" data-toggle="modal" type="button" data-target="#edit<?php echo $row['id']?>"><span class="glyphicon glyphicon-edit" data-toggle="tooltip" title="Izmeni"></span></button></td>
            
            </tr>
            <?php include('editmodal.php'); }?> 
            </tbody>
            </table>
            </div> 
            <?php include('dodajmodal.php'); ?>
            </div>editmodal.php

Code:

  <?php
session_start();
 ?>
<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
header('Location: prijava.php');
}
?>
<!-- Edit -->

    <div class="modal fade" id="edit<?php echo $row['id']; ?>" role="dialog" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header e"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span>&nbsp;&nbsp;
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button>
                    <h4 class="modal-title">Izmeni zapis</h4>
                </div>
                <div class="modal-body">
                         <?php
                
                    $edit=mysqli_query($mysqli,"select * from korisnici where id='".$row['id']."'");
                                       $erow=mysqli_fetch_array($edit);
                  
                          ?>

            
                <div class="container-fluid">
                <form method="POST" action="edit.php?id=<?php echo $erow['id']; ?>" role="form">
                                <label style="position:relative; top:7px;">ID Korisnik</label>
                                <div class="input-group"><input type="text" id="idkorisnik" name="idkorisnik"  class="form-control" value=" 
                                <?php echo $erow['idkorisnik'];?>" readonly="readonly"/>
                                <span class="input-group-btn"><button type="button" class="btn btn-default" onclick="genkorisnikedit()"><span class="glyphicon glyphicon- 
                                refresh"></span> Izmeni</button></span>
                </div>

        <label style="position:relative; top:7px;">Ime korisnika</label>
                <input type="text" name="ime" class="form-control" value="<?php echo $erow['ime']; ?>"/>
                <label style="position:relative; top:7px;">Email</label>
                <input type="text" name="email" class="form-control" value="<?php echo $erow['email']; ?>"/>
                <label style="position:relative; top:7px;">Mobtel</label>
                    <input type="text" name="mobtel" class="form-control" value="<?php echo $erow['mobtel']; ?>"/>
                    <label style="position:relative; top:7px;">Mesto</label>
            <input type="text" class="form-control" name="mesto" value="<?php echo $erow['mesto']; ?>"/>
                <br/>
                </div>
                </div>
                <div style="clear:both;"></div>
                <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm pull-left" data-dismiss="modal"><span class="glyphicon glyphicon-remove"></span> Odustani</button>
                <button name="izmeni" class="btn btn-warning btn-sm pull-right"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span> Izmeni</button>
                </div>
           </form>
             
            </div>
        </div>
    </div> 

  <script>
function genkorisnikedit() {
    var chars = "0123456789";
    var string_length = 13;
    var randomstring = '';
    for (var i=0; i<string_length; i++) {
        var rnum = Math.floor(Math.random() * chars.length);
        randomstring += chars.substring(rnum,rnum+1);
    }

    document.getElementById("idkorisnik").value = randomstring;

}

</script>edit.php

Code:

<?php
session_start();
 ?>
<?php

if(!isset($_SESSION['valid'])) {
header('Location: prijava.php');
}

?> 
<?php
require_once("konekcija.php");
if(ISSET($_POST['izmeni'])){
    $id = $_POST['id'];
    $idkorisnik = $_POST['idkorisnik'];
    $ime = $_POST['ime'];
    $email = $_POST['email'];
    $mobtel = $_POST['mobtel'];
    $mesto = $_POST['mesto'];

$result = mysqli_query($mysqli, "UPDATE korisnici SET idkorisnik='$idkorisnik', ime='$ime', email='$email',mobtel='$mobtel', mesto='$mesto' WHERE id=$id") or die(mysqli_error());
header('location:korisnici.php');    
}
?>


[ Deunan @ 15.06.2019. 13:42 ] @

Onako odokativno, ne saljes POST id polje:

<form method="POST" action="edit.php?id=<?php echo $erow['id']; ?>" role="form">
Ovako u url-u saljes GET id (koji nece funkcionisati)

Dodaj u formu:
<input type="hidden" name="id" value="<?php echo $erow['id']; ?>" />
[ bobans72 @ 15.06.2019. 19:11 ] @
Hvala na odgovoru to sam već pokušao a sad ponovo i nikakva promena se ne dešava ostaje isto.

Evo izmenjenog koda:
Code:

  <?php
session_start();
 ?>
<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
header('Location: prijava.php');
}
?>
<!-- Edit -->

    <div class="modal fade" id="edit<?php echo $row['id']; ?>" role="dialog" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header e"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span>&nbsp;&nbsp;
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button>
                    <h4 class="modal-title">Izmeni zapis</h4>
                </div>
                <div class="modal-body">
                         <?php
                
                    $edit=mysqli_query($mysqli,"select * from korisnici where id='".$row['id']."'");
                                       $erow=mysqli_fetch_array($edit);
                  
                          ?>

            
                <div class="container-fluid">
                <form method="POST" action="edit.php" role="form">
                                <input type="hidden" name="id" value="<?php echo $erow['id']; ?>" /> // ubačeno ovde.
                                <label style="position:relative; top:7px;">ID Korisnik</label>
                                <div class="input-group"><input type="text" id="idkorisnik" name="idkorisnik"  class="form-control" value=" 
                                <?php echo $erow['idkorisnik'];?>" readonly="readonly"/>
                                <span class="input-group-btn"><button type="button" class="btn btn-default" onclick="genkorisnikedit()"><span class="glyphicon glyphicon- 
                                refresh"></span> Izmeni</button></span>
                </div>

        <label style="position:relative; top:7px;">Ime korisnika</label>
                <input type="text" name="ime" class="form-control" value="<?php echo $erow['ime']; ?>"/>
                <label style="position:relative; top:7px;">Email</label>
                <input type="text" name="email" class="form-control" value="<?php echo $erow['email']; ?>"/>
                <label style="position:relative; top:7px;">Mobtel</label>
                    <input type="text" name="mobtel" class="form-control" value="<?php echo $erow['mobtel']; ?>"/>
                    <label style="position:relative; top:7px;">Mesto</label>
            <input type="text" class="form-control" name="mesto" value="<?php echo $erow['mesto']; ?>"/>
                <br/>
                </div>
                </div>
                <div style="clear:both;"></div>
                <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm pull-left" data-dismiss="modal"><span class="glyphicon glyphicon-remove"></span> Odustani</button>
                <button name="izmeni" class="btn btn-warning btn-sm pull-right"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span> Izmeni</button>
                </div>
           </form>
             
            </div>
        </div>
    </div> 

  <script>
function genkorisnikedit() {
    var chars = "0123456789";
    var string_length = 13;
    var randomstring = '';
    for (var i=0; i<string_length; i++) {
        var rnum = Math.floor(Math.random() * chars.length);
        randomstring += chars.substring(rnum,rnum+1);
    }

    document.getElementById("idkorisnik").value = randomstring;

}

</script>

[ Zlatni_bg @ 15.06.2019. 19:24 ] @
Moraces malo da odvajas bar CSS od ostatka koda, ovako ces se ubiti u oci :) Let me fix this for you a bit...

Code (php):

 <?php
session_start();
 ?>
<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
header('Location: prijava.php');
}
?>

<?php
require('konekcija.php');
$result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM korisnici WHERE login_id=".$_SESSION['id']." ORDER BY id DESC");    
while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
 ?>
           
            <tr>
            <td><?php echo $row['id']; ?></td> // primarni kljuc
            <td><?php echo $row['idkorisnik']; ?></td> //generisanje broja
            <td><?php echo $row['ime']; ?></td>
            <td><?php echo $row['email']; ?></td>
            <td><?php echo $row['mobtel']; ?></td>
            <td><?php echo $row['mesto']; ?></td>
           
           
            <td><button class="btn btn-warning btn-xs" data-toggle="modal" type="button" data-target="#edit<?php echo $row['id']?>"><span class="glyphicon glyphicon-edit" data-toggle="tooltip" title="Izmeni"></span></button></td>
           
            </tr>
            <?php include('editmodal.php'); }?>
            </tbody>
            </table>
            </div>
            <?php include('dodajmodal.php'); ?>
            </div>

 


Code (php):

 <?php
session_start();
 ?>
<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
header('Location: prijava.php');
}
?>
<!-- Edit -->

    <div class="modal fade" id="edit<?php echo $row['id']; ?>" role="dialog" aria-hidden="true">
        <div class="modal-dialog">
            <div class="modal-content">
                <div class="modal-header e"><span class="glyphicon glyphicon-edit"></span>&nbsp;&nbsp;
                    <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-hidden="true">&times;</button>
                    <h4 class="modal-title">Izmeni zapis</h4>
                </div>
                <div class="modal-body">
                         <?php
               
                    $edit=mysqli_query($mysqli,"select * from korisnici where id='".$row['id']."'");
                                       $erow=mysqli_fetch_array($edit);
                 
                          ?>

           
                <div class="container-fluid">
                <form method="POST" action="edit.php?id=<?php echo $erow['id']; ?>" role="form">
                                <label style="position:relative; top:7px;">ID Korisnik</label>
                                <div class="input-group"><input type="text" id="idkorisnik" name="idkorisnik"  class="form-control" value="
                                <?php echo $erow['idkorisnik'];?>" readonly="readonly"/>
                                <span class="input-group-btn"><button type="button" class="btn btn-default" onclick="genkorisnikedit()"><span class="glyphicon glyphicon-
                                refresh"></span> Izmeni</button></span>
                </div>

        <label style="position:relative; top:7px;">Ime korisnika</label>
                <input type="text" name="ime" class="form-control" value="<?php echo $erow['ime']; ?>"/>
                <label style="position:relative; top:7px;">Email</label>
                <input type="text" name="email" class="form-control" value="<?php echo $erow['email']; ?>"/>
                <label style="position:relative; top:7px;">Mobtel</label>
                    <input type="text" name="mobtel" class="form-control" value="<?php echo $erow['mobtel']; ?>"/>
                    <label style="position:relative; top:7px;">Mesto</label>
            <input type="text" class="form-control" name="mesto" value="<?php echo $erow['mesto']; ?>"/>
                <br/>
                </div>
                </div>
                <div style="clear:both;"></div>
                <div class="modal-footer">
                <button type="button" class="btn btn-danger btn-sm pull-left" data-dismiss="modal"><span class="glyphicon glyphicon-remove"></span> Odustani</button>
                <button name="izmeni" class="btn btn-warning btn-sm pull-right"><span class="glyphicon glyphicon-pencil"></span> Izmeni</button>
                </div>
           </form>
             
            </div>
        </div>
    </div>

  <script>
function genkorisnikedit() {
    var chars = "0123456789";
    var string_length = 13;
    var randomstring = '';
    for (var i=0; i<string_length; i++) {
        var rnum = Math.floor(Math.random() * chars.length);
        randomstring += chars.substring(rnum,rnum+1);
    }

    document.getElementById("idkorisnik").value = randomstring;

}

</script>
 


Code (php):

<?php
session_start();
 ?>
<?php

if(!isset($_SESSION['valid'])) {
header('Location: prijava.php');
}

?>
<?php
require_once("konekcija.php");
if(ISSET($_POST['izmeni'])){
    $id = $_POST['id'];
    $idkorisnik = $_POST['idkorisnik'];
    $ime = $_POST['ime'];
    $email = $_POST['email'];
    $mobtel = $_POST['mobtel'];
    $mesto = $_POST['mesto'];

$result = mysqli_query($mysqli, "UPDATE korisnici SET idkorisnik='$idkorisnik', ime='$ime', email='$email',mobtel='$mobtel', mesto='$mesto' WHERE id=$id") or die(mysqli_error());
header('location:korisnici.php');    
}
?>

 


Sad mozemo da gledamo :)

Hvala 3ka, nije mi bila dozvoljena izmena iz nekog razloga :)

[Ovu poruku je menjao Zlatni_bg dana 15.06.2019. u 20:53 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao Zlatni_bg dana 15.06.2019. u 20:56 GMT+1]
[ Tpojka @ 15.06.2019. 19:48 ] @
Ala ga je popravio, ostali samo dugmići.
Code:

[code:php]
[ Zlatni_bg @ 15.06.2019. 21:22 ] @
Gledam ovo, i ne razumem, zasto bi ostavio u frontendu generisanje korisnika, tacnije, nije mi jasan princip rada ovoga sto pravis. Zasto jednostavno ne koristis autoincrement? Mozes u bazu da ubacis fals korisnika sa ID-jem 100000, posle toga ce ti doci 100001, i tako dalje. Generalno ne vidim dobru praksu u ovome da nemas nijedno staticno primary key polje u bazi - nisam siguran jer ne vidim bazu ali sam 99% siguran da je tako.
[ dusans @ 15.06.2019. 21:35 ] @
@Zlatni_bg

U pravu si. SQL Antipatterns > Pseudokey Neat-Freak

Citat:

22.3 How to Recognize the Antipattern
The following quotes can be hints that someone in your organization is
about to use the Pseudokey Neat-Freak antipattern.
• “How can I reuse an autogenerated identity value after I roll back
an insert?”
Pseudokey allocation doesn’t roll back; if it did, the RDBMS would
have to allocate pseudokey values within the scope of a transaction.
This would cause either race conditions or blocking when
multiple clients are inserting data concurrently.
• “What happened to bug_id 4?”
This is an expression of misplaced anxiety over unused numbers
in the sequence of primary keys.
• “How can I query for the first unused ID?”
The reason to do this search is almost certainly to reassign the ID.
• “What if I run out of numbers?”
This is used as a justification for reallocating unused ID values.


Citat:

22.4 Legitimate Uses of the Antipattern
There’s no reason to change the value of a pseudokey, since the value
should have no significance anyway. If the values in the primary key
column carry some meaning, then this column is a natural key, not a
pseudokey. It’s not unusual to change values in a natural key.


Citat:

22.5 Solution: Get Over It
The values in any primary key must be unique and non-null so you
can use them to reference individual rows, but that’s the only rule—
they don’t have to be consecutive numbers to identify rows.
[ bobans72 @ 16.06.2019. 08:46 ] @
Da li zna neko zbog čega neće da mi generiše broj u edit modalu više od jednog zapisa kako ovo da rešim gde je greška i zbog čega se to desilo gde je uzrok?
[ dusans @ 16.06.2019. 09:12 ] @
Code (javascript):

function genkorisnikedit() {
    var chars = "0123456789";
    var string_length = 13;
    var randomstring = '';
    for (var i=0; i<string_length; i++) {
        var rnum = Math.floor(Math.random() * chars.length);
        randomstring += chars.substring(rnum,rnum+1);
    }

    document.getElementById("idkorisnik").value = randomstring;

}
 

Da li si utvrdio da se ova funkcija poziva i da nema grešaka? (console, alert, kako god...)

Edit:
Sada vidim gde može biti problem...
Ti za svaki rekord koji listaš ubacuješ i edit modal, i na svakom od njih imaš input sa istim id-em "idkorisnik".
Pošto je taj input ponovljen više puta, funkcija verovatno setuje samo jednog od njih,
prvog ili poslednjeg ili čak možda ima nedefinisano ponašanje.

Neko jednostavnije rešenje (za objasniti, iako je budževina) bi bilo da dodaš sufix na id inputa (da budu nešto tipa "idkorisnik42", "idkorisnik786", ...)
i da ovako sufiksovan id gađaš u funkciji koja opet ima sufiks u imenu (tipa genkorisnikedit42, genkorisnikedit786)

Tako da na kraju za korisnika 42 dobiješ nešto ovako u njegovom edit modalu...
Code (html):

<input type="text" id="idkorisnik42" name="idkorisnik"  class="form-control" ... />
...
<button type="button" class="btn btn-default" onclick="genkorisnikedit42()">
 

Code (javascript):

function genkorisnikedit42() {
    var chars = "0123456789";
    var string_length = 13;
    var randomstring = '';
    for (var i=0; i<string_length; i++) {
        var rnum = Math.floor(Math.random() * chars.length);
        randomstring += chars.substring(rnum, rnum+1);
    }
    document.getElementById("idkorisnik42").value = randomstring;
}
 


[Ovu poruku je menjao dusans dana 16.06.2019. u 10:51 GMT+1]
[ bobans72 @ 16.06.2019. 09:41 ] @
Da ta funkcija radi bez grešaka sa tom funkcijom uvek kada hoću da dodam novi zapis i u modalu za dodavanje svaki put kada kliknem na dugme uvek generiše novi broj.
To isto radi i u edit modalu ali samo kada je jedan zapis u tabli kada dodam novi zapis taj novi hoće da generiše a onaj prethodni što je generisao novi broj više neće.
Stvarno mi više nije jasno šta se dešava sa ovim. (idkorisnik) u bazi u tabli je (varchar) postavljen je jedinstveni ključ a i kada ga izbacim bude samo varchar bez jedinstvenog ključa nema nikakva promena isto neće da generiše više od jednog zapisa samo uvek generiše u edit modalu onaj poslednji koji je dodat u drugom modalu za dodavanje.
[ dusans @ 16.06.2019. 09:50 ] @
Editovao sam gornji odgovor, molim te pročitaj ga.
Problem nema veze sa bazom već isključivo sa client side html-om tj. sa duplikatima id-eva:
https://softwareengineering.stackexchange.com/a/127180/56628

Normalno, gledaj da napraviš elegantnije rešenje (a ne ovako kao što sam napisao na brzaka)
tipa da funkcija bude van modal-a i prima parametar umesto da joj se sufiksuje ime i tako to.
[ bobans72 @ 16.06.2019. 10:31 ] @
Kada pokrenem modal za dodavanje i generisem broj sa ovom funkcijom ali mora dole da bude dokument ovako kao dole:

<form method="POST" name="korisnikdodaj" action="dodaj.php" role="form">

<div class="input-group"><input type="text" style="background-color: transparent;" class="form-control" name="idkorisnik" readonly="readonly"/>
<span class="input-group-btn"><button class="btn btn-default" onclick="genkorisnikdodaj()"><span class="glyphicon glyphicon-refresh"></span> Novi</button></span>
Code (php):


function genkorisnikdodaj() {
    var chars = "0123456789";
    var string_length = 13;
    var randomstring = '';
    for (var i=0; i<string_length; i++) {
        var rnum = Math.floor(Math.random() * chars.length);
        randomstring += chars.substring(rnum,rnum+1);
    }
document.korisnikdodaj.idkorisnik.value = randomstring; //A ovo radi


document.getElementById("idkorisnik").value = randomstring;  //Ovo neće da radi

}

 


A kada pokrenem modal za izmenu i mogu da generišem samo jedan zapis onda je ovako:

<form method="POST" action="izmena.php" role="form">

<div class="input-group"><input type="text" id="idkorisnik" name="idkorisnik" style="background-color: transparent;" class="form-control" value="<?php echo $erow['idkorisnik'];?>" readonly="readonly"/>
<span class="input-group-btn"><button type="button" class="btn btn-default" onclick="genkorisnikedit()"><span class="glyphicon glyphicon-refresh"></span> Izmeni</button></span>

Code (php):

function genkorisnikedit() {
    var chars = "0123456789";
    var string_length = 13;
    var randomstring = '';
    for (var i=0; i<string_length; i++) {
        var rnum = Math.floor(Math.random() * chars.length);
        randomstring += chars.substring(rnum,rnum+1);
    }
document.korisnikedit.idkorisnik.value = randomstring; //A ovo neće da radi


document.getElementById("idkorisnik").value = randomstring;  //Ovo radi vrši izmenu samo jedan zapis

}

 
[ bobans72 @ 16.06.2019. 11:06 ] @
Ništa i dalje sve sam izmenio kako si napisao funkciju sam stavio u eksterni fajl pa ga pozvao iz modala.

Code (javascript):

<script src="js/generatescript.js"></script>
 
[ dusans @ 16.06.2019. 11:12 ] @
Postavi ovde html iz browsera koji si dobio za jedan od modal edita
[ bobans72 @ 16.06.2019. 11:31 ] @
Jel si na ovo mislio ?
Odavde pozivam oba modala.

Code (html):

<?php
session_start();
?>
<?php
if(!isset($_SESSION['valid'])) {
header('Location: prijava.php');
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="utf-8"/>
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"/>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"/>
<title>Pregled licenci</title>
<link href="css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"/>
<link href="css/dataTables.bootstrap.css" rel="stylesheet"/>
<link href="css/dataTables.responsive.css" rel="stylesheet"/>
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto|Varela+Round"/>
<link rel="stylesheet" href="https://fonts.googleapis.com/icon?family=Material+Icons"/>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.co...4.7.0/css/font-awesome.min.css"/>
<link rel="stylesheet" href="https://maxcdn.bootstrapcdn.co...ap/3.4.0/css/bootstrap.min.css"/>


<style type="text/css">
body {
margin:0px;
padding: 0px;

}

.logo {
  padding: 10px 10px 0 10px;
}

.name {
  font-size: 22px;
  color: #333;
  padding-top: 17px;
}
.navbar {
border-radius: 0px;
}
.footer {
    background-color: #111;
    color: #fff;
    font-family: Arial, "Helvetica Neue", Helvetica, sans-serif;
    font-size: 12px;  
    position: absolute;
    right: 0;
    bottom: 0;
    left: 0;
    padding: 0.5rem;
    text-align: center;
    margin: 0px;
}
       
.well {
background-color: #ffffff;
}


</style>

</head>
<body>
<nav class="navbar navbar-inverse">  
        <div class="navbar-header">
        <button type="button" class="navbar-toggle collapsed" data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
        <span class="sr-only">Toggle navigation</span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
        <span class="icon-bar"></span>
      </button>
        <span class="name navbar-brand">KORISNICI</span>
      </div>
      <div id="navbar" class="navbar-collapse collapse">
        <ul class="nav navbar-nav navbar-right">
         
          <li><a href="odjava.php"><span class="glyphicon glyphicon-log-out"></span>&nbsp;&nbsp;ODJAVI SE ( <?php echo $_SESSION['ime']?> )</a></li>
        </ul>
      </div>
    </div>
  </nav>
</div>

     
    <div class="container" style="width:100%">
    <div class="well well-sm">
    <button type="button" class="btn btn-success btn-sm" data-toggle="modal" data-target="#addnew"><span class="glyphicon glyphicon-plus"></span> Dodaj novo</button>
    <div class="pull-right"><button type="button" class="btn btn-primary btn-sm" data-toggle="modal"><i class="fa fa-file-pdf-o"></i> Kreiraj PDF</button>
    </div>
     </div>
     <div class="well clearfix">
    <!-- <div class="table-responsive"> -->
     <table id="dataTables" style="width:100%" class="table table-bordered table-hover">
          <thead>
           <tr>
                   <th>Id</th>
                <th>ID Korisnik</th>
                <th>Ime</th>
                 <th>Email</th>
                <th>Mobtel</th>
                <th>Mesto</th>
                <th style="min-width:9%">Alat</th>
               
            </tr>
        </thead>
     <tbody>

<?php
require('konekcija.php');
$result = mysqli_query($mysqli, "SELECT * FROM korisnici WHERE login_id=".$_SESSION['id']." ORDER BY id DESC");    
while ($row = mysqli_fetch_array($result)){
?>
           
            <tr>
            <td><?php echo $row['id']; ?></td>
            <td><?php echo $row['idkorisnik']; ?></td>
            <td><?php echo $row['ime']; ?></td>
               <td><?php echo $row['email']; ?></td>
               <td><?php echo $row['mobtel']; ?></td>
               <td><?php echo $row['mesto']; ?></td>
   
             

            <td><button class="btn btn-warning btn-xs" data-toggle="modal" type="button" data-target="#edit<?php echo $row['id']?>"><span class="glyphicon glyphicon-edit" data-toggle="tooltip" title="Izmeni"></span></button></td>
           
           
            </tr>
            <?php include('editmodal.php'); }?>
            </tbody>
            </table>
            </div>
            <?php include('dodajmodal.php'); ?>
             </div>
   
     <script src="js/jquery.min.js"></script>
     <script src="js/jquery.dataTables.min.js"></script>
    <script src="js/dataTables.bootstrap.min.js"></script>
    <script src="js/dataTables.responsive.js"></script>
     <script src="js/bootstrap.min.js"></script>
<script>
   
  $(document).ready(function() {
    $('#dataTables').DataTable( {
        responsive: true
       
       
    });
    });
  $(function () {
  $('[data-toggle="tooltip"]').tooltip()
});

</script>
<?php function auto_copyright($year = 'auto'){ ?>
   <?php if(intval($year) == 'auto'){ $year = date('Y'); } ?>
   <?php if(intval($year) == date('Y')){ echo intval($year); } ?>
   <?php if(intval($year) < date('Y')){ echo intval($year) . ' - ' . date('Y'); } ?>
   <?php if(intval($year) > date('Y')){ echo date('Y'); } ?>  
<?php
}

?>
<div class="footer navbar-fixed-bottom" style="text-align: center;">Copyright &copy; <?php auto_copyright('2018');?></div>  
</body>
</html>

 

[ dusans @ 16.06.2019. 11:37 ] @
Odustajem.
[ bobans72 @ 16.06.2019. 11:39 ] @
Zbog čega ?
[ Deunan @ 16.06.2019. 14:45 ] @
1. Izbrisi sve te funckije genkorisnikedit() (nemoj da mesas Javascript sa HTML i da ponavljas kod).

2. U dugme za generisanje novog koda dodaj klasu "generate":
Code:

<button type="button" class="btn btn-default generate">   <!-- Skloni onclick  -->
    <span class="glyphicon glyphicon-refresh"></span> Izmeni
</button>


3. U poslednji taj $(document).ready dodaj jQuery kod:
Code:

 $(document).ready(function() {
    
    $(".generate").click(function()   {
        var chars = "0123456789";
        var string_length = 13;
        var randomstring = '';
        for (var i=0; i<string_length; i++) {
            var rnum = Math.floor(Math.random() * chars.length);
            randomstring += chars.substring(rnum, rnum+1);
        }
        $(this).parent().prev().val(randomstring);    
        // preko jQuery-ija nadjes input ('parent' je span u kojem je button, 'prev' znaci element pre njega)
    })


});


[Ovu poruku je menjao Deunan dana 16.06.2019. u 15:55 GMT+1]
[ bobans72 @ 17.06.2019. 10:49 ] @
Šta tačno trebam upisati ovde na osnovu onog gore modala pošto sam nešto probavao i neće mi opet generisati:
Code (javascript):

$(this).parent("").prev("").val(randomstring);

 

[ Deunan @ 17.06.2019. 14:51 ] @
Ne trebaju ti navodnici. Samo:
Code:

$(this).      // Kliknuto dugme
parent().   // parent element dugmeta, span
prev().      // prethodni element span-a
val(randomstring);    // postavi vaule

Evo ti primer pa pogledaj. Mozes tu da menjas sta hoces JSFiddle