[ pakito @ 17.07.2019. 15:01 ] @
Klikom na dugme "saradnik" funkcija ReplaceText() popunjava mi polja html dokumenta određenim vrednostima.
Jednim klikom funkcija ReplaceText() poziva se četiri puta. U Win 7 radi besprekorno u svim browserima, a u Win 10 u svim browserima odradi samo prvi poziv za polje 'autor,' i stane.

Code:
<a href="javascript:void(0)" 
onclick="ReplaceText(’IME’, document.obrada.autor);
ReplaceText('MESTO', document.obrada.mesto);
ReplaceText('OPSTINA', document.obrada.opstina);     
ReplaceText('OBLAST', document.obrada.oblast); 
return false;">
<img border="0" src="vlcod/bumb.SARADNIK.gif" width="64" height="21" align="absbottom"></a>


Funkcija ReplaceText()

Code:
<script type="text/javascript">
function replaceText(text, textarea) { 
textarea.value = text; 
textarea.focus(textarea.value.length - 1); 
}
</script>
[ mjanjic @ 17.07.2019. 17:58 ] @
1. Nema potrebe da više koristiš type="text/javascript", JS je podrazmevani skript jezik u HTML-u.
2. Napravi JEDNU funkciju koju pozivaš na CLICK događaj, a unutar odradi šta treba.
3. Izdvoj JavaScript kod u poseban fajl i nemoj da koristiš ONCLICK, već u JS koristi addEventListener:
Code:
function ReplaceText() {
    ReplaceText(’IME’, document.obrada.autor);
    ReplaceText('MESTO', document.obrada.mesto);
    ReplaceText('OPSTINA', document.obrada.opstina);     
    ReplaceText('OBLAST', document.obrada.oblast); 
    return false;
}
 
var el = document.getElementById("saradnik");
el.addEventListener("click", function(){ReplaceText()}, false);

Ovde je takođe preporuka da ne koristiš "document.obrada.autor i slično, jer se više ne koriste "name" atributi, osim tamo gde baš mora (npr. kod formi), ali se i tada "name" atribut ne koristi za pristup elementu, jer praktično moraš da znaš da li on vraća jedan element kao objekat ili više elemenata kao niz objekata (npr. "name" atribut za nekoliko radio tastera).

Ako nisi siguran da je dokument učitan kako treba kada je korisniku već omogućeno da klikne na taster, najbolje je da to sprečiš pre nego što se ceo dokument učita.
Na taster staviš atribut "disabled", a promeniš taj atribut kad se sve učita, npr.
Code:
window.addEventListener('load', function() {
    document.getElementById('saradnik').removeAttribute('disabled');
})


Mada, možda je najbolje i da sakriješ taster dok se ceo dokument ne učita :)