[ vojvoda1010 @ 14.12.2019. 11:25 ] @
kako i zasto s ekoriste dva - u sumproduct, i da li mogu u ostalim funkcijama
[ Jpeca @ 14.12.2019. 20:00 ] @
Kad se logička vrednost (Boolean) TRUE/FALSE koristi u izrazima za izračunavanje u Excelu uzimaju se vrednosti 1 za TRUE i 0 za FALSE. Npr neka je u C3 logička vrednost FALSE
Ako napišemo formulu = C3 +0 rezulta je 0. Ako je u C3 TRUE rezultat će biti 1. Slično ako stavimo formulu =-C3 dobićemo 0 odnosno -1. Dakle --C3 prevodi logičku vrednost iz C3 u 0 ili 1.


U složenijim primerima SUMPRODUCT obično se koriste uslovi npr. A1:A10="test". Rezultat uslova je logička vrednost TRUE ili FALSE. Kako argumenti SUMPRODUCT treba da budu numerički -- je najlakši način da se logička vrednost pretvori u odgovarajuću numeričku za množenje 1 (TRUE) odnosno 0 (FALSE).

Takođe ovo se koristi kad želimo da prikažemo rezultata logičkih uslova (AND, OR, XOR) kao 0 i 1 umesto TRUE/FALSE.