[ radoica @ 25.12.2019. 12:56 ] @
Šta se dešava sa Telekomovim rutiranjem u poslednje vreme, pogledajte ovih par primera:

koristim lg.sbb.rs i lg.telekom.rs

1.1.1.1 sbb rutira do Beograda

Code:

traceroute to 1.1.1.1 (1.1.1.1), 30 hops max, 60 byte packets
 1  82.117.193.254 (82.117.193.254) [AS31042]  0.533 ms
 2  bg-tp-m-2-hg3-1.sbb.rs (89.216.9.132) [AS31042]  0.532 ms
 3  bg-ne-m-0-be101.sbb.rs (89.216.5.4) [AS31042]  1.545 ms
 4  bg-tp-r-1-hg7-1.sbb.rs (89.216.5.228) [AS31042]  4.890 ms
 5  cloudflare.sox.rs (185.1.27.61) [*]  1.012 ms
 6  one.one.one.one (1.1.1.1) [AS13335]  1.017 ms
bg-du-r-lg# 


1.1.1.1 telekom rutira preko Beča

Code:

212.200.230.231 (212.200.230.231) [AS8400, AS8400]  1.379 ms (255)  1.176 ms (255)  1.144 ms (255) (0% loss)
 2  212.200.185.12 (212.200.185.12) [AS8400, AS8400]  5.226 ms (254) 212.200.185.10 (212.200.185.10) [AS8400, AS8400]  1.175 ms (254) 212.200.185.12 (212.200.185.12) [AS8400, AS8400]  8.682 ms (254) (0% loss)
 3  212.200.183.178 (212.200.183.178) [AS8400, AS8400]  0.707 ms (253)  0.63 ms (253) 212.200.183.182 (212.200.183.182) [AS8400, AS8400]  0.85 ms (253) (0% loss)
 4  212.200.5.32 (212.200.5.32) [AS8400, AS8400]  10.138 ms (252) 212.200.5.34 (212.200.5.34) [AS8400, AS8400]  14.975 ms (252)  10.11 ms (252) (0% loss)
 5  vix.as13335.net (193.203.0.195)  10.059 ms (251)  10.779 ms (251)  10.071 ms (251) (0% loss)
 6  one.one.one.one (1.1.1.1) [AS13335]  9.093 ms (59)  10.11 ms (59)  9.04 ms (59) (0% loss)


147.91.209.17 Univerzitet u Kragujevcu, sbb

Code:

traceroute to 147.91.209.17 (147.91.209.17), 30 hops max, 60 byte packets
 1  82.117.193.254 (82.117.193.254) [AS31042]  0.453 ms
 2  bg-tp-m-2-hg3-1.sbb.rs (89.216.9.132) [AS31042]  0.485 ms
 3  bg-ne-m-0-be101.sbb.rs (89.216.5.4) [AS31042]  3.637 ms
 4  bg-tp-r-1-hg7-1.sbb.rs (89.216.5.228) [AS31042]  3.201 ms
 5  peer-AS13092.sbb.rs (82.117.193.110) [AS31042]  1.361 ms
 6  AMRES-MPLS-core----AMRES-IP-core-AMRES-IP.amres.ac.rs (147.91.5.144) [AS13092]  1.294 ms
 7  *
 8  147.91.199.65 (147.91.199.65) [AS13092]  3.262 ms
 9  3750kg-unic-jmx-kragujevac.amres.ac.rs (147.91.5.186) [AS13092]  6.577 ms
10  UNIC-A-p2p-UNIC-core.unic.kg.ac.rs (147.91.209.194) [AS13092]  3.574 ms
11  licej.unic.kg.ac.rs (147.91.209.17) [AS13092]  3.204 ms
bg-du-r-lg# 


147.91.209.17 Univerzitet u Kragujevcu, telekom rutira preko Budimpešte?

Code:

1  212.200.230.231 (212.200.230.231) [AS8400, AS8400]  1.316 ms (255)  1.169 ms (255)  1.141 ms (255) (0% loss)
 2  212.200.185.12 (212.200.185.12) [AS8400, AS8400]  4.06 ms (254) 212.200.185.10 (212.200.185.10) [AS8400, AS8400]  1.412 ms (254) 212.200.185.12 (212.200.185.12) [AS8400, AS8400]  1.365 ms (254) (0% loss)
 3  212.200.183.178 (212.200.183.178) [AS8400, AS8400]  0.695 ms (253)  0.732 ms (253) 212.200.183.182 (212.200.183.182) [AS8400, AS8400]  4.065 ms (253) (0% loss)
 4  beg-b1-link.telia.net (62.115.161.34) [AS1299]  0.646 ms (252) 212.200.7.84 (212.200.7.84) [AS8400, AS8400]  0.768 ms (253)  0.78 ms (253) (0% loss)
 5  bpt-b4-link.telia.net (80.91.253.251) [AS1299, AS1299]  19.853 ms (248) beg-b1-link.telia.net (62.115.161.34) [AS1299]  0.762 ms (252) bpt-b4-link.telia.net (80.91.250.65) [AS1299, AS1299]  20.056 ms (249) (0% loss)
 6  geant-ic-326863-bpt-b4.c.telia.net (80.239.135.139) [AS1299]  19.896 ms (248) bpt-b4-link.telia.net (213.155.135.223) [AS1299]  20.032 ms (249) geant-ic-326863-bpt-b4.c.telia.net (80.239.135.139) [AS1299]  20.094 ms (248) (0% loss)
 7  geant-ic-326863-bpt-b4.c.telia.net (80.239.135.139) [AS1299]  20.212 ms (248)  20.089 ms (248) amres-ias-amres-gw.bud.hu.geant.net (83.97.88.6) [AS21320]  27.182 ms (247) (0% loss)
 8  AMRES-MPLS-core----AMRES-IP-core-AMRES-IP.amres.ac.rs (147.91.5.144) [AS13092]  26.97 ms (245) amres-ias-amres-gw.bud.hu.geant.net (83.97.88.6) [AS21320]  29.099 ms (247)  27.214 ms (247) (0% loss)
 9  * AMRES-MPLS-core----AMRES-IP-core-AMRES-IP.amres.ac.rs (147.91.5.144) [AS13092]  25.38 ms (245) * (66% loss)
10  147.91.199.65 (147.91.199.65) [AS13092]  30.717 ms (245) *  29.114 ms (245) (33% loss)
11  147.91.199.65 (147.91.199.65) [AS13092]  29.049 ms (245)  29.052 ms (245) 3750kg-unic-jmx-kragujevac.amres.ac.rs (147.91.5.186) [AS13092]  29.963 ms (244) (0% loss)
12  3750kg-unic-jmx-kragujevac.amres.ac.rs (147.91.5.186) [AS13092]  29.689 ms (244) UNIC-A-p2p-UNIC-core.unic.kg.ac.rs (147.91.209.194) [AS13092]  30.75 ms (243)  29.138 ms (243) (0% loss)
13  UNIC-A-p2p-UNIC-core.unic.kg.ac.rs (147.91.209.194) [AS13092]  29.07 ms (243)  30.899 ms (243) licej.unic.kg.ac.rs (147.91.209.17) [AS13092]  28.954 ms (51) (0% loss)


159.253.132.18 Path of Exile Amsterdam server sbb

Code:

traceroute to 159.253.132.18 (159.253.132.18), 30 hops max, 60 byte packets
 1  82.117.193.254 (82.117.193.254) [AS31042]  0.393 ms
 2  bg-tp-m-2-hg3-1.sbb.rs (89.216.9.132) [AS31042]  0.457 ms
 3  bg-ne-m-0-be101.sbb.rs (89.216.5.4) [AS31042]  7.305 ms
 4  nl-ams-r-1-be1.sbb.rs (89.216.5.101) [AS31042]  33.754 ms
 5  nl-ams-r-1-be1.sbb.rs (89.216.5.101) [AS31042]  33.238 ms
 6  bbr01.eq01.ams01.networklayer.com (80.249.210.82) [AS1200]  33.355 ms
 7  ae5.cbs02.eq01.ams02.networklayer.com (169.45.18.154) [AS36351]  33.844 ms
 8  ae6.dar01.ams01.networklayer.com (50.97.18.249) [AS36351]  33.569 ms
 9  po1.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com (159.253.158.131) [AS36351]  33.296 ms
10  speedtest.ams01.softlayer.com (159.253.132.18) [AS36351]  33.075 ms
bg-du-r-lg# 


159.253.132.18 Path of Exile Amsterdam server telekom ide preko Londona

Code:

1  212.200.230.231 (212.200.230.231) [AS8400, AS8400]  1.975 ms (255)  1.339 ms (255)  1.145 ms (255) (0% loss)
 2  212.200.185.12 (212.200.185.12) [AS8400, AS8400]  1.429 ms (254) 212.200.185.10 (212.200.185.10) [AS8400, AS8400]  23.538 ms (254) 212.200.185.12 (212.200.185.12) [AS8400, AS8400]  1.227 ms (254) (0% loss)
 3  212.200.183.178 (212.200.183.178) [AS8400, AS8400]  0.744 ms (253)  0.768 ms (253) 212.200.183.182 (212.200.183.182) [AS8400, AS8400]  0.852 ms (253) (0% loss)
 4  212.200.7.67 (212.200.7.67) [AS8400, AS8400]  0.447 ms (251) 212.200.7.84 (212.200.7.84) [AS8400, AS8400]  3.406 ms (253)  0.913 ms (253) (0% loss)
 5  bbr01.lon01.networklayer.com (195.66.225.183)  31.843 ms (251) 212.200.7.67 (212.200.7.67) [AS8400, AS8400]  0.543 ms (251) bbr01.lon01.networklayer.com (195.66.225.183)  31.937 ms (251) (0% loss)
 6  ae5.cbs02.tg01.lon01.networklayer.com (169.45.18.16) [AS36351]  32.844 ms (250) bbr01.lon01.networklayer.com (195.66.225.183)  32.209 ms (251) ae5.cbs02.tg01.lon01.networklayer.com (169.45.18.16) [AS36351]  32.713 ms (250) (0% loss)
 7  ae5.cbs02.tg01.lon01.networklayer.com (169.45.18.16) [AS36351]  32.65 ms (250)  33.406 ms (250) ae8.cbs02.eq01.lon03.networklayer.com (169.45.19.44) [AS36351]  34.058 ms (250) (0% loss)
 8  * ae8.cbs02.eq01.lon03.networklayer.com (169.45.19.44) [AS36351]  34.017 ms (250)  46.85 ms (250) (33% loss)
 9  ae6.dar02.sr01.ams01.networklayer.com (50.97.18.251) [AS36351]  33.458 ms (249) ae2.cbs02.eq01.ams02.networklayer.com (50.97.19.184) [AS36351]  33.386 ms (250) ae6.dar01.ams01.networklayer.com (50.97.18.249) [AS36351]  32.684 ms (249) (0% loss)
10  po2.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com (159.253.158.133) [AS36351]  32.781 ms (248) ae6.dar02.sr01.ams01.networklayer.com (50.97.18.251) [AS36351]  42.472 ms (249) * (33% loss)
11  po2.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com (159.253.158.133) [AS36351]  35.312 ms (248) po1.fcr01.sr01.ams01.networklayer.com (159.253.158.131) [AS36351]  32.79 ms (248) speedtest.ams01.softlayer.com (159.253.132.18) [AS36351]  33.396 ms (56) (0% loss)
[ markovm @ 25.12.2019. 13:30 ] @
Cao,

koji deo te buni tehnicki ili politicki ? :)

Bez sale, osim sto bi saobracaj koji se odvija unutar RS TREBAO da ideo izmedju operatera direktno (ili preko sox-a ako to jos uvek postoji), ostalo je stvar politike samog ISP-a ?

Poz,
Milenko.
[ radoica @ 25.12.2019. 14:18 ] @
Ništa, samo bih voleo manje latencije, pogotovo do igračkih servera (Blizzard, Valve, POE, itd) kao što ih ima SBB.
Zašto rutira Cloudflare do Beča kada ima u Beogradu server?
Unutrašnji saobraćaj izlazi iz Srbije, bez komentara.