[ bolepks @ 12.04.2020. 19:38 ] @
Početnik sam u ovom jeziku...

Zadataj je napisati program koji će pri unosu matičnog broja pr.25091963384
ipisati
maticni broj je
datum rodjennja je pr. 30.4.2009.
Sabrati osmu i devetu cifru jmbg je

[Ovu poruku je menjao bolepks dana 12.04.2020. u 23:08 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao bolepks dana 12.04.2020. u 23:08 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao bolepks dana 12.04.2020. u 23:09 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao bolepks dana 12.04.2020. u 23:26 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao bolepks dana 12.04.2020. u 23:28 GMT+1]
[ a1234567 @ 13.04.2020. 04:28 ] @
Evo ja kao isto takav početnik bih napisao nešto ovako:
Code:
mb = input('Unesi matični broj: ')

print('Matični broj je: ', mb)
print('Datum rođenja je: ', mb[0:2] + '. ' + mb[2:4] + '. ' + mb[4:8] + '.')
print('Sabiranje: ', int(mb[7]) + int(mb[8])) 

Ispis:

Unesi matični broj: 25091963384
Matični broj je: 25091963384
Datum rođenja je: 25. 09. 1963.
Sabiranje: 6
[ Branimir Maksimovic @ 13.04.2020. 04:29 ] @
Tu vise treba provera da li je ispravan maticni broj ;)
[ a1234567 @ 13.04.2020. 04:33 ] @
I meni je bio čudan taj matični broj, ali ako je takav dao, valjda je dobro prepisao :)
[ Branimir Maksimovic @ 13.04.2020. 04:48 ] @
Maticni broj pocinje sa datumom rodjenja :P
[ a1234567 @ 13.04.2020. 05:23 ] @
Pa i počinje datumom rođenja, samo što u mom posle toga ima još šest brojeva.
Ali moguće da su nešto menjali, pa sad ima 3. Nemam pojma.
[ bolepks @ 13.04.2020. 09:04 ] @
Citat:
a1234567:
Evo ja kao isto takav početnik bih napisao nešto ovako:
Code:
mb = input('Unesi matični broj: ')

print('Matični broj je: ', mb)
print('Datum rođenja je: ', mb[0:2] + '. ' + mb[2:4] + '. ' + mb[4:8] + '.')
print('Sabiranje: ', int(mb[7]) + int(mb[8])) 

Ispis:

Unesi matični broj: 25091963384
Matični broj je: 25091963384
Datum rođenja je: 25. 09. 1963.
Sabiranje: 6

Hvala rešio sam problem imam još dva problema koja tumačim:


-Napisati program koji traži od korisnika da unese dva različita imena.
Uporediti dužine imena i prikazati rezultat korisniku. Obuhvatiti sve slučajeve.
Primer:
‘Marko‘
‘Nikola‘
‘Ime Nikola ima vise karaktera od imena Marko‘

drugi

Napisati program koji traži od korisnika da unese naziv opštine u kojoj živi.
Proveriti da li je broj karaktera naziva opštine deljiv sa 4. Ako jeste, prikazati
to obaveštenje korisniku. Ukoliko nije, onda treba proveriti da li je početno
slovo unetog naziva veliko. Ukoliko je početno slovo veliko, ispisati odgovarajuću
poruku; isto važi i za situaciju u kojoj početno slovo nije veliko.
Primer:
‘Pančevo‘
‘Broj karaktera nije deljiv sa 4, a pocetno slovo je veliko.‘
‘Palilula‘
‘Broj karaktera je deljiv sa 4‘
‘kovin‘
‘Broj karaktera nije deljv sa 4, a pocetno slovo je malo.
[ bolepks @ 13.04.2020. 09:20 ] @
3002994860223 a kada bi bio ovakav jmbg
u drugom printu mi javlja grešku kad postavim
print('Datum rođenja je: ', mb[0:2] + '. ' + mb[2:4] + '. ' + mb[4:8] + '.')
[ bokinet @ 13.04.2020. 10:28 ] @
U vezi JMBG
www.paragraf.rs/propisi/zakon-...m-maticnom-broju-gradjana.html

i recimo ovo:
www.opsteobrazovanje.in.rs/zanimljivo/jmbg/

www.sh.wikipedia.org/wiki/Jedi...mati%C4%8Dni_broj_gra%C4%91ana
[ a1234567 @ 13.04.2020. 11:58 ] @
Pa da, dao si pogrešan primer jmbg sa 11 cifara, a sad vidim da pravi ima u stvari 13 cifara.
Isto tako godinu predstavljaju 3 cifre, a u tvom primeru 4.
Dakle 1963 umesto 963.

Matični broj se sastoji od 13 cifara koje potiču iz šest grupa podataka, i to:
I grupa - dan rođenja (dve cifre);
II grupa - mesec rođenja (dve cifre);
III grupa - godina rođenja (tri cifre);
IV grupa - broj registracionog područja (dve cifre);
V grupa - kombinacija pola i rednog broja za lica rođena istog datuma (tri cifre), muškarci 000-499, žene 500-999;
VI grupa - kontrolni broj (jedna cifra).

Ne znam zašto ti javlja grešku. Kod mene radi i sa novim brojem.
Ali zbog godine sa 3 cifre sam malo izmenio kod
A što sabiraš 8. i 9. cifru? To je registraciono prodručje.
U tvom primeru
Registraciono područje s dodeljenim brojem 86 obuhvata: Alibunar, Kovačica, Kovin, Opovo i Pančevo.
[ a1234567 @ 13.04.2020. 12:29 ] @
Citat:

-Napisati program koji traži od korisnika da unese dva različita imena.
Uporediti dužine imena i prikazati rezultat korisniku. Obuhvatiti sve slučajeve.
Primer:
‘Marko‘
‘Nikola‘
‘Ime Nikola ima vise karaktera od imena Marko‘

drugi

Napisati program koji traži od korisnika da unese naziv opštine u kojoj živi.
Proveriti da li je broj karaktera naziva opštine deljiv sa 4. Ako jeste, prikazati
to obaveštenje korisniku. Ukoliko nije, onda treba proveriti da li je početno
slovo unetog naziva veliko. Ukoliko je početno slovo veliko, ispisati odgovarajuću
poruku; isto važi i za situaciju u kojoj početno slovo nije veliko.
Primer:
‘Pančevo‘
‘Broj karaktera nije deljiv sa 4, a pocetno slovo je veliko.‘
‘Palilula‘
‘Broj karaktera je deljiv sa 4‘
‘kovin‘
‘Broj karaktera nije deljv sa 4, a pocetno slovo je malo.


Ovo je moje rešenje za prvi zadatak:
Code:

ime1 = input('Unesi prvo ime: ')
ime2 = input('Unesi drugo ime: ')

if len(ime1) < len(ime2):
    print('Ime', ime1, 'ima manje karaktera od imena', ime2)
elif len(ime1) == len(ime2):
    print('Imena', ime1, 'i', ime2, 'imaju isti broj karaktera')
elif len(ime1) > len(ime2):
    print('Ime', ime1, 'ima više karaktera od imena', ime2)

Ispis:

>>> %Run uporedi_imena.py
Unesi prvo ime: Nikola
Unesi drugo ime: Mirko
Ime Nikola ima više karaktera od imena Mirko

>>> %Run uporedi_imena.py
Unesi prvo ime: Mirko
Unesi drugo ime: Nikola
Ime Mirko ima manje karaktera od imena Nikola

>>> %Run uporedi_imena.py
Unesi prvo ime: Milan
Unesi drugo ime: Petar
Imena Milan i Petar imaju isti broj karaktera[\tt]