[ DarkoV89 @ 05.06.2020. 15:46 ] @
Poštovani, hteo bih da zamolim oko pomoći za rešavanje zadatka iz fizike za 7. razred osnovne škole. Oblast je ravnomerno promenljivo pravolinijsko kretanje.

Sprinter za vreme prve trećine trke ubrzava konstantnim ubrzanjem, dostiže maksimalnu brzinu i onda preostali deo trke trči tom brzinom. Ako je stazu od 100 metara pretrčao za 10 sekundi, naći ubrzanje sprintera u toku prve trećine trke i brzinu tokom ostatka trke.

Rešenje: a=3,6 m/s2; V=12 m/s
Nisam uspeo da dobijem ove rezultate, jedino srednju brzinu Vsr=Su/tu, Vsr=10 m/s.

Obrasci za ubrzano kretanje:
V=Vo+a•t, trenutna brzina u trenutku t
Vsr=Vo+1/2•a•t, srednja brzina u trenutku t
S=Vo•t+1/2•a•t2, pređeni put u trenutku t
V=√Vo2+2•a•S, brzina kada telo pređe put S

Unapred hvala!

[ mjanjic @ 05.06.2020. 23:18 ] @
Ja deci te probleme sa promenljivom brzinom kretanja i pređenim putem objasnim ovako: nacrtate grafik brzine (kontantna - horizontalna duž, ubrzano - duž pod uglom proporcionalno ubrzanju a, itd.).
Pređeni put je površina ograničena sa leve i desne strane početnim i krajnjim vremenom, sa donje strane vremenskom osom, a sa gornje samim grafikom. Ko malo zna geometriju, može lako da nađe parametar koji nedostaje.

U konkretnom primeru, ukupno vreme je 10 sekundi, a vreme ubrzavanja trećinu vremena, tj. t = 10/3. Tada je put (brzina nakon 10/3 sekundi je a*10/3):

100 = at^2 / 2 + at
100 = a(10/3)^2 / 2 + a(10/3)(10-10/3),
100 = a(50/9 + 200/9),
900 = a * 250,
a = 3,6.

Ostalo je potom lako izračunati.

Zanimljiviji bi bio problem da je sprinter prvu trećinu staze ubrzavao, tada je za vreme ubrzavanja x:
100 = ax^2 / 2 + ax(10-x),
pa je:
100/3 = ax^2 /2,
200/3 = ax(10-x),
odakle se deljenjem prve jednakosti sa drugom dobija:
1 = x/(10-x) => x=5 => a=8/3.