[ Davorenko @ 30.06.2020. 08:25 ] @
Može li mi neko pomoći,

Imam jednu tabelu napravljernu prema XML shemi,

trebao bih te podatke iz te tabele preko VBa coda izvesti u xml fajl. kojem se treba spremiti na određenu lokaciju, pod određenim nazivom

Pozz[ pera68 @ 30.06.2020. 08:37 ] @
Code:

     dim adresa as string
     adresa = Worksheets("list1").Range("A1").Value
     Folder = Dir(adresa, vbDirectory)
     If (Folder = "") Then MkDir (adresa)
     ActiveWorkbook.SaveCopyAs adresa & "Naziv fajla " & " - " & ActiveWorkbook.Worksheets("list1").Range("A2").Value & ".xml"
[ Davorenko @ 30.06.2020. 09:39 ] @
U prilogu se nalazi tabela u koju sam napravio makro

Imam problem kada stavim raspon a1:T1, neće da izvese u ucm

druga stvar je trebalo bi da se xml snmi pod nazivom prve kolone u folder c:\adresa

[ Jpeca @ 30.06.2020. 17:55 ] @
U slučaju da imaš određenu šemu možeš snimiti XML sa metodom SaveAsXMLData

Na osnovu onoga što si napisao moglo bi nešto ovako:
Code:
Sub SnimiXML()

    Const fpath As String = "C:\adresa" ' folder u koji se snima
    Dim file As String
    Dim sh As Worksheet
    ' Startovati sa aktivnog lista
    Set sh = ActiveSheet
   
    file = sh.Range("A1").Value 'file u koji se snima
    folder = Dir(fpath, vbDirectory)
    ' Ako ne postoji folder kreirati
    If (folder = "") Then MkDir (fpath)
    ' Schema
    Dim objMapToExport As XmlMap
    Set objMapToExport = ActiveWorkbook.XmlMaps("RacunZahtjev_Map")
          
    If objMapToExport.IsExportable Then
      ActiveWorkbook.SaveAsXMLData fpath & "\" & file & ".xml", objMapToExport
    Else
        MsgBox "Neodgovarajuća šema za eksport XML " & objMapToExport.Name
    End If
  
End Sub
[ Davorenko @ 30.06.2020. 19:04 ] @
Hvala Jpeca, te je to sto sam trazio

LP