[ fanfon @ 08.07.2020. 21:45 ] @
Ispit za inspektora, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru i Pravilnikom o programu i načinu sprovođenja ispita za inspektora u obavezi su da polažu zaposleni koji obavljaju poslove inspekcijskog nadzora.

Inspektor koji na dan stupanja na snagu Zakona o inspekcijskom nadzoru (29. april 2015. godine) ima najmanje sedam godina radnog iskustva na poslovima inspekcijskog nadzora ispunjava uslove za obavljanje poslova inspekcijskog nadzora i nije dužan da polaže ispit za inspektora (član 66).

Ispit za inspektora sprovodi komisija koju imenuje ministar nadležan za poslove državne uprave. Komisija sačinjava spisak propisa za pripremu ispita i spisak pitanja koja se mogu postaviti u toku ispita, koja se objavljuju na internet stranici ministarstva nadležnog za poslove državne uprave i internet stranici Koordinacione komisije.

http://mduls.gov.rs/strucni-is...spit-za-inspektore/?script=latPosto nema nijedna tema o ovome, a ja sam danas polagao evo moje iskustvo za buduće ispitanike:

Ispit se plaže u prostorijama Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, SKIP centar, Dobrinjska 11, Beograd. Polaže se prvo pismeni deo iz svake oblasti koja ima 3 pitanja (ukupno 15 pitanja). Oni koji su položili Opšti upravni postupak i osnove upravnih sporova na državnom ispitu oni polažu 4 predmeta. Ispit se prijavljuje preko organa u kome radite (škola, opština, sekretarijat i sl). Firma vam plaća cenu ispita od 7500 dinara i sa uplatnicom i rešenjem o odobrenju polaganja idete na ispit onog dana kad vam jave termin (a javiće vam mesec dana ranije). Na gornjem linku imate pitanja za pismeni i usmeni deo. Pismeni deo se polaže oko 12h i završi se uglavnom brzo-za 20 minuta najviše jer imate 75 pitanja iz 5 oblasti koje treba da odgovorite zaokruživanjem jednog od 3 odgovora. To se nauči za 2 sata čitanja. Svi imaju istu kombinaciju pitanja. U 15.30h počinje usmeni deo gde se polaže svaki predmet kod ispitivača koji ga predaje (u posebnim učionicama). Zbog korona virusa, postupak je bio malo drugačiji danas-svi su morali koristiti maske, prozivali su nas u grupama po 4 u svaku učionicu za prvi ispit. Kako je jedna grupa od 4 završila, ulazila je druga koja je bila na drugom ispitu. Predavači su bili maksimalno ljubazni i korektni. Tražili su samo par rečenica za svako od 2 pitanja koje su postavili. Nema vremena za pisanje koncepta već se odmah odgovara. Na nekim ispitima postavljali su samo jedno pitanje. Prvo su polagali oni koji su prošli ispitni rok pali neki od ispita (moguće pasti najviše 2 ispita da bi se išlo na popravni). Nakon njih(koji su svi prošli popravni) polagali smo mi koji smo prvi put. Ovaj put svi su položili. Popravni ispit se plaća 4000 dinara. Traži se elementarno znanje bez mnogo detaljisanja. Ko položi pismeni deo, a padne usmeni više od 2 ispita ne polaže sledeći put pismeni već polaže usmeno sve ispite. Ko ne položi 1 ili 2 usmeno, sledeći put polaže te koje je pao. Ko pročita skripte nekoliko puta mora biti baš maler da padne više od 2 ispita. Nadam se da će ovo iskustvo nekom budućem inspektoru pomoći...