[ marre23 @ 11.11.2020. 08:33 ] @
Pozdrav ekipa,

trebam pomoć vezano za spremanje xlsx iz baze macro. Koristim ovaj code niže, problem je u tome što mi zapravo ne copy/paste identično kao original a mislim na istu dužinu i širinu, pojavljuju mi se i gridlines pa ne znam gdje ubaciti dodatni kod kao:
.PasteSpecial. xlPasteColumnWidths
.PasteSpecial. xlPasteValuesAndNumberFormats
a htjela bi da mi kopira raspon od A1:T51 i da mi sačuva pod nazivom koji se nalazi pod G3

Dakle, trebam umetnut u ovaj donji code nešto što će biti zapravo copy/paste originala ali pod nazivom iz G3 i spremljen u folder Invoice


Sub t()
Dim sh As Worksheet, fPath
fPath = "C:\Invoice"
With ThisWorkbook
Set sh = .Sheets.Add
Sheet2.Range("A1:T51").Copy sh.Range("A1")
sh.Copy
ActiveWorkbook.SaveAs fPath & "\" & Sheet2.Range("G3").Value & ".xlsx", 51
ActiveWorkbook.Close False
Application.DisplayAlerts = False
sh.Delete
Application.DisplayAlerts = True
End With
End Sub

Hvala
Mare
[ Ivek33 @ 14.11.2020. 11:33 ] @
Očito te odgovor na https://www.mrexcel.com/board/...s-as-xlsx.1150484/page-2#posts nije zadovoljio
Što se tiče bordera ćelija, tu imaš grešku po mom mišljenju. Postavi na cijelu tablicu bijelu boju.

Evo jedan VBA kojeg je kreirao Jpeca (uz malu modifikaciju), naravno ako ti odgovara ova ideja.
Master sheet je bazni radni list koji želiš kopirati.
Code:
Sub CommandButton1_Click()
'by JPECA
Dim txtIme As String
Dim wbkSnimi As Workbook

            Application.DisplayAlerts = False
            Application.EnableEvents = False
            
txtIme = "C:\Invoice\" & Range("G3") & ".xlsx"
Set wbkSnimi = Application.Workbooks.Add
    ThisWorkbook.Sheets("Master").Copy Before:=wbkSnimi.Sheets(1)
            
            'ActiveWindow.Zoom = 80 'postavljanje zooma, ako želiš mijenjati zoom

'ako nova WBK ima samo jedan sheet prilikom otvaranja Excela. Ako ima 3 sheet tada sva tri sheet upiši u liniju koda
wbkSnimi.Worksheets(Array("Sheet1")).Delete 
            
        wbkSnimi.Sheets(1).Shapes("CommandButton1").Delete
        wbkSnimi.SaveAs txtIme, FileFormat:=51
        wbkSnimi.SaveAs txtIme
        wbkSnimi.Close

        Application.EnableEvents = True
        Application.DisplayAlerts = True
End Sub

[ marre23 @ 15.11.2020. 18:19 ] @
Pozdrav, nisam nikako mogla skužiti na linku https://www.mrexcel.com/board/...s-as-xlsx.1150484/page-2#posts pa sam tu pisala. Sad sam dobila rješenje i hvala vam puno na pomoći