[ madcama @ 27.08.2021. 13:15 ] @
Napravio sam malu bazu podataka u Libreoffice Base i jedna od tabela (fotografijaTabela) sadrži kolone id (integer), opis (Text[VARCHAR]) i fotografiju (Text[VARCHAR]).
Baza podataka je registrovana u Libreoffice.
Tabelu popunjavam preko forme koju sam kreirao - unos opisa i odabir odgovarajuće fotografije.
Dalje sam kreirao upit i sačuvao ga kao QFotografijaTabela:
Code:
select opis, photo from fotografijaTabela


Upit se uspešno izvršava tako što za kolonu opis pokazuje opis fotografije, a za kolonu fotografija relativnu putanju do fotografije.
Fotografije se čuvaju odvojeno od Base fajla. Dakle u drugom folderu.

Kako da prikažem sadržaj tabele iz LibreOffice Base, naročito fotografiju u Libreoffice Writer?
Ako su potrebne još neke informacije stojim Vam na raspolaganju.