[ Winex @ 27.08.2004. 22:06 ] @
Ako ste bili na mom site-u, možda ste imali problema s lijevim frame-om (s linkovima)
tj. niste ih vidjeli

Linkovi su vidljivi ako ja na vašem compu instalirana jedna od novijih verzija JAVA plugIn-a

Dakle: napravio sam verziju stranice s linkovima koji su vidljivi i s starijim verzijama JAVA-e, ali sad je pitanje kako definirati verziju JAVA-e korisnika koji je otvorio stranicu.
Može li se to Java ili VB script-om?

Code required
(ili samo script method - ako postoji)

Hvala
[ _owl_ @ 28.08.2004. 01:40 ] @
Iz Jave bi mogao pomocu System.getProperty("java.version") ili pomocu System.getProperties().
Citat iz help-a za klasu System:
Citat:

getProperties

public static Properties getProperties()
Determines the current system properties.

First, if there is a security manager, its checkPropertiesAccess method is called with no arguments. This may result in a security exception.

The current set of system properties for use by the getProperty(String) method is returned as a Properties object. If there is no current set of system properties, a set of system properties is first created and initialized. This set of system properties always includes values for the following keys:
Key Description of Associated Value
java.version Java Runtime Environment version
java.vendor Java Runtime Environment vendor
java.vendor.url Java vendor URL
java.home Java installation directory
java.vm.specification.version Java Virtual Machine specification version
java.vm.specification.vendor Java Virtual Machine specification vendor
java.vm.specification.name Java Virtual Machine specification name
java.vm.version Java Virtual Machine implementation version
java.vm.vendor Java Virtual Machine implementation vendor
java.vm.name Java Virtual Machine implementation name
java.specification.version Java Runtime Environment specification version
java.specification.vendor Java Runtime Environment specification vendor
java.specification.name Java Runtime Environment specification name
java.class.version Java class format version number
java.class.path Java class path
java.library.path List of paths to search when loading libraries
java.io.tmpdir Default temp file path
java.compiler Name of JIT compiler to use
java.ext.dirs Path of extension directory or directories
os.name Operating system name
os.arch Operating system architecture
os.version Operating system version
file.separator File separator ("/" on UNIX)
path.separator Path separator (":" on UNIX)
line.separator Line separator ("\n" on UNIX)
user.name User's account name
user.home User's home directory
user.dir User's current working directory

Multiple paths in a system property value are separated by the path separator character of the platform.

Note that even if the security manager does not permit the getProperties operation, it may choose to permit the getProperty(String) operation.

Returns:
the system properties
Throws:
SecurityException - if a security manager exists and its checkPropertiesAccess method doesn't allow access to the system properties.
See Also:
setProperties(java.util.Properties), SecurityException, SecurityManager.checkPropertiesAccess(), Properties
[ range @ 30.08.2004. 17:27 ] @
s tim da mora da ima sertifikovan aplet za ovo, zar ne?