[ johnny42 @ 19.09.2004. 23:26 ] @
Ovih dana sam instalirao svoj prvi Linux pa jos uvek nisam pohvatao sta se tu sve dogadja. Ima vremena, ali hitno mi je da instaliram Intel536 Winmodem. Nabavio sam drajvere bas za SuSE 9.1 ali ne rade kako treba. Kernel source sam snimio, to je u redu, "make clean" i "make 536" rade kako treba, ali "make install" mi prijavljuje gresku:
Module Intel536 does not exist in /proc/modules
I stvarno, Intel536 nema nigde u /proc/modules, sta god bila ta lista. Moram da priznam, nemam ideju sta da radim. Ako neko ima ideju u cemu je problem bio bi mi od velike pomoci, a ako ne recite mi outpute kojih komandi da vam posaljem. Hvala unapred.
[ filo @ 19.09.2004. 23:29 ] @
ili malo detaljnije prepisi gresku ili skini source pa iskompajliraj
[ johnny42 @ 20.09.2004. 01:22 ] @

prvo da se izvinim moderatorima, doslo je do male zabune,
ali nece se ponoviti


linux:/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0 # make clean
cd coredrv; make clean
make[1]: Entering directory `/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv'
rm -f *.ko *.o *~ core
make[1]: Leaving directory `/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv'
rm -f *.o *.ko


mislim da se sors kompajlira, ovde:

linux:/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0 # make 536
Module precompile check
Current running kernel is: 2.6.4-52-default
/lib/modules... autoconf.h exists
diff: /boot/vmlinuz.autoconf.h: No such file or directory
autoconf.h matches running kernel
diff: /boot/vmlinuz.version.h: No such file or directory
version.h matches running kernel
uname -r|grep "2.6" && \
cd coredrv && make 536core_26 && \
cp Intel536.ko .. && cd .. && \
strip --strip-debug Intel536.ko && \
exit; \
ls Intel536.ko >/dev/null 2>&1 || uname -r | grep "2.6" && echo "Failed to
build driver" && exit; \
if [ ]; then \
cd coredrv; make TARGET=TARGET_SELAH KERNEL_SOURCE_PATH= "PSTN_DEF=-
DTARGET_SELAH -DTARGET_LINUX -DLINUX" 536core; \
else \
cd coredrv; make TARGET=TARGET_SELAH KERNEL_INCLUDES=/lib/modules/`uname
-r`/build/include \
"PSTN_DEF=-DTARGET_SELAH -DTARGET_LINUX -DLINUX" 536core; \
fi ; \
cp Intel536.o .. ; \
if [ -a /boot/vmlinuz.version.h ]; then \
cp /boot/vmlinuz.version.h /lib/modules/`uname -r`/build/include
/linux/version.h;\
fi
2.6.4-52-default
make[1]: Entering directory `/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv'
make -C /lib/modules/2.6.4-52-default/build SUBDIRS=/home/johnny/intel-536EP-
2.56.76.0/coredrv modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.4-52'
CHK include/linux/version.h
SPLIT include/linux/autoconf.h -> include/config/*
*** Warning: Overriding SUBDIRS on the command line can cause
*** inconsistencies
make[3]: `arch/i386/kernel/asm-offsets.s' is up to date.
CHK include/asm-i386/asm_offsets.h
CC [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/coredrv.o
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/coredrv.c:
In function `softcore_init_struct':
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/coredrv.c:337:
warning: assignment from incompatible pointer type
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/coredrv.c:
At top level:
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/coredrv.c:756:
warning: initialization from incompatible pointer type
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/coredrv.c:757:
warning: initialization from incompatible pointer type
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/coredrv.c:
In function `dspdrv_CommRamISR':
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/coredrv.c:879:
warning: function declaration isn't a prototype
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/coredrv.c:
At top level:
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/coredrv.c:286:
warning: `power_callback' defined but not used
CC [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/clmmain.o
CC [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/rts.o
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/rts.c: In function `RTS_Enable':
/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/rts.c:118: warning:
assignment from incompatible pointer type
CC [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/task.o
CC [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/uart.o
CC [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/wwh_dflt.o
CC [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/locks.o
CC [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/softserial_io.o
CC [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/softserial_ioctl.o
CC [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/softserial.o
LD [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/Intel536.o
Building modules, stage 2.
MODPOST
CC /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/Intel536.mod.o
LD [M] /home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv/Intel536.ko
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.4-52'
make[1]: Leaving directory `/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0/coredrv'

-----------

linux:/home/johnny/intel-536EP-2.56.76.0 # make install
rm -f /etc/hamregistry.bin
bash Intel536_inst
running kernel 2.6.4-52-default
installing hamregistry, used for persistant storage
installing Intel536 driver
SuSE version 9.1
SuSE boot scripts
starting module and utilities
error loading Intel536
ERROR: Module Intel536 does not exist in /proc/modules
done

i ovo, mozda pomogne. YaST mi je prepoznao neku ISDN karticu (!?)
ali modem nikakav (naravno).


linux:~ # cat /proc/modules
edd 9240 0 - Live 0xd1db9000
joydev 10176 0 - Live 0xd1da5000
st 38940 0 - Live 0xd1ddf000
sd_mod 19840 0 - Live 0xd1db3000
sr_mod 15652 0 - Live 0xd1d61000
scsi_mod 107980 3 st,sd_mod,sr_mod, Live 0xd1df6000
ide_cd 36484 1 - Live 0xd1dc9000
cdrom 36508 2 sr_mod,ide_cd, Live 0xd1dbf000
nvram 8328 0 - Live 0xd1d9c000
usbserial 28912 0 - Live 0xd1d6a000
parport_pc 35264 1 - Live 0xd1da9000
lp 10916 0 - Live 0xd1d66000
parport 37704 2 parport_pc,lp, Live 0xd1d91000
snd_seq_oss 30976 0 - Live 0xd1d28000
snd_seq_midi_event 7680 1 snd_seq_oss, Live 0xd1d07000
snd_seq 54672 5 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event, Live 0xd1d82000
snd_pcm_oss 56868 1 - Live 0xd1d73000
snd_mixer_oss 18688 1 snd_pcm_oss, Live 0xd1d5b000
speedstep_lib 3712 0 - Live 0xd1d0a000
freq_table 4612 0 - Live 0xd1d19000
thermal 12424 0 - Live 0xd1d14000
processor 16040 1 thermal, Live 0xd1c95000
fan 3972 0 - Live 0xd1c25000
button 6032 0 - Live 0xd1ce8000
snd_intel8x0 32424 5 - Live 0xd1d1f000
snd_ac97_codec 60676 1 snd_intel8x0, Live 0xd1d4b000
battery 8580 0 - Live 0xd1d03000
snd_pcm 96776 2 snd_pcm_oss,snd_intel8x0, Live 0xd1d32000
ac 4868 0 - Live 0xd1ce5000
snd_timer 25476 2 snd_seq,snd_pcm, Live 0xd1d0c000
snd_page_alloc 11012 2 snd_intel8x0,snd_pcm, Live 0xd1ce1000
gameport 4736 1 snd_intel8x0, Live 0xd1cde000
snd_mpu401_uart 7808 1 snd_intel8x0, Live 0xd1cdb000
snd_rawmidi 24992 1 snd_mpu401_uart, Live 0xd1cfb000
snd_seq_device 8328 3 snd_seq_oss,snd_seq,snd_rawmidi,
Live 0xd1cd7000
snd 59524 21 snd_seq_oss,snd_seq_midi_event,snd_seq,snd_pcm_oss,
snd_mixer_oss,snd_intel8x0,snd_ac97_codec,snd_pcm,snd_timer,
snd_mpu401_uart,snd_rawmidi,snd_seq_device, Live 0xd1ceb000
soundcore 8800 2 snd, Live 0xd1cd3000
ipt_TOS 2432 9 - Live 0xd1cd1000
ipt_MASQUERADE 3584 1 - Live 0xd1c83000
ipt_LOG 5632 1 - Live 0xd1cc7000
ipt_TCPMSS 4352 1 - Live 0xd1cc4000
ipt_state 1920 12 - Live 0xd1c85000
ohci_hcd 19076 0 - Live 0xd1ccb000
sis_agp 5760 1 - Live 0xd1c80000
agpgart 28712 1 sis_agp, Live 0xd1c87000
usbcore 96988 4 usbserial,ohci_hcd, Live 0xd1c9a000
evdev 9600 0 - Live 0xd1c6d000
ip6t_LOG 5504 2 - Live 0xd1c74000
ip6t_REJECT 7168 3 - Live 0xd1c71000
ip6table_mangle 2688 0 - Live 0xd1acb000
ipt_REJECT 6400 3 - Live 0xd1c2b000
iptable_mangle 2816 1 - Live 0xd1b96000
iptable_filter 2816 1 - Live 0xd1acd000
ip_nat_ftp 4720 0 - Live 0xd1c22000
iptable_nat 21548 3 ipt_MASQUERADE,ip_nat_ftp, Live 0xd1c18000
ip_conntrack_ftp 71856 1 ip_nat_ftp, Live 0xd1c05000
ip_conntrack 30768 5 ipt_MASQUERADE,ipt_state,ip_nat_ftp,
iptable_nat,ip_conntrack_ftp, Live 0xd1bfc000
ip_tables 17152 9 ipt_TOS,ipt_MASQUERADE,ipt_LOG,ipt_TCPMSS,
ipt_state,ipt_REJECT,iptable_mangle,iptable_filter,
iptable_nat, Live 0xd1beb000
ip6table_filter 2560 1 - Live 0xd1ac1000
ip6_tables 18448 4 ip6t_LOG,ip6t_REJECT,ip6table_mangle,
ip6table_filter, Live 0xd1bd9000
ipv6 244100 17 ip6t_REJECT,ip6_tables, Live 0xd1c30000
subfs 7296 2 - Live 0xd1ac5000
nls_cp437 5888 1 - Live 0xd1ac8000
vfat 14080 1 - Live 0xd1b91000
fat 43328 1 vfat, Live 0xd1bdf000
nls_utf8 2176 2 - Live 0xd1ac3000
ntfs 86092 1 - Live 0xd1b9a000
dm_mod 50044 0 - Live 0xd1acf000
reiserfs 233808 2 - Live 0xd1858000
[ VRider @ 20.09.2004. 02:04 ] @
Ako bih ti rekao da je problem vec uocen i vise puta "obradjen" na ovim forumima, da li bi mi poverovao?
[ Jbyn4e @ 20.09.2004. 14:33 ] @
MOderatore, ako bi bio ljubazan da kazes temu (link do) gde se to konkretno "resavao" bas taj problem? Da li si mislio na ovo?
http://www.elitesecurity.org/tema/25852/
gde to nije reseno?
Ili http://www.elitesecurity.org/tema/36960/
gde to takodje nije reseno, ili
http://www.elitesecurity.org/tema/30521/
gde takodje nije reseno?
I jos nesto, da li si obratio paznju da su sva resenja koja su "proradila" vezana za kernel 2.4, a on ima 2.6?

Ja takodje imam problem sa modemom, ali jos uvek nisam nasao odgovarajuci drajver. O tome cu pisati u drugoj temi :) sto volim da otvaram teme....

Za ovog pocetnika: procitaj readme fajl, onaj deo sa insmod -f ... i probaj tako da instaliras modul. Mozda ti to pomogne. Da li si siguran da je to intel536 modem? Proveri. pogledaj sta ti pise kad otkucas lspci -v. Naravno, instalaciju i ostalo radi kao root user (mozda nisi bio root kad si radio instalaciju?)
Skini scanmodem (http://linmodems.technion.ac.il/#scanmodem) pa pokreni njega, pogledaj sta on kaze za tvoj modem. Kji ti je vendor_id i sysbsystem_id (mozes ga videti i iz windoze-a sa query modem).
[ tdjokic @ 20.09.2004. 14:46 ] @
Drajver intel-536ep-4.69-suse91-smp.tgz, sajt http://downloadfinder.intel.co...ProductID=977&DwnldID=6510

Imas li ovo gore navedeno? Sveze je, 21.7.04, namenjeno je bas za SUSE 9.1, od toga verovatno nema boljeg drajvera. E, sad, da li je za kernel 2.4 ili 2.6, ne znam.

Citat:
johnny42: Ovih dana sam ...


A, evo ga i fajl readme.txt, (u prilogu) imaju ga posebno, tako da moze da se procita i pre skidanja celog drajvera.
[ Jbyn4e @ 20.09.2004. 15:54 ] @
Koja je razlika izmedju tog i OVOG:
http://downloadfinder.intel.co...ProductID=977&DwnldID=6508

(da odgovorim)
Prvi je za SMP verziju (ma sta to znacilo, jel to bese ima neke veze sa viseprocesorskim plocama?), a ovaj drugi je za default verziju kernela.
[ tdjokic @ 20.09.2004. 19:52 ] @
Citat:
Jbyn4e: Koja je razlika izmedju tog
Izvinjavam se, moja greska.

SMP = symmetric multiprocessor
UP = uni-processor

Zao mi je zbog zabune i eventualnog bacenog rada zbog toga.

[ johnny42 @ 21.09.2004. 03:57 ] @
Hvala na brzim odgovorima, i bilo mi je hitno. Razliku izmedju SMP i UP nisam znao, srecom sam skinuo drajvere za UP, bas te na koje ste mi dali link.
Probao sam Query modem u Windowsu i kaze mi da je Intel 537! Kakvo iznenadjenje! A na kutiji i CDu pise Intel536EP, a kad sam trazio Win drajvere trazio sam po chipu na modemu (CTR-21) i nasao samo 536. U svakom slucaju ja sam gurao te 536EP drajvere na Windowsu svo ovo vreme i radio je sasvim pristojno (isto koliko i ovaj 537 koji sam danas instalirao). Sad skidam drajvere za 537 za SuSE 9.1 koji su 6MB (?!?). Nesto sam skeptican sto se uspeha tice, ali videcemo...
Kernel mi je 2.6, vidi se u ovom kodu sto sam poslao. Ne znam zasto prijavljuje greske kod onih Linusovih headera, u README tekstu kaze da im je Linus rekao da koriste te headere zbog nekog hacka.
U svakom slucaju izgleda da ste mi dosta pomogli, tj. nemam pojma kako sam mogao tako glupavo da zabrljam.
[ johnny42 @ 21.09.2004. 20:25 ] @
Ne znam sta se desava, nece da mi iskompajlira taj 537 drajver, ali vise nece da iskompajlira ni onaj 536 koji je ranije hteo. GCC prijavljuje gresku (parse error) u KERNEL.H i jos nekoliko drugih... Slicne su greske i pri "make 536" sada, nisam tacno gledao da li su iste greske, ali KERNEL.H sigurno opet pravi parse error.
Je li moguce da se kernel source izmenio od silnog kompajliranja i probavanja?


linux:/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0 # make 537

Module precompile check
Current running kernel is: 2.6.4-52-default
/lib/modules... autoconf.h exists
diff: /boot/vmlinuz.autoconf.h: No such file or directory
autoconf.h matches running kernel
diff: /boot/vmlinuz.version.h: No such file or directory
version.h matches running kernel
2.6.4-52-default
make[1]: Entering directory `/home/hdd/
intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv'
make -C /lib/modules/2.6.4-52-default/build SUBDIRS=/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv modules
make[2]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.4-52'
CHK include/linux/version.h
*** Warning: Overriding SUBDIRS on the command line can cause
*** inconsistencies
make[3]: `arch/i386/kernel/asm-offsets.s' is up to date.
CHK include/asm-i386/asm_offsets.h
CC [M] /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/coredrv.o
In file included from include/linux/config.h:4,
from /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/hamdefs.h:49,
from /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/hamcore.h:45,
from /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/coredrv.c:33:
include/linux/autoconf.h:1807: error: parse error before
numeric constant
In file included from include/linux/kernel.h:10,
from /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/hamdefs.h:50,
from /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/hamcore.h:45,
from /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/coredrv.c:33:
/usr/lib/gcc-lib/i586-suse-linux/3.3.3/include/stdarg.h:105:
error: parse error before "va_list"
In file included from /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/hamdefs.h:50,
from /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/hamcore.h:45,
from /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/coredrv.c:33:
include/linux/kernel.h:71: error: parse error before "va_list"
include/linux/kernel.h:71: warning: function declaration
isn't a prototype
include/linux/kernel.h:74: error: parse error before "va_list"
include/linux/kernel.h:74: warning: function declaration
isn't a prototype
include/linux/kernel.h:77: error: parse error before "va_list"
include/linux/kernel.h:77: warning: function declaration
isn't a prototype
include/linux/kernel.h:81: error: parse error before "va_list"
include/linux/kernel.h:81: warning: function declaration
isn't a prototype
In file included from include/linux/device.h:404,
from include/linux/pci.h:351,
from /home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/coredrv.c:39:
include/linux/evlog.h:110: error: parse error before "va_list"
include/linux/evlog.h:110: warning: function declaration
isn't a prototype
include/linux/evlog.h:119: error: parse error before "va_list"
include/linux/evlog.h:119: warning: function declaration
isn't a prototype
/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/coredrv.c:
In function `softcore_init_struct':
/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/coredrv.c:336
: warning: assignment from incompatible pointer type
/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/coredrv.c:
At top level:
/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/coredrv.c:754
:warning: initialization from incompatible pointer type
/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/coredrv.c:755
:warning: initialization from incompatible pointer type
/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/coredrv.c:
In function `dspdrv_CommRamISR':
/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/coredrv/coredrv.c:
877: warning: function declaration isn't a prototype
make[3]: *** [/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv/coredrv.o] Error 1
make[2]: *** [/home/hdd/intel-537EP_secure-2.60.80.0/
coredrv] Error 2
make[2]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.4-52'
make[1]: *** [537core_26] Error 2
make[1]: Leaving directory `/home/hdd/intel-
537EP_secure-2.60.80.0/coredrv'
2.6.4-52-default
Failed to build driver
[ tdjokic @ 22.09.2004. 07:39 ] @
Moje znanje je jako skromno i nemam sta da kazem po pitanju sta se desava, kako i zasto. Ipak, upozorio bih, da kad je ovo pisalo, onda je bilo OK: /lib/modules... autoconf.h exists , onda sam mogao da instaliram drajver itd.

Moguce je da ti se nesto poremetilo, ali to je lako (?), u krajnjem slucaju reinstalacija, ali kad ti napise da u /lib/modules... nema autoconf.h a imas kernel source instaliran, onda je frka. U Libranetu 2.8.1 sam to resio tako sto sam iskoristio njegovu alatku za sve i svasta, pa kompajlirao kernel sa par klikova, na slepo, a kod drugih distribucija to otpada.