[ StORM48 @ 28.09.2004. 00:09 ] @
UVOD

Bilo je više tema na ovom forumu koje se tiču UPS uređaja, ali su se sve više svodile na komentare o konkretnom proizvođaču/modelu, nego na princip funkcionisanja, razloge zašto treba (ili čak ne treba?) koristiti UPS, kao i "dimenzionisanje" potrebnog kapaciteta. Ovu temu sam otvorio kako bi manje iskusni korisnici imali neke smernice za eventualnu kupovinu prvog UPS-a, ili zamenu postojećeg. Iako ne volim suvoparne tekstove, prepune raznih podela i nabrajanja, ovaj put ću i sam morati da napišem sličan. Sve ovde navedeno sam godinama učio u praksi, pročitao u raznim časopisima ili su plod iskustva ljudi iz mog okruženja. (Nadam se da me nećete proglasiti ludakom zbog ovoliko teksta - imao sam malo viška vremena, pa sam rešio da ovo sklepam).
[ StORM48 @ 28.09.2004. 00:11 ] @
VRSTE SMETNJI

Kako bi znali od čega u stvari štite ovakvi uređaji, moramo da razmotrimo kako i zašto se javljaju razne anomalije u snabdevanju uređaja električnom energijom. Grubo rečeno, imamo nekoliko vrsta "uljeza" iz električne mreže:

-Podnapon (Brownout, Sag). Spada u najčešće probleme na električnoj mreži. Za podnapon se uzima bilo koji napon 20% niži od nominalnog (u našem slučaju 220V). Prouzrokuje "zamrzavanje" tastature, čudno "groktanje" diska ili "zaglavljivanje" sistema. Gubitak podataka sa diska je vrlo verovatan, ako se podnapon dogodi u trenutku upisivanja, ali i čitanja. Podnapon umnogome smanjuje radni vek komponenti, a relativno je čest u ruralnim delovima naselja, koja su dosta udaljena od trafo stanice.

-Prenapon (Surge). Obično traje 1/120 sekunde (1,2ms) i prouzrokovan je uključivanjem/isključivanjem velikih potrošača/elektromotora koji rade u okruženju kompjutera (veš mašina, zamrzivač, lift, rashladni uređaji, kompresori...) Za prenapon se smatra napon za oko 10% veći od nominalnog. Prilično loše utiče na SMD elemente. Lošija ATX napajanja mogu da "izvedu" i neočekivano uključenje (isključenog) kompjutera pri prenaponu.

-Udar (Spike). Važi za daleko najopasniji vid problema sa električnom energijom. Prouzrokovan je trenutnim skokom napona i do 100% (pa i više) iznad nominalnog. Javlja se kada grom udari u blizini trafo-stanice, kada se struja uključi (posle restrikcija, nekog kvara itd) ili zbog "radova" na električnoj mreži (popravke, prespajanje itd). Posledice mogu biti različite od slučaja do slučaja - od prostog treptaja monitora, pa do kompletnog "spaljivanja" kompjutera. Zato se ne preporučuje korišćenje osetljive opreme odmah po dolasku struje (ako je bila isključena) ili u toku atmosferskih pražnjenja.

-Šum (Noise/Interference). Nastaje od blagih poremećaja frekvencije. Postoje dve vrste šumova (interferencija): RF (Radio-frekventna) i EM (Elektro-magnetna). Obrazuju ih razne stvari, poput uključenja/isključenja uređaja sa elektromotorom, varničenje na troli (trolejbus/tramvaj), radio prijemnici/predajnici itd. Javlja se iz razloga što instalacije u kući/stanu obrazuju neku vrstu antene, koja "skuplja" sve moguće smetnje. Posledice postoje, ali nisu preterano štetne.

-Isključenje (Blackout). Deluje dosta pogubno po opremu. Prouzrokuju ga kvarovi, preveliki zahtevi za električnom energijom (preopterećenje), prirodne nepogode (udar groma, oluja...). Javlja se kao potpuno (restrikcije, kvarovi) ili trenutno isključenje. Dok je potpuno isključenje u najvećem broju slučajeva bezopasno (osim po vaš rad, ako niste snimili, ili ako je disk u tom trenutku nešto upisivao), trenutno isključenje je znatno opasnije.Posledice mogu izostati (osim resetovanja, koje je gotovo pravilo), ali i biti katastrofalne. Ne treba ni pominjati koliko elektronika "voli" ovakav vatromet. Neki proizvođači za Blackout uzimaju i sve napone ispod 70V, pošto se računa da je to najniži napon pri kojem uređaji uopšte "pristaju" da rade.
[ StORM48 @ 28.09.2004. 00:15 ] @
MODELI ZAŠTITE

E sad, pošto znamo moguće probleme, razmotrićemo i metode kontracepcije (hehe), iliti zaštite. Postoji nekoliko vrsta uređaja, koji Vam mogu pružiti zaštitu. Neki od njih su manje efikasni, neki više... a naravno, i cena je jedan od faktora.

Pa, pođimo redom...

Prenaponska zaštita (Surge Protectors/Suppressors) je jedan od vidova zaštite od fluktuacija u električnoj mreži, premda najslabiji. Kod nas je vrlo popularan u formi produžnog kabla. Radi tako što preusmerava sve napone iznad 220V u uzemljenje i time vrši sprečavanje udara direktno na opremu. Na podnapone i ostale "uljeze" nema nikakvog uticaja. I u sferi ovih "zaštitnika" postoji nekoliko različitih vrsta, ali pošto oni nisu tema ovog teksta, ostavićemo ih za neku drugu priliku. Izreka "bolje išta, nego ništa" se najbolje može primeniti na ove prenaponske zaštite. Bolje je imati UPS, ali ako nemate, dobro je ovo.

Linijski filteri (PowerLine Filters) su pasivni uređaji, koji filtriraju frekvencije iznad i ispod 50Hz (nominalna frekvencija). U praksi onemogućavaju pojavljivanje "smetala" kao što je šum i daju "čistiju" struju. Zvučnici povezani na pojačalo koje ide preko linijskog filtera neće emitovati razna pucketanja i šuštanje prilikom uključivanja/isključivanja većih potrošača, na primer. Cena linijskih filtera varira od 50 pa sve do 300 eura, za standardne (kućne) modele. Ono što razlikuje linijske filtere od UPS-a je nekoliko stvari - Nemogućnost zaštite od prenapona i udara i
nemogućnost nastavljanja rada prilikom nestanka električne energije (zbog nedostatka baterije) su loše strane. Ali ono što je njegova prednost je upravo pomenuto filtriranje. U tome je neretko prilično bolji od većine UPS-ova (posebno od StandBy klase), a sigurno bolji od svih konfekcijskih kakve nalazimo na našem tržištu. Još jedna zgodna stvar u vezi sa njima je mogućnost priključivanja kućnih uređaja po želji, koji se uklapaju u dozvoljeno opterećenje (Audio/video uređaj i sl.), pošto je izlaz rešen običnim "šuko" utičnicama.

Besprekidni Izvor Napajanja (UPS, Uninterruptable Power Supply) je nama najpoznatiji oblik zaštite. Generalno ih možemo podeliti na tri tipa. Pa, idemo redom:

-Stand By UPS (Off-line). Najčešći oblik napajanja kakva viđamo kod domaćih snabdevača hardverom. Rade na vrlo jednostavnom principu - struja se isporučuje direktno, a istovremeno se pune baterije. U slučaju nestanka struje, ili bilo kakve nepravilnosti u snabdevanju istom (podnapon, prenapon, udar), napajanje se automatski, u toku rada, prebacuje na baterije, iz kojih putem invertora do kompjutera dolazi čist napon i stabilna frekvencija. Za ovu vrstu UPS-a vezane su neke prednosti, ali i mane. Prvo, baterije imaju duži vek trajanja, jer se ne koriste stalno, već samo po potrebi, kao i punjač i invertor, pa je samim tim buka manja. Ređe korišćenje većine delova UPS-a omogućava korišćenje jeftinijih (čitaj: mahom
lošijih) komponenti, pa je i krajnja cena niža. Loša strana je, što u slučaju da otkaže neki od vitalnih delova (inverter, punjač), nećete primetiti sve dok ne nastane neki haos u napajanju. Veoma važna osobina ovih UPS-ova je tzv. Switchover time, odnosno vreme prebacivanja napajanja sa mrežnog na baterijsko. Tu se krije i druga nezgodna karakteristika. Naime, UPS "čeka" da se neka od anomalija ispolji, pa tek onda odreaguje prebacivanjem sa mrežnog na baterijsko napajanje. Proizvođači teže da to vreme bude što je moguće kraće, kako ne bi došlo do restarta ili gašenja sistema. Standardno za današnje UPS-ove, switchover period se kreće od 2 do 5ms, što je sasvim dovoljno, budući da stručnjaci tvrde da će kompjuter preživeti bez restarta čak i 100ms i više. Naravno, to ne znači da će pri tako kasnom prelasku na sekundardno napajanje, oprema preživeti bez posledica. Kao takav,
switchover period je još davno prevaziđen kao mogući faktor kvaliteta UPS-a, mada uvek treba insistirati na što nižem periodu (5ms i niže). Neki proizvođači malo odstupaju od nekih normi predviđenih za ovaj tip UPS-a. APC recimo, koristi drugu filozofiju prebacivanja. Oprema se napaja preko posebnog trafoa, koji je u stanju da "u letu" registruje i reguliše prenapon (do određene granice) ili podnapon čak i do samo 90 Volti, kada se napajanje prebacuje na baterijsko, a istovremeno štedi baterije. To je bar za klasu bolje od standardnog StandBy UPS-a, koji često ne raspolaže nikakvim "peglanjem" napona i frekvencije.Nominalno opterećenje za ovu klasu UPS-a je do 1000VA.

-OnLine UPS. Danas najređi oblik UPS-a u vankorporacijskom okruženju. Glavne dve karakteristike su visoka cena i visoka pouzdanost, ali i (više teoretski) kratak vek trajanja. I cena i pouzdanost počivaju na principu rada - za razliku od StandBy UPS-a, OnLine svoj punjač, invertor i baterije koristi sve vreme rada. Dakle, napajanje u svakom trenutku ide iz baterija, a ne iz mreže, čime se zaobilazi switchover period, koji je karakterističan za StandBy uređaje. Takođe, ovakav način napajanja sve vreme daje uvid u stanje intvertora i baterija, ali prouzrokuje evidentno kraći vek trajanja i konstantnu buku, koja dolazi od jakog internog hlađenja. Noviji OnLine UPS uređaji imaju i paralelno rešeno standardno napajanje, na koje se sistem automatski preusmerava u slučaju kvara na invertoru ili baterijama. Tako je osiguran permanetan rad. I pored svojih dobrih strana, ovaj UPS se godinu za godinom, polako izbacuje iz upotrebe, jer se usavršavaju sve pouzdaniji sistemi nadgledanja klasičnih UPS uređaja, koji eliminišu potrebu za OnLine pandanima. I danas konstantna upotreba ovih UPS-ova pri serverima donekle demantuje prethodnu tvrdnju, a sve zbog zaista velikog opterećenja koje ova klasa može da izdrži. Osim toga, neke studije tvrde da je procenat otkaza prilično manji od StandBy klase. Nominalno opterećenje se kreće u rangu od 5000VA (5kVA) pa naviše (može biti i do 500kVA!).

-Line Interactive UPS. Po mnogima, ubedljivo najpouzdanija klasa UPS uređaja. Princip je svakako inteligentan, iako u suštini jednostavan. Glavna razlika u odnosu na prethodna dva tipa je što postoji samo dvosmerni pretvarač/invertor. Struja najpre ulazi u pretvarač/invertor, koji razvodi struju - deo pretvara u jednosmernu, kojom puni baterije, a deo odmah filtrira i napaja opremu. U slučaju nastanka problema u napajanju, pretvarač radi kao invertor, koji jednosmernu struju uskladištenu u baterijama pretvara u naizmeničnu, šalje je na filtriranje i na izlazu dobijamo čistu naizmeničnu struju, stabilnog napona i frekvencije. Tako dobijamo ubedljivo najbrži switchover period, jer pretvarač/invertor (u oba slučaja zadužen za "isporuku" struje) preuzima ulogu switcha. Ovaj sistem slovi za daleko najisplativiji. Cenom je negde između OnLine i StandBy uređaja, a pouzdanost je, zahvaljujući principu rada, na veoma visokom nivou. Nominalna snaga je do 3000VA.

[Ovu poruku je menjao StORM48 dana 28.09.2004. u 15:38 GMT+1]
[ StORM48 @ 28.09.2004. 00:20 ] @
OSTALE KARAKTERISTIKE

Kada ste rešili koju ćete vrstu UPS-a nabaviti, ostaje Vam još da prepoznate i ostale manje i više bitne karakteristike i mogućnosti. Naravno, kao i kod svih drugih uređaja i kod UPS-a važi pravilo "koliko para - toliko muzike", pa tako za neke naprednije opcije treba uložiti više novca. Šta Vam od svega treba, prosudićete sami.

Pored gore-pomenutog switchover perioda, za koji smo rekli da ne bi trebalo da prelazi 5ms, morate izračunati (koliko je moguće vernije) maksimalno opterećenje koje će Vaš kompjuter vršiti na UPS. Svi UPS-ovi kao nazivnu snagu imaju volt-ampere (VA), koji su u uskoj korespodenciji sa vremenom koje ćete imati na raspolaganju u slučaju potpunog nestanka napajanja ili konstantnih varijacija napona iz mreže. Kod nas se sreću modeli od 200 do 2000VA (retko do 7 kVA). Formula, kao i pomoćni kalkulatori za dimenzionisanje potrebnog UPS-a postoje, ali ne i načelno pravilo kako ustanoviti potrošnju vašeg sistema. Kod nekih komponenti je u specifikacijama (ili čak na samoj komponenti, u obliku nalepnice) navedena potrošnja u vatima (W) ili potrebna jačina struje u Amperima (A). Bilo koji od ova dva podatka Vam može pomoći da izračunate potrošnju Vašeg sistema. Važno je uzeti u obzir činjenicu da nazivna maksimalna izlazna snaga napajanja u kućištu uglavnom ne znači ništa, jer je angažovana snaga jednaga stvarnoj potrošnji. S
toga, ako ceo sistem "vuče" 240W, a vi imate napajanje od 360, potrebna snaga UPS-a se dimenzioniše prema stvarnoj potrošnji. Ako imate neku prosečnu mašinu, koja se sastoji iz manje/više standardnih komponenti, procesorom prosečne potrošnje i monitorom od 17", velika je verovatnoća da će UPS od 500 ili 600VA bez problema raditi posao. Za detaljnije izračunavanje upotrebite kalkulator koji je priložen u attachmentu poslednjeg dela teksta. Važno je napomenuti da je poželjno da UPS bude opterećen do 70%, kako bi mogli da izvršite i neki upgrade sistema, bez kupovine novog UPS-a. Takođe, nikako nije preporučljivo opteretiti ga sa više od 90%, pošto je ponašanje UPS-a u takvim slučajevima krajnje nepredvidivo. Neki primerci imaju malo pomeren gornji prag, pa su sposobni da izdrže i više nego što je označeno, ali niko Vam ne garantuje da nije moguć i obrnut slučaj. Osim toga, što je manje opterećenje u odnosu na maksimalnu snagu, to ćete imati više vremena na raspolaganju u slučaju nestanka struje. Kod većine konfekcijskih UPS-ova to vreme varira između 5 i 20 minuta, dok teška artiljerija može da izvuče i par sati. Vreme autonomije pre svega zavisi od kapaciteta, kvaliteta, ali i starosti baterija (posebno, ako su često izložene torturi sa mreže). Proizvođači često navode da je uz duplo povećan potreban kapacitet daje oko 2 i po puta dužu autonomiju. Drugim rečima, ako Vam je uz UPS od 600VA, autonomija 15 minuta, ista konfiguracija će uz UPS od 1200VA, izdržati blizu 40.

U direktnoj srazmeri sa prethodnom stavkom je i vreme punjenja baterija. To vreme retko kad ide ispod 4-5 sati, a neretko može biti i 12. Pri odabiru UPS-a treba imati u vidu okruženje u kome se radi. Okruženje sa manje stabilnom strujom će češće posezati za uslugama UPS-a, te će i pražnjenje baterija biti češće. Ne treba pominjati da uz češće pražnjenje treba i češće punjenje, kako cela stvar ne bi uginula.

Još jedna važna karakteristika je broj "izlaza" na koje možete priljučiti uređaje. Obično se kreću od 2 pa do 6 (nekad i više, u zavisnosti od klase i kapaciteta), ali broj isporučenih kablova u paketu nekad ne zadovoljava, pa se morate snaći za dodatne. Zbog toga uvek treba proveriti sadržaj kutije pre konačne kupovine. Broj potrebnih utičnica retko kad prelazi 3, pa ova priča i nema neku bitnu pozadinu. Nikako se ne preporučuje maltretiranje uređaja neadekvatnim periferijama (printer, skener, aktivni zvučnici i sl.), jer ga nepotrebno opterećuju, a nisu od vitalnog značaja (gubitkom napona u printeru nećete ništa izgubiti, sve je i tako na HDD-u). U vezi sa utičnicama može biti i namena UPS-a. Zapravo, postoje UPS uređaji koji nisu namenjeni isključivo za kompjutere, već svojom "šuko" utičnicom obezbeđuju napajanje proizvoljnim kućnim/studijskim uređajima male snage (takve proizvodi Furman).

Od dodatnih pogodnosti postoji nekoliko "sitnica". Prva, možda i najpoželjnija, je mogućnost dobijanja povratne informacije od UPS-a putem COM porta, USB-a ili čak LAN-a (kada se radi o mreži). Ova mogućnost razlikuje "inteligentne" od ovih drugih (da ne kažem "glupih", čiji senzor jedino zanima da li je struja čista ili ne, zovu ih još i "pasivnim" - danas su relativno retki). Ovaj softverski deo će Vam pomoći u nadgledanju rada, kvalitetu dobijene struje, napunjenosti baterija itd. Može Vas upozoriti o nastalom kvaru na uređaju (ako je u pitanju skuplji komad) ili obavestiti preko mreže. Snimiće Vaš rad i zatim ugasiti kompjuter (ili server, po unapred definisanom protokolu), kada se baterije isprazne, a mrežno napajanje još uvek ne funkcioniše. Sve u svemu, jedna vrlo zgodna mogućnost. Veći deo vremena korisnici UPS-a ne primećuju dobrobiti ove opcije, osim kada nešto krene napako.

Takođe, većina današnjih UPS-ova omogućava filtriranje telefonske linije (i samim tim sprečavanje spaljivanja modema), kao i mrežne infrastrukture. Oni napredniji omogućavaju hot-swaping baterija (zamena u toku rada) ili kačenje dodatnih baterija (posebnih, ali čak i automobilskog akumulatora) radi povećanja autonomije za čak nekoliko sati. Svaka od ovih dodatnih mogućnosti (naravno) u izvesnoj meri povećava krajnju cenu.

Neki korisnici zahtevaju i mogućnost tzv. hladnog starta - uključivanja kompjutera čak i kada mrežni napon nije prisutan, što će reći - iz baterija. Ova mogućnost nema neku naročitu primenu. Većina uređaja omogućava prilično malu autonomiju, pa će Vam pri hladnom startu, posle podizanja sistema ostati još samo par minuta prostora za rad, što i nije neko vreme.

[Ovu poruku je menjao StORM48 dana 15.02.2010. u 23:15 GMT+1]
[ StORM48 @ 28.09.2004. 00:21 ] @
KONKRETAN MODEL?

Na kraju svakog ovakvog teksta bilo bi poželjno navesti najbolje, ili bar najčešće, proizvođače. U najpominjanije svakako spada APC, koji kod nas važi za skupljeg, iako gledajući globalno to zapravo nije. Poznati su još i Best Power, Longtime, Belkin, Emerson, Leadman, IntelliPower, Liebert (posebno poznat po "super-teškoj" kategoriji), kao i svima poznati Mustek. Naravno, proizvođača ima još dosta, jedan od njih je i naš Enel, koji se možda ne odlikuje dizajnom (pošto je UPS spakovan u mini tower kućište), ali zato važi za najizdržljivije (jači modeli bez problema izdržavaju i po nekoliko sati - duplo više od pandana stranih proizvođača; verovatno je to posledica bivše države, koja je gajila ljubav prema industrijskoj elektronici). Naspram jednog APC-a, Mustek deluje kao raštelovana igračka. Bez neke zle namere, moram reći da je iz mog iskustva, najveći broj nezgoda nastao u prisustvu Mustek UPS uređaja. Verovatno je u pitanju switchover period, dovoljan da prebaci napajanje bez restarta, ali ne i da zaštiti opremu od udara, pošto uređaji ovog proizvođača ne raspolažu gotovo nikakvom elektronikom za peglanje napona i frekvencije. Nekako zajedno s tim ide i činjenica, da najčešće strada elektronika na HDD-u ili ploča (drugim rečima, nešto od SMD-a, pošto su elektro-mehaničke komponente tipa elektromotor, prilično izdržljivije). S druge strane, neki korisnici imaju itekako dobra iskustva sa ovim uređajima. Sve ovo navodi na zaključak da se radi o spletu okolnosti, individualnom za svaki primerak. Ne idealno, ali jeftino - a kada bolje razmislite i to nešto je svakako bolje nego ništa. Opet, ni UPS Vam neće pomoću u slučaju da imate neko rahitično napajanje. U tom slučaju bolje prvo rešite pitanje zamene napajanja, pa tek onda kupujte UPS.

Neka konačna preporuka o "BestBuy" varijanti ne postoji. Svako bi trebao da izabere ono što mu odgovara po karakteristikama, ceni, ali i pratećoj opremi. Retko kad uz UPS stiže više od 1-2 kabla, pa ako Vam kojim slučajem treba više, moraćete da doplatite. Takođe, za skuplje uređaje nije loše proveriti kakva je buduća servisna podrška, uzimajući u obzir da baterije ne traju večno, a kupovina novog (jednako skupog) nije baš isplativa. Za neke uobičajene, kućne (ali i poslove manje go obima) vredi razmisliti od StandBy varijanti UPS-a, koja raspolaže "ispravljanjem krivih drina" bez angažovanja baterija, kao i Smart funkcijom, koja će omogućiti malo više komfora, ali i dosta bitniju stavku - podešavanje praga reagovanja switcha, koji će prebaciti napajanje sa primarnog na sekundarno u trenutku kada napon izađe iz okvira koje ste Vi podesili. Zašto je ovo bitno? Pa, recimo da je napon u vašem stanu/kući 210V. Ako je UPS fabrički podešen na reagovanje ispod 215 i iznad 230, ima šansi da UPS neprekidno maltretira baterije, usled "neregularnog" napona, koji se igrom slučaja kod Vas smatra "normalnim". Taj problem je, zbog nemogućnosti podešavanja, mahom čest kod BackUPS-a. Ako imate ideju da UPS koristite van kompjuterskog okruženja, bilo bi mudro odlučiti se za UPS koji NE poseduje green funkcije, jer ona onemogućava korišćenje izvora ako je opterećenje manje od nekih 60-70w.

[Ovu poruku je menjao StORM48 dana 08.10.2004. u 03:48 GMT+1]
[ StORM48 @ 28.09.2004. 00:23 ] @
REZIME...

Ako čitanjem gornjih redova još uvek niste našli jak razlog za kupovinu neke vrste zaštite, spadate u grupu korisnika koji najpre sačekaju da se nešto totalno loše desi (u kakve i sam spadam), pa tek onda razmišljate o tome "kako ne bi bilo loše nabaviti UPS". Problem je u tome što većina korisnika primeti samo par problema, koji se javljaju u snabdevanju strujom. Najčešće ih nervira nestanak struje i interferencija, koji su u principu i najbezopasniji. Neki od problema su permanentno prisutni i skoro jedva primetni. Možda neće spržiti Vašu opremu, ali će joj, sasvim sigurno, smanjiti vek trajanja. Na duže staze (gledano na period od nekoliko godina), UPS se isplati višestruko. Prvo, nećete doživeti nervni slom, svaki put kada struja "trepne" ili potpuno nestane, zajedno sa vašim radom.

Većina korisnika ima jedan kompjuter (kakav god), a UPS će sa svojom investicijom od 50-150 evra (za jeftinije i slabije modele) uglavnom otplatiti samog sebe, time što će verno pratiti i nekoliko vaših konfiguracija. Još bolja varijanta je kombinacija UPS-a i nekog Surge Protectora, koji će delovati u svom domenu i smanjiti udare po elektroniku UPS-a. A kada jednom naviknete na rad bez strepnji i nerviranja, videćete da je to ono što Vam je oduvek trebalo.


P.S. Verujem da je neke korisnike ceo ovaj "elaborat" zbunio, ali i osvestio iz ubeđenja da je kupovina UPS-a jednostavna koliko i određivanje potrebne snage istog. Mnogi korisnici nisu ni svesni raznih parametara, vrsta UPS uređaja i još koječega, a što je ustvari i razlog zbog kojeg sam sve ovo napisao. Nadam se da sam većinu stvari razjasnio, a ako je nešto ostalo nedorečeno, ili je netačno, molim kolege da me isprave. Svaka ispravka je zarad tačnosti informacija na našem forumu, dobrodošla.

Pozdrav
[ Binary Mind @ 28.09.2004. 09:47 ] @
Lepo receno za UPS-eve samo npr. ja uposte Stand by UPS-eve ne zovem UPS nego SPS i ne svrstavam ih u prave UPS-eve upravo zbog switch-overa koji je ponekad prava nocna mora. Switch over time nije jednako uninterruptable. Sve jedno i ovde ima dobrih modela u zavisnosti sta sve podrzavaju.

Treba traziti one sa velikim run time-om (veca baterija a samim tim i cena). 15 mina je je minimalni runtime za kucne uslove.

Kvalitetna integrisana prednaponska zastita (surge protection/surpression). treba traziti modele sa UL-1449 i IEEE 587 category A rejtinzima da bi bili sigurni u kvalitet prednaponske zastite. Cak i klasicni surge protectori/surpressori sa ovim sa ovim oznakama mogu da kostaju vise nego neki jeftiniji Mustec-ovi "UPS-evi".

Line interactive UPS-evi su pravi UPS-evi i to su oni koje treba da trazite kad hocete UPS. I za njih sto se tice kucne upotrebe treba gledati da zadovoljavaju gornje 2 stavke. UPS-evi za velike mreze i servere su nesto sasvim drugo i o tome neko drugi moze nesto da doda.

Svaka cast za attachment. Tu je sve za izracunavanje kakvi su UPS-evi potrebni za odredjenu konfiguraciju.

[ StORM48 @ 28.09.2004. 14:36 ] @
Hvala na dopuni, ako ima još nečeg što nisam rekao, dopunite.

Tačno je da StandBy ustvari i nisu pravi UPS uređaji. Ovde su stvrstani među njih, jer se, realno, svuda tako prodaju, mada neopravdano. Iz priče sa ljudima koji kupe neki od Mustek "UPS-ova" sam i saznao da su oni itekako ubeđeni da su kupili pravi UPS. Možda sam to trebao da naglasim, ali nema veze - pošto si to uradio ti.

Pozdrav
[ origo @ 13.11.2004. 20:54 ] @
Čitajući elaborat mnogo što šta sam saznao. Mislim da nije bila loša ideja da se piše o UPS-ovima. Imam jedno pitanje, možda nije baš na mestu,jer spada u temu servisirananja ali ipak ću ga postaviti.Imam jedan MUSTEK-ov UPS model 600 plus. Radio je normalno 5-6 meseci, a sad jednostavno ne daje nikakav znak života, ne pali se LED ako ga uključim.Merio sam napon akumlatora, to je oko 13V, šta može da bude uzrok da mi UPS ne radi. Pregledao sam sve osigurače, svi su ispravni.
[ StORM48 @ 14.11.2004. 17:09 ] @
Teško je reći. Tim pre što se ja nisam bavio servisiranjem UPS-ova, pa i ne znam koji se elementi najčešće kvare. Prošto je to dosta jednostavna elektronika, neki bolji elektroničar bi lako mogao da ga popravi, pod uslovom da kvar ne zahteva zamenu nekog problematičnog dela.

Na prvu loptu, mogao bi da bude trafo, jer ne vidim drugi razlog da LED ne radi, a osigurači su ispravni. Opet, LED radi i kada se konfiguracija snabdeva iz baterija, pa ipak ni trafo ne zvuči kao razuman razlog. Mogao bi biti inverter. Iz svega si mogao da zaključiš da je ovakva dijagnoza prilično nemoguća, pa je najbolje rešenje servis, definitivno.

Pozdrav
[ Sumpor @ 13.02.2005. 23:26 ] @
Lepo je kad nekoga ne mrzi da podeli znanje sa drugima

Hvala

Pozdrav
[ xenoks @ 26.02.2005. 20:12 ] @
Kao prvo da pohvalim temu, a kao drugo da odgovorim origo-u. Ja sam skoro postao, sasvim slucajno, vlasnik jednog UPS-a. Naime, poznanik mi je poklonio neispravni UPS, na kome sam ja slucajno otkrio da je kvar bio jedino to sto je samo oksidirala "-" klema, pa probaj da i to kod tebe nije kvar. E sad dolazim do glavnog. UPS je marke LONGTIME i ima oznaku LTH-600 i napred jos pise ups+avr. Ima li neko mozda od vas kave podatke o tom modelu ili neki softver za monitoring istog, posto na internetu ne mogu da nadjem nista, a poznanik mi nije nista dao od dokumentacije, a glupo mi je da mu trazim sad i to. Unapred hvala.
[ Kosta ******um Rex Persia @ 05.03.2005. 01:16 ] @
Aha,i ja sam imao priliku da se pre nekoliko meseci susretnem sa Longtime UPS-ovima.Mogu ti reci da se ne igras previse u njegovoj unutrasnjosti,jer mene zamalo nije ubila struja kada sam ga nesto cackao i otvarao.Sto je najgore,pouzdano znam da se ovo desavalo i jos nekim mojim poznanicima.Prijateljski savet: ako neces da te udari struja i pri tom doooobro prodrma,kao sto je mene(nisam pet dana bio sposoban nista da radim),izbegni bilo kakvo otvaranje njegovog kucista.
[ StORM48 @ 05.03.2005. 02:19 ] @
To je sasvim uobičajeno za SVE UPS uređaje i nije posebna "specijalnost" Longtime modela. Baterije i služe za "skladištenje" struje (višeg napona nego na izlazu, zbog gubitaka koji nastaju "nekorišćenjem" izvora), a preko invertora u svakom trenutku isporučuju 220V ~50Hz, neophodnih za napajanje.

Znači, igranje sa UPS-om se ne preporučuje nestručnim licima NI KADA JE ISKLJUČEN iz struje, jer pretvarač u njemu, kao što sam već napomenuo, "proizvodi" 220V napona naizmenične struje!!!

Pozdrav
[ xenoks @ 07.03.2005. 21:06 ] @
Ha Ha Ha. To sam zakljucio tek kad sam zatvorio UPS. Ne razmisljajuci sam cackao sve unutra da vidim da li se nesto nije odlemilo, i tek kad sam ga zatvorio setio sam se da je to u stvari ups i da nema veze sto sam ga iskljucio iz struje. Jedino sam mozda imao srecu sto sam iskljucio i glavni prekidac pozadi. U svakom slucaju ovo je dobra poruka za one koji tek nameravaju da otvaraju UPS.
[ salemfk @ 20.03.2005. 09:59 ] @
Ja se nadam da bi bilo korisno da neko napise kraci spisak UPS-ova koji se mogu kod nas kupiti i njihova kratka podela po karakteristikama!
Cisto da mi glupi imamo odakle da odlucimo koji model da izaberemo!
[ tdjokic @ 20.03.2005. 11:31 ] @
Zasto kraci spisak? Evo ti detaljni spisak , na 6 strana, http://www.pcberza.co.yu/asp/price/group.asp?group=014
sa sve cenama i prodavcima. Posto cene variraju od oko 35 pa do 3.300 eura, mislim da ces se lako odluciti :-) . Obrati paznju i na tezinu...
Citat:
Treba traziti one sa velikim run time-om (veca baterija a samim tim i cena). 15 mina je je minimalni runtime za kucne uslove.

Treba traziti, ali treba i platiti. Ova tvrdnja, da je 15 minuta minimum za kucne poslove, u slucajevima kao sto je moj, samo da se premoste neka cesta i glupa padanja napona, za sekundu, dve, i tako izbegne reboot racunara, nije tacna. Od momenta kad sam kupio UPS, imao sam verovatno nekih 200 puta to padanje napona, koje je vrlo kratko, ali bi bilo dovoljno da mi izazove reboot bez UPS. Meni veci run time jednostavno ne treba. Odmah da naglasim, da napon ne pada samo u mom stanu - ispod mene je toplotna stanica za centralno grejanje i konzumnu toplu vodu i cesto se i tamo cuje ispad glavne pumpe onog momenta kad i meni padne napon. Pumpa je zasticena drugacije - vremenskim releom: napon padne, pumpa se iskljuci i onda ceka 2 minuta, ne ukljucuje se odmah, doso napon, ne doso...
[ DarkMan @ 23.03.2005. 15:43 ] @
Verovatno svi znaju da monitori pri ukljucenju povuku previse struje pa ako UPS trenutno radi na baterijama desava se overload i UPS se isljucuje. Medjutim ono sto nisam znao je da se isto desi kada iskljucim monitor (upravo mi se to desilo jutros). Bilo mi je hitno nesto da uploadujem na net i reko ako iskljucim monitor mozda ce taman imati vremena ali vraga, cim sam iskljucio monitor UPS (inace APC 500VA) zapista i iskljuci racunar.

Nisam elektronicar pa pitam zasto se ovo desava?

Da li postoji UPS (pravi ili back-ups) koji moze da podnese ukljucenje monitora?

Da li se moze u UPS staviti jaca baterija i ako moze da li se time ista dobija?
[ StORM48 @ 23.03.2005. 19:29 ] @
Nešto o kačenju dodatnih baterijskih kapaciteta možeš naći upravo u ovoj temi, pa ne bi bilo loše da pročitaš.

Što se tiče problema sa uključivanjem monitora...
UPS uređaji malog kapaciteta nisu predviđeni za "hladan start". Neki, koji po specifikacijama i omogućavaju ovakvu opciju, često ne uspevaju da izdrže peak opterećenja koje proizvodi monitor pri uključenju i zato se može desiti to što se Tebi dešava.

APC neretko funkcioniše vrlo dobro u takvim situacijama, a problem sa Tvojim primerkom ukazuje na mogućnost lošeg stanja baterija, mada ne i nužno. Moguće je da jednostavno Tvoj (konkretni) primerak nije u najboljem stanju i iz tog razloga ne apsorbuje ovakve "napade" na najbolji način. Takože, pitanje je koliki je nominalni LOAD konfiguracije, jer od toga dosta zavisi stanje baterija, a time i invertera.

Pozdrav
[ dr.AgOlO @ 21.01.2006. 14:39 ] @
Pozdrav, evo da i ovde pitam.

Posto sam kupio UPS (Mustek PowerMust 800) zanima me da li kada ugasim kompjuter treba da ugasim i UPS ili on treba da nastavi da radi? Sta se preporucuje?

Hvala.

PS. Da li neko zna koja je razlika kod Mustek-ovih modela Mustek PowerMust 800, 800+, 800Pro, jer na njihovom oficijelnom sajtu ne mogu nista da pronadjem.

PS2. Da iitao sam celu ovu temu ali nigde nisam nasao odgovor na ovo pitanje.
[ StORM48 @ 22.01.2006. 15:33 ] @
UPS treba da ostane uključen, inače ništa od punjenja baterija.

Pozdrav
[ nicr @ 25.01.2006. 17:01 ] @
Tekst je ok, sve pohvale, ali sto se tice zadnjeg posta &$#/()%)$"#

StORM48 vidi se da dosta toga znas sto se tice UPS-ova, ali kako komentarises ovo:


- Microprocessor control guarantees high
- Equipped with Boost and Buck AVR
- Built-in RS-232/USB Communication Port
- Free Monitoring Software Bundled
- Green Power Function for energy saving
- Provides Modem/Phone Line Surge Protection
- Auto restart while AC recovery
- Auto charging battery even though UPS is off
- Provides overload protection
- DC Start Function

Ovo je opis Mustek-a PowerMust 400 USB koji je slabija verzija od PowerMust-a 800 kog ima dr.AgOlO.
Meni se cini da se ipak puni dok je iskljucen (prekidac na off), naravno, samo je vazno da dovedemo napon na ulaz UPS-a

poz
[ StORM48 @ 27.01.2006. 19:39 ] @
Komentarišem tako što kažem da nemam znanja baš o svemu i o svakom primerku koji postoji. :)

A dobar deo UPS-ova ne radi ništa kada nije uključen.

Pozdrav
[ cowie @ 28.01.2006. 13:11 ] @
pozdrav...
pročitao sam sve...hvala svima...dosta toga sam naučio o UPS-ovima...da sam to sve prije znao ne bi svako malo skupljao i davao po 50€ i više za dijelove koji su crkavali zbog kvalitete našeg napona...

neki dan sam kupio svoj prvi UPS trust 800VA, vidio sam da ga niko ne spominje pa me zanima zna li ko kakav je ovaj UPS,konkretno mislim na marku TRUST...kad ga isključim iz struje ZUJI, jeli to normalno...jeli treba da zuji...i malo se više grije, skoro pa je vruć kad ga dirnem (kad se puni baterija...sad je puna pa je topal), a ipak je zima i u sobi je nekih 20-ak stupnjeva...kako li će ljeti kad u sobi bude i preko 50 stupnjeva...a primjetio sam da mi se napojna manje grije, i naponi, očitani sa asus probe, su bolji u odnosu na gradsku mrežu, samo me kopka to što zuji kad je na bateriji.
evo još neke specifikacije njegove, samo još da napomenem da je backUPS, taj glupi, kako ga vi zovete, i nema nikakav softwere ni priključke za komp. osim onih stadnardnih 3xizlaz, 1xulaz i IN/OUT za telefonsku liniju (valjda će mi ovo sad čuvati modem jer mi je u kućištu trenutno 6-ti modem, zahvaljujući grmljavini)

UPS energya protector 800VA/480W
input:230VAC.....170-274VAC, 47-63Hz, manje od 170 aktivira bateriju
output:230VAC, 60Hz (+/- 1Hz)
transfer time: less than 3 ms
surge curent protection [J]: max.150
max. surge protection:6,500A

working surroundings: 0-40°(!?!?) , 0-90% relative humidity

nadam se da se nisam z*****o što sam ga kupio jer za iste pare što sam dao za njega mogao sam uzeti APC-ov od samo 350VA, jer sad čitam da su APC-ovi kao najkvalitetniji
Pozdrav!
[ calexx @ 28.01.2006. 20:09 ] @
Nema mnogo izbora, ili za manje para uzmeš nešto takvo ili za više nešto kvalitetno. Ili za mnoogo više uzmeš baš dobar UPS. Ja sam juče uzeo Inform 600AP za nekih 40 evra, mogao sam ali nisam hteo ... ili beše obrnuto da uzmem APC 1000VA za tri puta više para. Deluje mi da su svi ovi od četrdeset-pedeset evra manje više isti, nije baš neka zaštita ali je verovatno bolje nego da nema ni toga. Ja inače nemam problema sa strujom, osim ovih nekoliko dana iživljavanja lokalnog EDN, pa bi to trebalo da mi služi za eventualnih nekoliko minuta kod nestanka. Još samo da sutra nabavim par kablova a i da pripremim jedan produžni pa da smislim šta sve može da se nabaci na njega.
[ cowie @ 28.01.2006. 20:46 ] @
ne znam...još je prerano da bilo šta kažem za njega...tek sam ga uzeo

samo me zanima da li je normalno da zuji dok je na bateriji...nema mi zvuk ventilatora...više kao trafo stanica, samo tiše.

a kod mene je napon katastrofa...nonstop padovi i usponi napona, zna se desit da mi sva tehnika u kući zablokira kad napon "štrecne" a komp je do sad sve preživljavao...sve su mi komponente nove pa bi da mi i potraju...a ko što kažu bolje išta nego ništa!!!

a ja sam ovaj kod nas platio oko 75€...najjeftinije...inače kod nas su UPS-ovi još na cijeni...npr. u drugoj firmi je ups trustov 400VA koštao 75€...a ovaj 800VA

PS:jeli samo na ovaj treći izlaz spojim produžni i u njega uključim ostalo (htio bi još i liniju i bežični telefon zaštititi) i koliko mi je to pametno

PSS:možda glupo pitanje...
jednom mi je nestalo struje navečer, a sutra mi bio ispit i trebao nabubati 20str.teorije...kako nije bilo struje ispit sam PAO...pa me zanima bi li se mogla uključiti lampa u ups, u slučaju da se nešto takvo ponovi :(...riječ je o jako bitnom ispitu koji mi je život zagorčao zbog struje
[ nicr @ 28.01.2006. 21:23 ] @
Bas zato sto si ga skoro kupio, mozda bi ga mogao zameniti za neki bolji.
Citat:
cowie: bi li se mogla uključiti lampa u ups

Naravno, nije problem, samo zavisi da li je mozes ukopcati direktno u UPS ili se moras snalaziti.

Mozes ti prikljuciti i radio prijemnik ako hoces, ali sumnjam da ce to koji proizvodjac preporuciti. (cini mi se da to neki i dozvoljavaju) Uglavnom moze.
[ calexx @ 28.01.2006. 22:28 ] @
Citat:
cowie: samo me zanima da li je normalno da zuji dok je na bateriji...nema mi zvuk ventilatora...više kao trafo stanica, samo tiše.

PS:jeli samo na ovaj treći izlaz spojim produžni i u njega uključim ostalo (htio bi još i liniju i bežični telefon zaštititi) i koliko mi je to pametno

PSS:možda glupo pitanje...
jednom mi je nestalo struje navečer, a sutra mi bio ispit i trebao nabubati 20str.teorije...kako nije bilo struje ispit sam PAO...pa me zanima bi li se mogla uključiti lampa u ups, u slučaju da se nešto takvo ponovi ...riječ je o jako bitnom ispitu koji mi je život zagorčao zbog struje

Trebalo bi da je normalno da zuji jer je to alarm koji upozorava da nema struje i da je na baterijama. Kod mene piše da se to utiša kratkim pritiskom na Power dugme.

Treći izlaz valjda ne ide na baterije već je tu samo zaštita od udara a i valjda se tu uključuju recimo laserski štampači koji umeju da povuku mnogo struje (piše da njih ne treba uključivati u one dve normalne). Verovatno tu možeš da spojiš bilo šta ali mi se nekako čini da to neće da radi kad nestane struja. Nisam još ništa probao, dobio sam samo jedan kabl pa mi ništa ne znači da uključim recimo PC bez monitora. Sutra idem da nabavim još nekoliko a i neki produžni koji će da ide na kanal.

Lampa bi u principu mogla da se uključi ali ne očekuj da može da svetli mnogo dugo. Za tako nešto je rešenje ona kineska drkalica ili da ispit spremiš na vreme a ne da čekaš poslednje veče.

Citat:
nicr: Bas zato sto si ga skoro kupio, mozda bi ga mogao zameniti za neki bolji.

Naravno, nije problem, samo zavisi da li je mozes ukopcati direktno u UPS ili se moras snalaziti.

Ja sam kupio juče, mogao sam da kupim neki drugi ali mi je nekako delovalo da ću lakše da podnesem -40 evra u džepu nego -240 ... sad vidim da sam pogrešio u prethodnoj poruci, mogao sam da kupim APC za 6x više novaca.
Planiram da sutra uzmem i neki produžni pa da ga prepravim da može da se uključi a na njemu da eventualno budu sitni potrošači kao što su bežični telefon, switch, ISDN završetak, kablovski modem, lampa u kojoj je neonka od 9w... valjda neće da bude nekih problema zbog toga.
[ StORM48 @ 29.01.2006. 00:57 ] @
Naravno da neće biti problema.

Preporučujem Ti jedino da umesto jednog, nabaviš dva manja produžna sa prekidačima i zakačiš ih na UPS. Onaj koji napaja ređe potrebne stvari (switch i tako to) zakači na line-through konektor ("protočni"), a drugi zakači na klasični, baterijski napajani i na njega možeš da priključiš potrošače koji su neophodni i kada nema struje (bežični telefon, modem, manja lampa...).

@cowie
Zujanje najverovatnije dolazi iz invertera i ne bi trebalo da te brine. Pogotovo što taj UPS i košta toliko da mu kupac prosto nema prava zameriti.

Pregrevanje je, pogađaš, direktno vezano za cenu uređaja. Inverter (i ostale komponente, inače) su jeftinije i slabijeg kvaliteta, pa je punjenje priloženih baterija na samoj granici izdržljivosti uređaja. Iako izgleda neubedljivo, takav UPS će ipak bez problema preživeti leto.

Kako god - UPS je ipak zaštita, bez obzira na cenu i komfor koji pruža, pa ga tako treba i posmatrati.

Pozdrav
[ cowie @ 29.01.2006. 11:02 ] @
hvala storm...odmah mi je lakše malo

kod mene su sva tri izlaza spojena na bateriju pa me zato zanima mogu li nakačiti još jedan produžni i u njega uključiti liniju i bežični, printer ne bi jer ga ne koristim toliko često...
a imam i ja onu neonku od 12-ak W, pa bi valjda mogla izdržat par sati ako je u baterijama 480W. evo po mojim proračunima 480/12 =40 sati rada :O...ako izdrži 4 biće dobro...

@calexx:kod mene kad lagano pritisnem Power button SVE se ugasi ;)
[ calexx @ 29.01.2006. 11:54 ] @
Citat:
StORM48:Preporučujem Ti jedino da umesto jednog, nabaviš dva manja produžna sa prekidačima i zakačiš ih na UPS. Onaj koji napaja ređe potrebne stvari (switch i tako to) zakači na line-through konektor ("protočni"), a drugi zakači na klasični, baterijski napajani i na njega možeš da priključiš potrošače koji su neophodni i kada nema struje (bežični telefon, modem, manja lampa...).
Sad ću da pogledam šta se nudi, ako ne onda ću sam da pravim, mada ne znam čemu bi mi tu služili prekidači. Ipak, možda mi zatreba još koji pošto UPS ima samo dva klasična i jedan protočni a osnovno mi je da nakačim PC i monitor. Znači oni na jedan, nešto što bi moglo da radi malo duže bez struje na drugi a na protočni nešto nebitno. Auu, možda je trebalo da kupim neki mnogo jači.
Koliko može da izdrži sa pomenutim uređajima? Mislim, ima li vajde računati njihovu potrošnju pa deliti max snagu ili ne? Sad sam se ualio pa razmišljam da u nekoj kombinaciji uključim i televizor. Jel neko merio koliko šta može da potraje?
Citat:
cowie:@calexx:kod mene kad lagano pritisnem Power button SVE se ugasi
Možda nešto piše u uputstvu, ja sam tako pročitao mada nisam još probao.
[ cowie @ 29.01.2006. 12:25 ] @
Citat:
calexx: Možda nešto piše u uputstvu, ja sam tako pročitao mada nisam još probao.


piše samo Buton ON/OFF, a i probao sam, ugase se izlazi, a baterija se puni

ako ga preoptretiš može ti iskočit osigurač, bar kod mene tako piše
a kod mene sa 17¨monitorom i celeron D, 2xopitički, 80gb HD 7200rpm, graf.i 2 dodatna ventilatora, pci modem, i bio je uključen mob.na USB........ može radit samo 10 min. (iako sam negdje napisao 20...to je greška) i poslije 10 min. pođe pištat svake sec. što i nije toliko loše...
[ calexx @ 30.01.2006. 00:08 ] @
Onda nije baš sve isto, kod mene piše:

The UPS provides mute function for the warning. When the beeping sound occurs, press "ON" to stop it; and press "ON" again to regain the sound.

Sa punim opterećenjem ne može ni da se očekuje više od desetak minuta, bolje i to no da propadne ko zna koliki posao. To je dovoljno da se dovrši bilo šta i normalno ugasi makina.
[ soupen @ 08.02.2006. 14:04 ] @
Pozdrav
i kao prvo: Svaka cast na temi !

A posto vidim da ovde ima ljudi koji se razumeju u UPS-eve imam jedan problem/pitanje

Imam UPS APC 300 vec nekih 7 godina i naravno, posle mnooogo uspesnih spasavanja nekoliko mojih konfiguracija, baterija je na izdisaju (ne stizem vise ni da ugasim komp kada nestane struje). Moram da napomenem da je to jedan od najosnovnijih APC upseva koji nema nikakvu softwersku kontrolu. E sad, posto vise ne vrsi svoju osnovnu funkciju, pojavila se jedna nedoumica:

Da li kupiti novu bateriju za ovaj UPS koja kosta oko 53 eura
Ili kupiti novi UPS npr. Mustek PowerMust 800VA, koji ima 2 puta vise snage a samim tim i duze vreme rada i softwersku podrsku... za 58 eura ????

...btw. da li neko zna da li je ovaj Mustek line-interactive ili Off-line UPS ?


Hvala svima unapred.

[Ovu poruku je menjao soupen dana 08.02.2006. u 15:04 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao soupen dana 08.02.2006. u 15:09 GMT+1]
[ StORM48 @ 08.02.2006. 22:02 ] @
Ako želiš da mi veruješ, reći ću kratko i jasno - kupi bateriju.

Ako ipak želiš bolje pojašnjenje saveta, vrati se na prvu stranu i pročitaj deo o preporukama. Biće Ti jasnije.

Pozdrav
[ soupen @ 09.02.2006. 15:35 ] @
Skoro da mi je jasno, medjutim...
Postoji jos nekoliko stvari koje bih voleo da razjasnim sa vama pre konacne odluke.
Po svemu sto sam procitao, ali i po svom licnom iskustvu, dolazim do zakljucka da je APC ipak "firma", i nije bezrazlozno skuplji od vecine drugih proizvodjaca, medjutim, ono sto mene brine je sledeca stvar: Ipak se radi o UPS-u koji je, kao sto sam vec napomenuo, star 7 godina. Pa mi se jedno pitanje samo namece - u kakvom stanju su ostale komponente ovog uredjaja, odnosno, ako jesu - koliko su dotrajale.... trafo, invertor... ! Jer, naknadnom kupovinom nekih "u skoroj buducnosti" krepanih komponenti docicu do sume koja je ekvivalentna kupovini novog APC-a. Dok sa druge strane, kupovinom "kompromitovanog" Mustek-a, ipak dobijam uredjaj koji je nov i pod garancijom, sto je ipak bitna stavka.
Postoji jos jedna stvar koja me je oduvek nervirala kod mog APC-a:
Buduci da je to jedan od najosnovnijih modela koji je (ne uzimavsi u obzir on/off prekidac) potpuno "klot" i da nikada nisam znao koliko "fore" imam da ugasim kompjuter, ali nikada duze od 3-4 minuta, za njega slobodno mogu da kazem da je nista drugo do "Izvrstan akumulator koji ce po nestanku struje (pod uslovom da je pun) drzati kompjuter upaljenim jos par minuta". Dok sa druge strane neki mnogo jeftiniji modeli, a i ovaj Mustek koji sve vreme spominjem, imaju izvrsnu softwersku kontrolu, pocevsi od toga da sami "osete" kada je baterija pri kraju - pa sami gase kompjuter, pa sve do toga da sami startuju kompjuter po dolasku struje.

E sad, da li je "vec nekoliko puta spomenuti" novi Mustek toliko losijeg kvaliteta od ovog mog 7 godina starog APC-a sa novom baterijom ?
[ StORM48 @ 09.02.2006. 23:51 ] @
Moje viđenje stvari je ovakvo: ako se brineš da li su komponente Tvog APC-a dotrajale, ne brini - kod konfekcijskih modela se ponašaju dotrajalo odmah po vađenju iz kutije.

Kvalitet tih komponenti je zaista svemirski u odnosu na konfekciju. Uporedi unutrašnjost bilo APC-a sa bilo kojim Mustekom ili Powercom-om i biće Ti sve jasno.

Drugo, upustvo od tog UPS-a, pa i sama poslovna politika kompanije, koja forsira maksimalnu podršku svih svojih proizvoda (kroz rezervne baterije i servis), nedvosmisleno ukazuje na to da njihovi proizvodi nisu namenjeni za čestu zamenu. Čemu bi inače služile rezervne baterije?

Kad bude izgurao 3-4 baterije, onda možeš da se brineš o dotrajalosti.

Pozdrav

[Ovu poruku je menjao StORM48 dana 10.02.2006. u 00:54 GMT+1]
[ centaur @ 11.04.2006. 10:17 ] @
Planiram da kupim ovaj UPS

http://www.apcc.com/products/f...id=17&tab=features#anchor1

molim znalce da prokomentarisu ovu kupovinu,jer citanjem ove teme nisam najbolje razjasnio sve karakteristike uredjaja.

Konfiguracije se sastoji od chieftec napajanja od 410W,DVD RW,CD RW,dva harda,TV kartice....

Nije mi bitno koliko ce raditi bez struje,bitno je da napon koji dolazi iz njega (UPS-a) bude oslobodjen svih smetnji koje mogu da nastanu.

Ako neko zna neko bolje resenje u tom cenovnom rangu (moze i jeftinije naravno) nega iznese ovde.

Hvala unapred i pozdrav.

PS Napomenuo bih jos da je racunar stalno ukljucen i po nedelju dana ako to ima neke veze sa mojim pitanjem.

[Ovu poruku je menjao centaur dana 11.04.2006. u 11:18 GMT+1]
[ StORM48 @ 11.04.2006. 13:03 ] @
BackUPS serija se proizvodi do snage od 650VA, što predstavlja približno 400w. Ovakvo rešenje je za Tvoju konfiguraciju najverovatnije dovoljno, bez obzira što je napajanje nominalne snage 410w, pošto napajanje "vuče" onoliko struje koliko konfiguracija zahteva, a ne kolika je nazivna snaga.

Drugo je pitanje šta ćeš da radiš ako uradiš neki ozbiljniji upgrade u budućnosti ili koristiš neki veći monitor (CRT 19", na primer). Onda je takav UPS u startu dosta mlitavo rešenje. Ne radi se o tome da li će on izdržati ovoliko ili onoliko minutaa +-, već da li je takvo rešenje dovoljno snažno da premosti sve potencijalne probleme, koji se u električnoj mreži javljaju. Kod BackUPS (StandBy) UPS modela, ceo posao radi baterija, sa sporadičnom intervencijom AVR-a (pročitaj temu za detalje), dok je dosta skuplja varijanta, Line-Interactive daleko bolje rešenje.

Cena jednog BackUPS modela od 650VA u ovom trenutku gravitira u granicama od 9000 do 11000 dinara, u zavisnosti od dobavljača (kojeg ovde nećemo pominjati, zbog Pravilnika), dok su Smart modeli (Line Interactive) skuplji otprilike duplo.

Treće rešenje je da se spustiš "downlevel", pa se odlučiš za konfekciju, koja pruža "više" snage za manje para. U tom slučaju bi model od 800VA radio posao. Donekle. Ali onda moraš zaboraviti na benefit automatske regulacije, koju pružaju modeli jednog APC-a. Svako rešenje ima svoje dobre i svoje loše strane.

Pozdrav
[ centaur @ 11.04.2006. 13:24 ] @
StORM48 cekao sam tvoj odgovor ali si me prijatno iznenadio brzinom.
Zahvaljujem.

Pomenuti model sam kaparisao i uzimam ga sutra (dok stigne iz BG-a,jer u Nisu ga nigde nema odmah).Platio sam ga 10000 din.
Iz tvog odgovora zakljucujem da nisam pogresio.
10000 din sam mogao da odvojim i za taj novac koliko vidim nema boljeg resenja.Nisam hteo da kupujem ni Inform guard ni Mustek iako su dosta jeftniji (iako nemam pojma sta APC ima a oni nemaju).
Najbitnije mi je peglanje napona (znaci ni manje,ni vise struje) koji dolazi do racunara.
Trenutno koliko znam najveci potrosaci struje su graficke kartice,a posto u mom racunaru NIKAD nece biti nijedna azdaja (igrice ne igram,racunar koristim za programiranje i surf) mislim da kada promenim plocu,procesor i graficku (a to ce biti za neki mesec) ne bi trebalo da bude problema sa potrosnjom.

Puno hvala za odgovor jos jednom
[ sonicvlada @ 15.06.2006. 18:34 ] @
Pitajnca...

Da li je bolje za 13 PC masina (po kalkulatorima izlazi da je potrosnja po masini izmedju 200 i 250 W) ici na skuplje APC resenje sa dva UPS-a od po 3000VA ili za svaki komp po jedan od 650VA?
Drugo je resenje dosta primamljivije zbog cene, jer je i vise nego duplo niza. 13 ups-ova od 650VA bi kostalo oko 1500 EUR, dok dva velika kostaju oko 3300 EUR.

I jos jedno pitanjce: Da li je bolje uzeti APC 650VA ili PowerCom od 800VA. Cena im je skoro ista. Dakle, da li uzeti malo jaci PowerCom ili ipak ici sa starim dobrim APC-om?


Unapred se zahvaljujem na pomoci.


Pozdrav!
[ StORM48 @ 15.06.2006. 20:13 ] @
Po pitanju proizvođača, ja lično bih ipak izabrao APC.

A kad se radi o modalitetu rešenja, priznaću - nisam siguran načisto. Početna investicija je velika i u jednom i u drugom slučaju. Ipak, održavanje baterija postaje skuplje sa njihovom količinom, što u prevodu znači da će trošak za 13 baterija biti veći, nego za dve jače.

Međutim, i ovde postoji zvrčka - "usitnjeno" rešenje bi se moglo ispostaviti boljim baš po pitanju baterija - verovatnoća da svih 13 uginu istovremeno je manja nego da dobiješ na lotou, pa računaj i na to.

Realizacija instalacije velikih UPS-ova takođe predstavlja priču za sebe. Ukoliko nema mogućnosti da se UPS-ovi postave ispred kompletnog naponskog voda, predviđenog za kompjutere, razvlačenje produžnih kablova bi moglo da napravi neverovatnu zbrku. Ni više UPS-ova neće baš povoljno uticati na nepovoljno deobno množenje kablova (čak naprotiv), ali je realizacija možda za par nijansi jednostavnija.

Možda iz ugla sigurnosti i elegancije rešenja, nabavka dva snažnija modela zvuči kao racionalan izbor, ali ovo ne treba da zvuči kao konačni savet, već više kao davanje smernica, odnosno moj pokušaj da Te animiram da se opredeliš na osnovu mogućnosti koje Ti poslovni prostor pruža.

Oba rešenja zahtevaju razvlačenje nekakvih kablova, a jedno od njih je drastično jeftinije.

Pozdrav

[Ovu poruku je menjao StORM48 dana 15.06.2006. u 21:24 GMT+1]
[ dekors @ 11.07.2006. 11:55 ] @
Pitanje:
Kako se racuna proracun UPS-a?
Primera radi, imam potrosnju svih uredjaja 1200W, a potrebna mi je autonomija rada od 3-4 casa.
Kako da odredim dodatne baterije, koliko ih je potrebno, postoji li kakva tebela proracuna...
Zahvaljujem se unapred
[ buljko @ 11.07.2006. 12:07 ] @
Tebi treba genertor a ne UPS. 1200W (cca. 2000VA) x 3h je prevelik zalogaj za UPS ekonomske klase. Jedna od opcija je razdvajanje potrosaca na nekoliko UPS... i opet je 3-4 sata problem!
[ mleposavic_lepi @ 11.07.2006. 21:14 ] @
Zanima me koja je razlika izmedju ova dva APC-ova Smart USP-a:

1. APC SUA1000I


2. APC SC1000I


Oba su Line Interactive, ali me zanima koja je razlika? Koji je bolji i u kom pogledu?

Hvala!!!

[Ovu poruku je menjao mleposavic_lepi dana 20.08.2006. u 17:17 GMT+1]
[ boki019 @ 12.08.2006. 21:21 ] @
@ storm48, par pitanja...
Ako moze :)

Imam inform guard ups 1500 ( iz Pakoma, trenutna ponuda),
on nazad ima 6 identicnih izlaza, ali samo pripadajuci 1 kabl. Da li su ti izlazi povezani paralelno, tj konkretno, da li bih smeo taj 1 kabl koji je dosao uz UPS, da isecem i na njega stavim normalan produzni sa 3-4-5 prikljucka i da na to povezem nekoliko uredjaja (PC, Monitor, bezicni tel, isdn)?? Nema mnogo smisla da ni PC radi a monitor ugasen... :)
Ili da pojurim nekoliko originalnih kablova i povezem sve to na razlicite izlaze da ne bih previse opteretio 1 izlaz sa tim??

Takodje, dobijam li nesto povezivanjem 2 ista UPSa na red? ( vec imam 2 ista, zato pitam tu varijantu).

Hvala najlepse.

[ Goran Mijailovic @ 13.08.2006. 10:24 ] @
Citat:
Još bolja varijanta je kombinacija UPS-a i nekog Surge Protectora, koji će delovati u svom domenu i smanjiti udare po elektroniku UPS-a.


@storm48

Posto su ovo gore tvoje reci tebe i da pitam ; da li to sto si rekao u citatu znaci da sam ja ispravno postupio sto sam moj Informguard 400AP UPS prikljucio na APC E10 surgearrest (tzv. produzni kabal), posto su mi neki prodavci rekli da to ni slucajno ne cinim. Takodje kada iskljucim struju na prekidacu od APC-a ukljuci se UPS (tj. prebaci na bateriju) ali tada se dobiju neke smetnje koje se vide na monitoru, iskljucivanjem direktno iz struje tog APC-a ovih smetnji nema.

Jos me zanima da li kada iskljucim UPS (koji je prikljucen na ovaj APC) treba da iskljucim i APC (jer tada UPS nije vise prikljucen na struju) ili ne? Ovo pitam zato sto su mi ostali potrosaci (stampac, zvucnici...) prikljuceni na taj APC.
[ Goran Mijailovic @ 15.08.2006. 20:06 ] @
Ok :) ne mora samo storm da odgovori moze i neko drugi :)
[ tox master @ 30.08.2006. 18:01 ] @
pozdrav

danas sam bas video kod jednog lika koji prodaje polovne komponente ups (zaboravio sam proizvodjaca) ,375w,naravno polovan,cena 15 eura.
do sad,dok nisam procitao ovu temu nisam ni razmisljao o ulozi ups-a.
e sad mene zanima koje baterije najcesce stavljaju u ups (mislim na napon)?
a jos sam video na ovom ups-u da ima nazad kao com prikljucak (cini mi se) gde pise remote control koliko se secam.
za sta to sluzi?
a ovo za napon baterije me zanima zato sto bi mozda uzeo taj ups i spojio ga na akumulator od auta pa bi u slucaju nesta nka struje mogao malo duze da radim na kompu a u nekim slucajevima da gledam i tv .
ovo bi naravno uradio pod uslovom da je baterija u ups-u od 12v.

logicki gledano ups je ustvari pretvarac sa 12 na 220v osim sto ima mogucnost prebacivanja napajanja.
odavno planiram da pravim ili da kupim pretvarac 12-220v a ustvari ups je ista stvar samo za manje para (a ima cak i bateriju u sklopu uredjaja sto pretvarac nema).

da li je ovakvo razmisljanje ispravno i da li neko ima neku zamerku ili dodatak na ovo sto sam rekao?!

pozdrav
[ Badmin @ 06.09.2006. 21:25 ] @
Interesuje me da li je neko pokusao da sam napravi UPS i koliko ga je kostalo!i da li se kod nas isplati praviti tako nesto
[ buljko @ 06.09.2006. 21:46 ] @
Nekada smo to pravili za nuzno napajanje pumpi za centralno grejanje jer nije bilo drugog izbora (cenovno) i to se, uz dobru zaradu i konkurentnu cenu, isplatilo. Sada, racunajuci sve, pa i ambalazu koja tada nije imala veliki znacaj, mislim da je apsolutno neisplativo raditi tako nesto.
[ tox master @ 06.09.2006. 22:07 ] @
pozdrav

ja sam bas danas kupio od tipa polovan ups kome kako kaze nevalja baterija i bio je u pravu (ima oko 1,2 v).
ja sam mislio da ga koristim za neke druge namene a mozda i za dugotrajnije napajanje kompa kada nema struje sa akumulatorom od auta.
tako poluispravan sam platio 10 eura!
ovo govori koliko se isplati praviti ups ili pretvarac 12-220v.
a inace nov ups je oko 35-40 eura.

e sad ovaj ups sto sam uzeo cudno se ponasa...
jel zna neko kako on treba da se ponasa,mislim koja led dioda treba da svetli kad nema struje u mrezi koja kada ima struje i tako to?
ovaj se bas cudno ponasa kad sam mu spojio akumulator...(nemogu tacno da opisem posto sam 2 sata isprobavao sve varijante pa i ne znam vise).
uglavnom kada mu iskljucim napajanje sa mreze trebao bi da prebaci na svoje napajanje?
i desava se kad ga ukljucim na prekidac da proradi na sekundu-dve i ugasi se a pritom sam prikljucivao neki kasetofon koji nije vise od 100w a ups je 375w.
po svemu sudeci nesto mu jos fali a nema sanse to popravljati,sutra cu ga zameniti za drugi da vidim hoce li biti bolji to jest ispravniji.

ako neko zna a da ga ne mrzi pisati,da mi objasni kako to ustvari treba da funkcionise.

evo slike...
socomec sicon lp 620

[Ovu poruku je menjao tox master dana 06.09.2006. u 23:19 GMT+1]
[ Badmin @ 06.09.2006. 22:14 ] @
i ja verujem da je tako.Ali da nemas slucajno koju semu od UPS-a za kucnu varijantu tj. za pc?cisto da proverim da li je isplativo praviti za sebe a ne za prodaju.jer kao sto i sam kazes izrada finijeg kucista bi i trazilo vecu cenu sto opet ne bi bilo konkurentno cenama originalnih.medjutim ima onih kojima izgled i nije vazan koliko sigurnost i kvalitet ugradjenih komponenti.
[ apex @ 06.09.2006. 23:38 ] @
Citat:
uglavnom kada mu iskljucim napajanje sa mreze trebao bi da prebaci na svoje napajanje?
i desava se kad ga ukljucim na prekidac da proradi na sekundu-dve i ugasi se a pritom sam prikljucivao neki kasetofon koji nije vise od 100w a ups je 375w.


DA pri iskljucenja sa mreze treba da prebaci na bateriju, obicno moze da se cuje relej koji prebacuje, eventualno trebao bi da daje zvucni signal, a svetlosni sigurno.

Kada sam ja kupio UPS probao sam ga na mini liniju mada pise u uputstvu da ne treba koristiti ups sa potrosacima koji sadrze trafo TV, Radio itd.
UPS je radio, ali se nakon 5 min iskljucivao i tako sam mogao u nedogled da palim mini liniju pa 5 min.....

Inace posle 2.5 godine taj isti ups evo bas sada lezi ispod stola a to za liniju i dalje ostaje misterija, izgleda da mu transformator smeta
[ tox master @ 07.09.2006. 16:13 ] @
pozdrav

evo danas sam zamenio drugi ups...
ovaj je ispravan,znaci kad priklkucim akumulator kada radi na mrezni napon puni akumulator sa 0.5A a kada prebaci na ups vuce oko 0.4-0.8A.
prikljucivao sam kasetofon na njega i radi ok samo sto se u mom slucaju iskljuci posle tacno minut!
a probao sam jos da prikljucujem sijalicu od 100w i nema sanse da je "odrzi".
mislio sam da je mozda zbog vece struje koju sijalica povuce kada se tek upali ali nije do toga posto i kad prekinem mrezno napajanje samo prebaci na ups na sekundu i iskljuci se sve!
nije mi jasno kako ne moze da izdrzi sijalicu a pise da je snaga upsa 375w?!

e sad nesto bas nemam zelju da ga isprobavam na kompu!

jel ima ko objasnjenje za ovo...

pozdrav
[ tdjokic @ 07.09.2006. 19:37 ] @
Ja sam nedavno kupio novi UPS, pa sam malo setao po tim specifikacijama. Mozda snaga jeste 375W, ali koliko dugo? Moj je 480 W a Backup time (puno opterecenje) 15 minuta, sto sa vremenom drasticno pada. Kad akumulatori krenu da "se gube" to je stvarno nesto neverovatno kako im se smanji vreme rada.
[ apex @ 07.09.2006. 20:28 ] @
Citat:
evo danas sam zamenio drugi ups...
ovaj je ispravan,znaci kad priklkucim akumulator kada radi na mrezni napon puni akumulator sa 0.5A a kada prebaci na ups vuce oko 0.4-0.8A.
prikljucivao sam kasetofon na njega i radi ok samo sto se u mom slucaju iskljuci posle tacno minut!
a probao sam jos da prikljucujem sijalicu od 100w i nema sanse da je "odrzi".
mislio sam da je mozda zbog vece struje koju sijalica povuce kada se tek upali ali nije do toga posto i kad prekinem mrezno napajanje samo prebaci na ups na sekundu i iskljuci se sve!
nije mi jasno kako ne moze da izdrzi sijalicu a pise da je snaga upsa 375w?!

e sad nesto bas nemam zelju da ga isprobavam na kompu!

jel ima ko objasnjenje za ovo...


Pa pazi, ako je polovan moguce da mu je baterija neispravna (istrosena) i to bi po simptomima bilo to.

A opet UPS-ovi imaju svoju zastitu (ispituju ulazni - izlazni napon), koja vec zalazi malo dublje od ove teme, ali ono sto sam hteo da kazem da je moguce da kucni uredjaji nisu pogodni za prikljucenje na ups sa razlogom.

Taj razlog bi osim sto koriste cist sinusni napon za rad, mogao biti i da kada se prikljuce na napon kvadratnog oblika, vracaju neki bzvze napon koji ups detektuje i odradi mu zastita kojom se gasi.
[ tox master @ 07.09.2006. 23:13 ] @
pozdrav

Citat:
Pa pazi, ako je polovan moguce da mu je baterija neispravna (istrosena) i to bi po simptomima bilo to.
baterija jeste neispravna,mrtva skroz!a sve ove eksperimente sam radio sa akumulatorom od auta tako da to nije razlog sigurno.
Citat:
Kada sam ja kupio UPS probao sam ga na mini liniju mada pise u uputstvu da ne treba koristiti ups sa potrosacima koji sadrze trafo TV, Radio itd.
a i ovo sto kazes bas ne razumem...
ako vec ne bi trebaloi da se prikljucuju takvi uredjaji sa trafoom kako onda radi komp to jest monitor koji je slozicete se uredjaj koji je 80% tv sa razlikom samo sto monitor nema birac kanala za razliku od tv-a (mozda ima jos par razlika ali principu je tako).
Citat:
UPS je radio, ali se nakon 5 min iskljucivao i tako sam mogao u nedogled da palim mini liniju pa 5 min.....
a kao sto rekoh meni se isto desavalo samo sto je kod mene radio 1 minut sa sijalicom 100w.
otkrio sam sta je uzrok tome...
akumulator koji sam koristio je skinut sa kola zbog manjka snage posebno zimi...
a spojio sam ga sa upsom sa nekim "potankim" kablicima...
tako da je posle minut napon na akumulatoru padao na nekih 11.5v (dugo je stajao pa je prilicno prazan) a kada sam izmerio napon koji ups dobija bio je oko 10.5v,znaci da je pad napona bio prilicno veliki ali mi je samo cudno kako ups nije upozorio sa crvenom led diodom da je baterija "pri kraju" nego se jednostavno ugasi.
malopre sam probavao sa debljim kablovima i radio je 6-7 minuta dok ga nisam sam iskljucio.
znaci i kod tebe je verovatno isti slucaj bio posto pretpostavljam da si ga koristio sa originalnom baterijom koja ima mnogo manje kapaciteta od automobilskog akumulatora i kojoj brzo padne napon kada je u upotrebi.
e sad to je sve slucaj sa ovim drugim upsom koji sam uzeo danas...
ali taman kad sam shvatio kako sve radi ....
kad sam jednom od mnogo puta danas ukljucio ups na mrezni napon posle probe kako ce da prebaci sa mreze na ups napajanje u trenutku ukljucivanja tako je puklo nesto na ploci kao petarde za novu godinu!
na ploci se vidi da je pocrnela jedna dioda i dva otpornika i sada ups radi samo preko svog napajanja i nece nikako da prebaci na mrezni napon i kad ga ima.
a koliko sam ga maltretiro nije ni cudo!
sutra idem po onaj jos jedan sto je ostao da zamenim i ovaj posto je naravno bio neispravan kad sam ga uzeo!
nadam se da ce taj treci biti ispravan,a njega necu puno da cackam ako bude radio.

sad vi mislite kakav sam ja to covek pa zezam tog lika od koga uzimam ali i on je jos gori a te upsove je pokupio negde na otpadu koji su sfor-ovci ostavili iza sebe kad su otisli a sad ih prodaje.

pouka:nesto sto radi kako treba netreba puno cackati da se ne bi desilo ovo sto se meni desilo iako mi nije jasno kako je to moglo uopste da se desi.

pozdrav
[ apex @ 08.09.2006. 00:27 ] @
Citat:
a sve ove eksperimente sam radio sa akumulatorom od auta tako da to nije razlog sigurno.


Nadam se da ti to nece biti trajno resenje jer je opasno koristiti akumulator u prostorijama gde se boravi.

Citat:
ako vec ne bi trebaloi da se prikljucuju takvi uredjaji sa trafoom kako onda radi komp to jest monitor koji je slozicete se uredjaj koji je 80% tv sa razlikom samo sto monitor nema birac kanala za razliku od tv-a (mozda ima jos par razlika ali principu je tako).


Slazem se sa tobom i ja sam se isto pitao. Nakon toga par puta mi se desilo kada UPS prebaci na akumulator da cujem trafo od monitora kako zuji i od tada mi je monitor ukljucen direktno u prikljucnicu i vise nista ne pitam samo RTFM
[ Djomloun @ 06.10.2006. 17:34 ] @
Citat:

...Oni napredniji omogućavaju hot-swaping baterija (zamena u toku rada) ili kačenje dodatnih baterija (posebnih, ali čak i automobilskog akumulatora) radi povećanja autonomije za čak nekoliko sati...


Interesuje me koji konretno model omogucava da se prikljuci akumulator kao dodatna baterija tj. koja je skracenia/oznaka za tu mogucnost?
Koliko bi se moglo dobiti dodatnih sati/minuta ako bi se prikljucio akumulator od auta?
[ tox master @ 07.10.2006. 10:30 ] @
pozdrav

ne znam sta bi smetalo da se na svaki ups prikljuci akumulator od auta...
mislim da ups ne moze "znati" da li je prikikljucen akumulator ili baterija,a to sto se tice zamjene u radu,u to bas nisam upoznat.
a sa akumulatorom ce raditi dosta duze a sto opet zavisi od kapaciteta akumulatora i potrosnje ups-a to jest koliki potrosac je prikljucen na izlazu.
jedno poredjenje: u mom ups-u je bila baterija original 12v/7ah i po fabrickim podacima trebao bi da radi pod punim opterecenjem oko 15 minuta,inace snaga snaga upsa je malo spod 400w.
e sad kada bi se priklljucio akumulator od recomo 55ah trebalo bi vreme rada da se produzi za oko skoro 8 puta sto znaci oko 2 sata rada.
e sad ovo se dobija kada su idealno uslovi nov akumulator,potpuno napunjen,konstantna potrosnja...
u praksi bi verovatno bilo malo manje vremena .

pozdrav
[ Djomloun @ 07.10.2006. 11:11 ] @
Ja sam mislio na UPS koji na sebi ima prikljucak za externu bateriju (u nasxem slucaju akumulator).
To je super, ako moze da izdrzi 2h sa akumulatorom za auto, imam neke kamiondzije u kraju, smoricu ih za neki akumulator za kamion ispod ruke ;)
Pozdrav.
[ tox master @ 07.10.2006. 16:32 ] @
akumulator od kamiona je sigurno duplo jaci od ovog koji sam ja naveo (55ah) koji ide na neku srednju klasu putnickih vozila.
od kamiona bi trebao da bude najmanje 100ah!
pa prema tome bi trebao da radi duplo duze na ups-u nego ovaj od auta.
ne znam kakav ups imas ali bi trebalo da kada to budes isprobavao da posle pola sata-sat proveris koliko se greje izlazni stepen na stampanoj ploci ups-a posto ti uredjaji ipak nisu predvidjeni da rade duzi period.
ja sam cuo od dosta ljudi da nije bilo potrebe za dodatnim hladjenjem ali sam od nekih cuo da su stavljali coolere od kompa za dodatno hladjenje i nisu imali nikakvih problema i kad je ups radio nekoliko sati.

pozdrav
[ Djomloun @ 07.10.2006. 16:53 ] @
Mozda nisam bio jasan, ja planiram da pazarim UPS (pre neko vece nestalo je struje i odlucio sam da pazarim UPS). Pa me zato interesuje da li postoji neki model (uzeo bih pre svega APC) koji ima konektore za externu bateriju (akumulator)?
`z
[ Grof_mo @ 08.11.2006. 12:26 ] @
Kad smo vec kod ovih eksternih baterija za ups zanima me da li je moguce spojiti recimo akumulator od 180 Ah, pa ako bude potrebno dodatno hladjenje napraviti nije ni to problem,nego me interesira da li je to izvodljivo?
Znam da teoretski jeste ali pitanje je koliko je puzdano i kako bi se to sve punilo?
Treba li dodatno punjenje akumulatora ili da se jednostavno puni sa UPS-a?
[ StORM48 @ 14.11.2006. 16:31 ] @
Sve to u mnogome zavisi od samog UPS-a. Ako je on predviđen da radi sa eksternim baterijama (što je prvi i najvažniji uslov), u uputstvu MORAJU biti eksplicitno navedene granične vrednosti opterećenje (punjenje/potrošnja), jer inverter nije svemoguć, a osim samog "crkavanja", poštovanje tih vrednosti znači i izbegavanje požara.

Igranje sa svim oblicima napajanja predstavlja "no-no" teren za eksperimentisanje. Kad-tad nešto krene naopako.

Pozdrav
[ calexx @ 16.11.2006. 23:32 ] @
Ne vidim drugu temu o UPSovima pa da nastavim ovde.
Pre neki dan je, posle dužeg vremena, nestala struja pa sam malo obratio pažnju na UPS. Prvo, zuji bez struje ali vidim da je to normalno za ove jeftine pa to mogu da izdržim. Kada je struja nestala, za par minuta sam šutnuo PC i na UPS su ostali uključeni samo ISDN, bežični telefon, ruter i kablovski modem. Uglavnom rade na ispravljačima pa sam očekivao da to malo duže potraje. Ipak, posle ... nisam pazio ali recimo sat-dva, počelo je ubrzano pištanje što je znak da je pri kraju i da će verovatno uskoro da se ugasi pa sam ugasio UPS (na power prekidač). Koliko bi trebalo da radi UPS sa malim potrošačima ili čak i bez njih? Ako to nije neko dugo vreme, verovatno će posle nekog vremena da se isprazni i isključi a kad dođe struja mora ručno da se uključuje.
Nije mi problem da se izborim sa ovim kada sam pored njega ali šta može da se uradi ako nisam tu? Ako ne koristim UPS, kad dođe struja, PC a i ostalo će sami da se uključe i eMulac će da nastavi da radi. Ako idu na UPS a on se isprazni, kad dođe struja, ništa neće da se desi. Da li postoji način (nisam još proučio program kojim se UPS poveže i kontroliše sa PC-ja) da se UPS ugasi kad nestane struja a da se uključi kad dođe?
Pošto po novinama čitam da EDS planira restrikcije, moram da napravim neki plan na ovu temu.
E da, u pitanju je jeftin Inform 600AP ili tako nekako.
[ Junuz @ 19.11.2006. 23:38 ] @
Ljudi,mozxda je vec pokasno,ali..ovo ne mozxe da shkodi,a ako je vech tako,onda automatski,mozxda.. nekom i pomogne..a mozda i ja dobijem dodatna objasnjenja?
...Naime,ne vidim da iko razmislja o tome da UPS i "puni " bateriju koja je u njemu,sto ce rechi da ta baterija odredjuje struju punjenja,tj.da skratim i pojednostavim,ako je njen kapacitet "toliki i toliki" a vi prikljucite,kako neki predlazxu kamionski akumulator :))),jasno Vam je da ce isti od UPS napraviti "ugljeshu" ;)),dakle "povuchi" che struju mnogo vechu nego fabrichi predvidjenu i cao "UPS"..
Pozdrav!
[ buljko @ 19.11.2006. 23:58 ] @
O tome je vec bilo reci ali, ne u ovoj temi nego ovde > http://www.elitesecurity.org/t172399-0#1124422 ako si na to mislio. Medjutim, osecam da planiras neki perpetummobile. Ako si mislio na samopunjenje UPS-a iz generisanog napona...???
[ tox master @ 20.11.2006. 01:12 ] @
Citat:
Junuz: Ljudi,mozxda je vec pokasno,ali..ovo ne mozxe da shkodi,a ako je vech tako,onda automatski,mozxda.. nekom i pomogne..a mozda i ja dobijem dodatna objasnjenja?
...Naime,ne vidim da iko razmislja o tome da UPS i "puni " bateriju koja je u njemu,sto ce rechi da ta baterija odredjuje struju punjenja,tj.da skratim i pojednostavim,ako je njen kapacitet "toliki i toliki" a vi prikljucite,kako neki predlazxu kamionski akumulator )),jasno Vam je da ce isti od UPS napraviti "ugljeshu" ),dakle "povuchi" che struju mnogo vechu nego fabrichi predvidjenu i cao "UPS"..
Pozdrav!
nevidim zasto bi napravio "ugljesu"...
ups nezna kakva je njemu baterija prikljucena (mislim na kapacitet),on samo vidi napon baterije koji je isti i za bateriju i akumulator.
a sto se tice povlacenja struje...
ups ce povuci struju koja mu treba da pokrene to jest odrzi neki uredjaj pod naponom.
od snage tog uredjaja zavisi koju ce struju ups povuci iz baterije.
a svaki ups ima nazivnu snagu preko koje ne moze da radi to jest automatski se iskljuci kod preopterecenja.
kako god pogledas nikakve veze nema koji je kapacitet baterije prikljucen na ups osim sto ce naravno sa vecim kapacitetom duze raditi ,logicno.
e sad,jedino sto je mana stavljanja auto akumulatora sto ce trebati dugo vremena da se napuni na ups-u posto je elektronikom u ups-u odredjeno koja je struja punjenja baterije u zavisnosti od njenog kapaciteta.
uglavnom koliko ja znam da ide oko 10% kapaciteta baterije je struja punjenja. 7A/h=0.7A.

ne znam da li si mislio na ovo ili na nesto drugo...

pozdrav
[ StORM48 @ 20.11.2006. 14:15 ] @
Primećujem previše proizvoljnih zaključaka u prethodnom postu. Tačno je da baterija "ne zna" kakva je baterija priključena, ali inverter svakako "zna" da se pregreje, jer neko mora tu veću bateriju i da napuni. Ključna stvar u celoj priči je upravo period punjenja, odnosno neprekidnog rada koji inverter može da podnese.

Nakon saznanja koliko inverter može neprekidno da snabdeva bateriju, svaka dalja razglabanja na temu graničnih vrednosti dodatnih akumulatora su nepotrebna i suvišna.

Molio bih da se zato zadržite na konkretnim problemima u vezi teme, a ne da je nepotrebno širite i time minirate i ono korisno što se u njoj može pročitati.

Znači, BITNO je kolikog je kapaciteta dodatna baterija i BITNO je da li UPS uopšte predviđa kačenje dodatnih. A ko misli da zna bolje, preporučujem mu da krene sa privatnom proizvodnjom specijalnih UPS uređaja, čisto da svoje znanje pretoči u novac, a time i opovrgne ovde iznete tvrdnje.

Dalje, ujedno najavljujem da će ova tema nadalje biti malo strožije moderisana, pošto je tekst sa njenog početka blago rečeno drsko ignorisan od strane nekih korisnika. Ako nemate šta da pitate/kažete, uzdržite se od postovanja. A ako imate, najpre konsultujte tekst sa početka, u kome je mnogo toga već "prežvakano".

Pozdrav
[ tox master @ 20.11.2006. 16:54 ] @
ja sam samo izneo svoje misljenje koje imam na osnovu onoga sto sam sam licno zakljucio za vreme koristenju ups-a i svakavog eksperimentisanja sa njim.
a sto se tice "strozijeg moderisanja",mislim da nema potrebe za tim posto nemam vise nameru da kvarim ovu temu sa svojim licnim opaskama i iskustvima,sve je kako je receno objasnjeno na pocetku teme.
kome je jasno,blago njemu.kome nije,bice mozda jednog dana a mozda ni tad...

pozdrav

ps:mislim da ova poruka ovde nema nikakvog znacaja pa bi se trebala prebaciti u "arhivu",samo sam hteo da prokomentarisem za kraj.
[ Junuz @ 20.11.2006. 21:37 ] @
@tox_master
"uglavnom koliko ja znam da ide oko 10% kapaciteta baterije je struja punjenja. 7A/h=0.7A"

Buraz,kapacitet najmanjeg auto akua je recimo 34A/h=3.4A,sto je ,dakle, oko 4 puta vece od struje punjenja predvidjene u "normalnim" uslovima(baterija UPS),eto,na to sam mislio?
Pozdrav!


[Ovu poruku je menjao Junuz dana 21.11.2006. u 02:49 GMT+1]

[Edit by StORM48: ]Zadržimo se na temi. Za sve primedbe postoji odgovarajući forum.

[Ovu poruku je menjao StORM48 dana 21.11.2006. u 17:17 GMT+1]
[ StORM48 @ 21.11.2006. 16:32 ] @
@tox_master

Da budem potpuniji...

Citat:
ne znam kakav ups imas ali bi trebalo da kada to budes isprobavao da posle pola sata-sat proveris koliko se greje izlazni stepen na stampanoj ploci ups-a posto ti uredjaji ipak nisu predvidjeni da rade duzi period


Ne nalaziš li da je ovo gore malo u suprotnosti sa ovim:

Citat:
kako god pogledas nikakve veze nema koji je kapacitet baterije prikljucen na ups osim sto ce naravno sa vecim kapacitetom duze raditi ,logicno. e sad,jedino sto je mana stavljanja auto akumulatora sto ce trebati dugo vremena da se napuni na ups-u posto je elektronikom u ups-u odredjeno koja je struja punjenja baterije u zavisnosti od njenog kapaciteta.


Poenta je da je BITNO šta je i na šta priključeno. I zbog toga je moja reakcija takva kakva jeste. Bitno je isključiti proizvoljnost koliko god je moguće, a kada nije moguće, posebno naglasiti da je u pitanju pretpostavka. Kako ovde ljudi dolaze po znanje i iskustvo, vrlo je važno naglasiti im šta može da se desi, a ne odgovarati u stilu "zašto bi bio ugljenisan", jer očito je da postoje različita mišljenja, a kad god su u igri različita mišljenja, tada su na sceni i nepromišljene reakcije neiskusnih korisnika, koji nisu u mogućnosti da diferenciraju izneto prema metodi "eci-peci-pec".

Jedno je eksperimentisanje sa ostalih hardverom, a drugo sa strujom. Trudite se da uvek ostavite mesta i za upozorenja o mogućim posledicama. Na kraju krajeva, nisu za džabe UPS uređaji sa mogućnošću kačenja dodatnih akumulatora skuplji od standardnih.

Meni ostaje da se izvinim korisnicima Tox_master i Junuz, zbog eventualne ne promišljene reakcije s moje strane, ali ko radi taj i greši. Vama dvojici takođe ostaje da u svojim postovima uvek napravite mesta i za sva potrebna upozorenja i dozvolite da postoje i drukčija iskustva, od onih Vama poznatih.

Pozdrav i svako dobro!
[ tox master @ 21.11.2006. 21:24 ] @
mislim da sam negde (mozda i u ovoj temi ) citao da su ljudi resavali taj problem dugotrajnog rada sa dodavanjem kulera od kompa koji su bili sasvim dovoljni za hladjenje izlaznog stepena na ups-u.

a to sto sam u par postova ispao kontradiktoran je iz razloga sto u mom slucaju se ups nije skoro nikako grejao i posle sat vremena konstatnog rada (mozda na oko 50-60 stepeni) pod punim opterecenjem bez ikakvih dodataka na njemu osim naravno akumulatora od auta.
a to sto sam napisao da bi trebao proveriti temperaturu posle nekog vremena sam napisao cisto iz razloga sto nije svaki prozivodjac ups-a na isti nacin proracunavao snagu izlaznih tranzistora,velicinu hladnjaka...
pa samim tim ako se konkretno moj ups nije grejao neznaci da neciji nece da "crkne" posle 15 minuta rada na automobilski akumulator.
sve tvrdnje koje sam izneo izricito su se odnosile na moje licno iskustvo

u svakom slucaju da rezimiram...
sve sto sam ovde napisao predstavlja moje licno misljenje i iskustvo i ne bih nikome ko bas nije siguran kako ups funkcionise predlozio da bilo sta prepravlja,dogradjuje,...zbog opasnosti od strujnog udara,eksplozije neke komponente,pregorevanja racunara ili nekog drugog potrosaca koji je prikljucen na ups,...

@junuz
ok ti je to razmisljanje buraz ali zasto mislis da ce akumulator od auta da se puni sa vecom strujom nego sto bi punio svoju originalnu bateriju?ako je napon baterije i akumulatora isti zasto bi ups punio akumulator vecom strujom nego bateriju?
da ne skrecem vise sa teme,ja kada sam prikljucio akumulator ups ga je punio istom strujom kao i internu bateriju a nevidim zasto i ne bi posto je i jedno i drugo 12v.
zato sam rekao da ups "nezna" kakva je baterija prikljucena (kapacitet) na njega sve dok je napon baterije 12v.

pozdrav
[ kana @ 25.12.2006. 21:49 ] @
Citat:
tox master: a to sto sam napisao da bi trebao proveriti temperaturu posle nekog vremena sam napisao cisto iz razloga sto nije svaki prozivodjac ups-a na isti nacin proracunavao snagu izlaznih tranzistora,velicinu hladnjaka...
pa samim tim ako se konkretno moj ups nije grejao neznaci da neciji nece da "crkne" posle 15 minuta rada na automobilski akumulator.
sve tvrdnje koje sam izneo izricito su se odnosile na moje licno iskustvo
pozdravIskustvo ti je OK :)))

Kako je samo Infoguard 600 zahvalan po ovom pitanju ne mozete ni da pretpostavite.
S obzirom da se konvertori na trzistu krecu oko 70E-100E uz manje prepravke IG-a za
40-ak E se dobije korisna spravica.

(na desetine prepravljenih, samo par reklamacija koje ni slucajno nisu bile zbog
dugotrajnog rada. Izlazni tranzistori probili zbog jake struej - npr ukljucenja monitora.)

[ Kostresh @ 20.02.2007. 16:44 ] @
Ako je UPS kvalitetniji, npr. APC (što će reći najkvalitetniji) onda ima ograničenje struje punjača. Znači, ako priključiš bateriju velikog kapaciteta, UPS (APC-ov) će biti ok, ali će puniti tu bateriju vrlo, vrlo, vrlo dugo - verovatno danima!

Kao što je to već neko rekao sve je to budženje, jer kad se projektuje uređaj, to se radi za određenje parametre (napon, snaga potrošača, autonomija, itd.) tako da je sve ostalo budzenje. U praksi su UPS uređaji predviđeni da daju autonomiju od nekoliko minuta, pa do oko 1h. Ako je potrošač od velike važnosti u igru se ubacuje dizel-agregat, pa UPS je tu da premosti prekid do uključenja agregata.

Ja sam pričao o APC-ovim UPS-ovima, jer znam koliko su pouzdani. Jevtinije varijante (da ih ne imenujem, jer ne znam pravila foruma - mrzime da ih čitam) su uvek mačka u džaku.
[ Kostresh @ 20.02.2007. 16:46 ] @
Dodao bih samo da Back-Up UPS nije predviđen za napajanje štampača, pogotovu ne laserskog. Isto tako treba paziti prilikom priključenja motora na UPS jer motor ima veliku polaznu struju.
[ buljko @ 20.02.2007. 22:04 ] @
Mozda bi, ipak, trebao da procitas pravilnik, za svaki slucaj. Nema potrebe da u roku od dva minuta pises dve poruke, drugu kao dopunu prve! U dnu poruke imas opciju Izmena/brisanje pa, iskoristi to.
[ GRUNGE @ 02.03.2007. 18:18 ] @
evo ups manijaci molim pomognite mi

1. :)
2. Ja ne bih nikad otvarao ups od kad sam procitao postove na prve stranice :)

3. ok evo sad problem

kupio sam ups belkin 625va golden edition
tacnije ovaj http://catalog.belkin.com/IWCa...Page.process?Product_Id=108000

uradio sam sve po uputima koji su stigli sa upsom instalirao buldog softwere e sad problem je u tome sto mi gasi komp svako vece ili posle dva dana u 5 6 ujutro sta bi moglo biti problem moze li mi neko pomoc

kazite ima li razlike od ovog buldoga i windows ups koji ima u windowsu molim pomoc poz i hvala
[ wifiguru @ 20.03.2007. 19:40 ] @
Imam jedan problem sa UPS-om. Radi se o Musteku 800 koji napaja PC sa Mikrotikom (koristim ga za wireless) koji nema hard već flash i nema nikakve druge U/I uređaje, dakle nema monitor, tastaturu, miša, optiku, ništa, gola mašina sa procesorom, memorijom, flash IDE drajvom i wireless karticom. Elem, ponekad UPS jednostavno ispadne i onda moram da se popnem na tavan i ručno ka uključim. Ne mislim da dolazi do preopterećenja, jer, kako sam naveo, hardver se ne menja, nema isključivanja ili uključivanja monitora niti bilo čega sličnog. Jedino ako se UPS isključi zbog prenaponske zaštite ili tako nešto.

Zanima me kako se ponašaju drugi UPS-evi, recimo APC? Da li i oni ispadaju kada im se aktivira zaštita ili ne ispadaju ili se pak vrate u normalu kada prođe problem sa naponom ili čime već? Pretpostavljam da ima razlike od modela do modela. Koji je najbolji UPS za ovu namenu? Dakle, da se ukine pentranje po tavanu :) Nije bitno vreme koliko drži, već samo da ne moram ručno da ga uključujem. Napon je prilično stabilan, osim kada duva vetar, tada ima problema.

Da li bi modeli APC BK350EI ili APC BK500EI mogli da završe posao? Ili mora neki smart model?

Da li su svi APC UPS-evi line interactive?
[ wifiguru @ 20.03.2007. 19:46 ] @
Pošto nema puno veze sa prethodnom problemom, ovo pišem u novom postu. Zanima me kakva su iskustva sa UPS-om APC SUA750XLI? Da li je ovo dobar izbor da napaja nekoliko servera bez monitora i periferije? Pošto ima priključak za dodatnu bateriju, da li je pametno priključiti dva redno spojena akumulatora, kvalitetna, ili da ipak kupim originalnu dodatnu bateriju APC SUA24XLBP?

Evo cena po kojima mogu ovo da nabavim:

APC SUA750XLI - 390 eura
APC SUA24XLBP - 323 eura (za ove pare se mogu kupiti strava akumulatori)
[ StORM48 @ 20.03.2007. 21:49 ] @
Odgovor na prvi post:

Nije uobičajeno "iskakanje" UPS-a, bez obzira na to što je Mustek. Očito je da Tvoja električna mreža produkuje velike skokove napona, koji "primoravaju" UPS na takvu reakciju. APC UPS uređaji imaju malo veću toleranciju na parametre napajanja, pa je moguće da bi nabavka nekog njihovog uređaja rešila ovaj problem, ali to niko sa sigurnošću ne može reći.

Što se konkretnih modela tiče, pobrojani modeli iz BK serije su BackUPS, što predstavlja StandBy zaštitu. Ipak, APC i u svoje jeftinije modele ugrađuje AVR, pa je područje tolerancije i iz tih razloga šire no obično (Mustek navodno ima AVR, ali je to informacija samo na papiru. Prosto u pitanju je (namerno?) loša interpretacija ovog pojma).

U Line Interactive seriju APC UPS-ova spadaju svi modeli iz Smart serije, što podrazumeva i dva modela nabrojana u Tvom drugom postu. Da li SUA750XLI može da napaja nekoliko servera ne spada u precizno pitanje, ali teoretski rečeno - može, ukoliko se tih "nekoliko servera" uklopi u okvire dozvoljenog opterećenja, što za nazivnu snagu od 750VA iznosi približno 460w. Pojam "servera" je relativan, a time i njegova potrošnja.

Što se tiče kačenja dodatnih akumulatora, mnogo zavisi od toga da li je autonomija primarna ili je to brzina povratka u "full loaded state". A nakon svega toga, dobro je (i razumno) proučiti dokumentaciju dotičnog primerka, posebno u pogledu dozvoljenih vrednosti eksterne baterije.

Nezavisno od ovog rešenja, redno vezane akumulatore slobodno zaboravi.

Pozdrav
[ wifiguru @ 20.03.2007. 22:54 ] @
@StORM48

Hvala na brzom odgovoru.

Citat:
APC UPS uređaji imaju malo veću toleranciju na parametre napajanja, pa je moguće da bi nabavka nekog njihovog uređaja rešila ovaj problem, ali to niko sa sigurnošću ne može reći.


Da li je moguće navedeni problem rešiti nekim back-ups modelom ili da potražim neki manji model iz smart serije? Da li uopšte smart serija ima prednosti u ovom pogledu? Dakle, u pogledu iskakanja sa mreže.

Citat:
Da li SUA750XLI može da napaja nekoliko servera ne spada u precizno pitanje, ali teoretski rečeno - može, ukoliko se tih "nekoliko servera" uklopi u okvire dozvoljenog opterećenja, što za nazivnu snagu od 750VA iznosi približno 460w. Pojam "servera" je relativan, a time i njegova potrošnja.


Slažem se, neprecizno pitanje :)

U principu, to je nekoliko manjih servera, u jednom od njih su dva harda, a u dva komada samo IDE flash. Dakle, struju troše procesor, ploča i mrežne kartice, u jednom od njih i dva hard diska Raptor. Moje pretpostavke su da dve mašine troše možda do po 100 vati, a ova sa diskovima možda 150. Ovo su neke moje grube računice, ali uz još nekoliko switcheva i tako to, verujem da sve zajedno ne premašuje 400W. Po APC-ovoj specifikaciji, SUA750XLI ima 600W (ako i APC ne laže :)

Citat:
Što se tiče kačenja dodatnih akumulatora, mnogo zavisi od toga da li je autonomija primarna ili je to brzina povratka u "full loaded state".


Primarna je autonomija, obzirom da nema čestih prekida struje, a i kada se dogode, traju do pola sata.

Citat:
A nakon svega toga, dobro je (i razumno) proučiti dokumentaciju dotičnog primerka, posebno u pogledu dozvoljenih vrednosti eksterne baterije.


SUA24XLBP je dodatna baterija baš za UPS SUA750XLI, tako da je to sigurno OK.


Citat:
Nezavisno od ovog rešenja, redno vezane akumulatore slobodno zaboravi.


Smem li da pitam zašto? I na ovom forumu se pominju neka takva rešenja, tako da bih voleo da čujem tvoje razloge, obzirom da si dobar poznavalac ove teme.
[ Zglavkar @ 26.05.2007. 14:15 ] @
Pozdrav svima!

Imam jedan problem sa UPS-om, ne znam samo koliko komplikovan, sasvim moguce da ja nesto ne radim kako treba...
Pre par dana sam uzeo mustek ups powermust 600. Nakon punjenja bez da sam računar nakačio na isti, posle više od deset sati sam povezao sve kablove kako u uputstvu i piše. Povezao zatim UPS u struju, uključio ga na dugme, a zatim upalio i računar. Softwer koji sam dobio uz isti je radio normalno, pratio šta se dešava sa strujom...
Onda sam kako bih bio siguran, iz menija njegovog softvera izabrao self-battery test, nakon čega je kompjuter bio ugašen, a UPS počeo da pišti. Tri sekunde iza toga je počeo da pišti bez prekida, dimi se i žari. Zatim sam ga sutradan vratio u radnju i dobio zamenu.

Problem je što se i novi ponaša isto. S tim što sam ovaj, odmah nakon što je ugasio kompjuter. isključio na dugme, te nije pregoreo kako bi se verovatno opet dogodilo. Kompjuter sada radi kroz isti, ali me zanima u čemu grešim, i zar ne bi trebalo da prođe oko 0.2 sekunde od momenta kada ostane bez struje, da sam prebaci sistem na bateriju i nastavi sa radom.

Bitno je i to sto sam windows ne vidi UPS, mislim na control panel-power-ups opcije, pise da je UPS service currently stoped, a kada zelim da ga dodam rucno, nemam opciju da izaberem bilo sta osim APC ili Generic i nekog od portova, dok je ovaj povezan na USB.Hvala vam unapred na odgovoru, nadam se da je neko banalno resenje :D
[ StORM48 @ 28.05.2007. 22:58 ] @
Hmm...

Nisam baš siguran da li sam dobro razumeo... Da li si pokušao sa najstandardnijim mogućim testom - čupanjem naponskog kabla koji UPS povezuje sa zidnom utičnicom?

Ako jesi, šta se tačno dešava? Ostaje li PC uključen ili se gasi?

Pozdrav
[ Zglavkar @ 30.05.2007. 21:32 ] @
Da, probao i sa cupanjem kabla, tj gasenjem produznog, a i sa njegovim battery testom, u obe situacije je isto reagovao.
Ugasi se kompjuter, i to mi je radio i prvi UPS (koga sam ostavio jos par sekundi, pa se samospalio), a i ovaj drugi takodje.

Za sada sam ga skinuo skroz sa kompa, ne mogu da budem uz njega 24/7 i pazim da se ne zapali ako nestane struje :-S
[ shuligan @ 01.06.2007. 16:37 ] @
Potreban savjet,
tek sam se registrovao na forum a i vjerujte mi da nemam vremena da citam sve postove, pa mi oprostite ako cu pitati nesto sto je vec pomenuto, kupujem UPS i to sledeci model: Back-UPS CS 350 USB/Serial. Negdje sam cuo da ovaj model ne vrsi stabilizaciju (peglanje) napona-ne znam da li je to tacno!?. Sa obzirom na cinjenicu da zivim na podrucju sa ocajnom el.energetskom mrezom ovo mi je jako bitno. Da li da ga kupujem ili da doplatom uzmem neki drugi model sa ovom karakteristikom (dok jos imam vremena)?

P.S. Na zvanicnom sajtu APC firme pri uporedjivanju ovog modela sa naprednijim ali i skupljim naravno modelima (CS500 i CS650).

Unaprijed zahvalan...
[ mleposavic_lepi @ 04.06.2007. 16:39 ] @
Evo jednog dobrog testa UPS-eva, posto se ovih dana resavam da kupim UPS, jureci po netu naisao sam na test. Pogledajte


http://www.digit-life.com/articles2/ups-test-dec2k2/
[ Biobojan @ 31.07.2007. 13:20 ] @
Planiram da kupim UPS. Sta mene zanima?

Da li ce zastita biti veca ako se UPS ukljuci pre zida u neki "stabilizator" (kako ih zovu na ITSVET-u, odnosno produzni sa zastitom)?
i
Koji bi ste mi preporucili od sledecih:
APC Back-UPS ES BE400-GR
APC Back-UPS ES BE550-GR
POWERCOM Imperial IMP-825APU (cini mi se da je ovaj najsnazniji)

Poz

[Ovu poruku je menjao Biobojan dana 31.07.2007. u 14:31 GMT+1]
[ enescuric @ 03.09.2007. 22:52 ] @
Molim vas da mi neko pomogne oko odabira UPS-a koji mi treba za rad pumpe za centralno grejanje! Pumpa ima karakteristike 220v/50Hz, 150w max potrosnja.
Hteo bih autonomiju rada od bar 2-3 sata!
hvala!
[ StORM48 @ 03.09.2007. 23:44 ] @
@enescuric
Obzirom da pumpa nije previše osetljiva na povremene varijacije u mreži, daleko je bolje rešenje pretvarač sa nekim srednje jakim akumulatorom. Dok ima struje, pretvarač radi kao punjač i dopunjava akumulator. U slučaju nestanka, prebacuje napajanje sa baterije i napaja pumpu. Jedan akumulator od 55-60Ah može da napaja uređaj ovog opterećenja (150w) par sati. Konkretan period autonomije zavisi od efikasnosti pretvarača, kao i kvaliteta akumulatora, ali sam mišljenja da je ovo rešenje daleko pristupačnije i lakše za održavanje od UPS-a koji bi obezbedio ekvivalentnu autonomiju.

@Biobojan
Znam da kasnim sa odgovorom, ali nisam mogao ranije, jer sam bio odsutan nekoliko nedelja.
Preporuka UPS-a totalno različitih karakteristika (a pre svega dozvoljenog opterećenja) najviše zavisi od toga kakva će konfiguracija biti priključena. Univerzalni odgovor ne postoji, osim što je APC načelno najsigurnija preporuka. Reklo bi se da se na snazi često može uštedeti kada konfiguracija koristi TFT umesto CRT monitora, a posebno kada se koristi mahom za kancelarijske poslove.

Iz priče o zaštiti svakako moraš isključiti eventualni laserski štampač, pošto se ova dva uređaja baš "ne vole" (laser mnogo voli struju).

Najsnažniji UPS apsolutno ne znači najbolji, pa ako finansije dozvoljavaju, pazari APC.

Po pitanju uparivanja sa Surge protectorima je nemoguće dati precizan odgovor. Moji prvi eksperimenti na ovom terenu su prošli dobro, ali sam kasnije čuo (i potvrdio) da pojedine kombinacije NIKAKO ne funkcionišu, pa je (sigurnosti radi) dovoljno ostaviti samo UPS da brine o opremi.

Pozdrav
[ enescuric @ 11.09.2007. 21:06 ] @
Gde mogu naći taj pretvarač, koja je cena i treba li kakvo upitstvo kako da to sve povežem sa akomulatorom i kotlom?
Hvala!
[ StORM48 @ 11.09.2007. 23:36 ] @
Pretvarač se sa akumulatorom povezuje standardnim klemama (kao na punjaču za akumulator, odnosno - kao u automobilu), dok se na njega uređaji kače pomoću standardne ("šuko") utičnice.

Što se nabavke tiče, da ne bismo (shodno Pravilniku) reklamirali - pročitaj PP.

Pozdrav
[ enescuric @ 12.09.2007. 21:20 ] @
hvala!
[ Blagi @ 18.09.2007. 06:16 ] @
Pre neki dan kupih i ja UPS uređaj (ProLink PRO600P), testirajući ga video sam da od fabrički predviđene autonomije nema ništa. Iako piše da mu je predviđen rad od 15-40 min, u mom slučaju radi tek nešto više od 10 minuta. Maksimalna izlazna struja mu je 1,5A na dva izlaza, u mom slučaju je radilo samo kućište bez monitora i vukao je 0,77A (mereno amper kleštima), dakle opteretio sam ga tek nešto malo više od 50% njegovog izlaza.
Da li imam pravo na reklamaciju, s'obzirom da proizvođač tvrdi da 15minuta može da radi sa 100% opterećenjem, ono 40minuta se odnosi na 50% i manje opterećenje koliko sam ja razumeo.
Napominjem da sam baš vodio računa kod prvog povezivanja i punjenja baterije, tako da ne verujem da je do mene neka krivica.
[ Billy_boy @ 21.09.2007. 10:56 ] @
Može jedan savjet. Imam jedan Mustek PowerPlus 600 kojemu je baterija u komi. Žarulju 40 W drži jedno do dvije minute nakon 8 sati punjenja. Monitor drži par sekundi. Malo sam da testirao. U praznom hodu voltmetar pokazuje 160 V, sa žaruljom 180 V s a monitorom 240 V. Znam da je to vjerojatno zbog modificiranog sinusa jer voltmetar zapravo računa efektivnu vrijednost, ali mi je isto malo čudno toliko odstupanje. Sad sam u dilemi da li uzeti nešto od ovoga ili proći jeftinije pa uzeti samo bateriju:
Cyberpower Value CPSC800E, 480W, AVR, RS-232 + USB 488,00 kn
MGE Nova Avr 600VA Serial 664,00 kn
TRUST PW-4075T, 750VA (14950) 399,00 kn
ART PLUS 600VA, line interactive 473,83 kn
ART 600VA, line interactive 408,48 kn

Baterij 12V 7,2Ah


Osnovna namjena mi je AVR i filtritanje + da stignem komp staviti na hibernanciju. Softwareska podrška nije važna ukoliko je na serijskom portu (ali bi bilo dobro da je smart komunikacija, a još bolje megatec protokol jer bi onda sam pisao program za nadgledanje UPS-a jer sva rješenja koja sam probao imaju hrpu za ram teških, a nepotrebnih gluposti, a nemaju hibernanciju!), odnosno ako se da kemijati :-) Gledam što jeftinije proći, tako da bi ovaj MGE igrao samo ako znatno odudara po kvaliteti.

Što mi je najbolje (isplativije) uzeti? Baterija je najjeftinija, a Musteka sam dobio besplatno, nije puno radio jer je kupljen za na otok za rasvjetu, pa se možda dva tri put punio i vjerojatno je ostao dugo prazan (a i baterija se ponaša kao da je ispravna ali 5-10 puta manjeg kapaciteta - drži napon, ali čim se optereti napon naglo pada, s tim da po prestanku opterečenja se napon trenutno vrati s 9 na 11,8 volti). Spajao sam na njega neopterečeno no name napajanje iz iz napajanja se čuo brum kad ups prebaci na bateriju. Kod JNC napajanja se to ne događa, čak 12 V izlaz na napajanju se digne s 11,6 V na 11,7 V.

Mali update: Bruji i Chiftek dok je na stand-by-u (S3), a pod opterečenjem ne znam jer ga ne bi izdržao s ovom baterijom.

[Ovu poruku je menjao Billy_boy dana 22.09.2007. u 10:21 GMT+1]
[ Billy_boy @ 22.09.2007. 17:41 ] @
Evo, suzio sam izbor na Cyberpower i MGE.

Inače, je li postoji uređaj koji kombinira UPS i PSU, pa switcher spusti na 24 V i puni dvije baterije i dalje pogoni switchere na 12 5 3,3 -5 i -12 volti, te još opcionalno da ima inverter 100 W samo za monitor. Na taj način bi se smanjio broj konverzija, ne bi trebalo dizati napon, ne bi trebao biti sinus uopće, snaga transformator bi pogonio samo monitor, jedini problem bi bio što bi morao biti tvornički ugrađen u kučište kako bi trafo i akumulatori bili optimalo smješteni. Uz to bi iskoristivost, a time i autonomija bili puno bolji, UPS bi bio online, a čak bi mogao sistem biti da su baterije i invertor zasebni, a da napajanje ima izvod za uključiti UPS i invertor te naravno kontrolne chipove za upravljanje i kontrolu preko USB-a (i to čak može biti na interni header za dodatni USB na matičnoj), ali bi ti konektori za bateriju i invertor trebali biti kvalitetni zbog velike struje. Tako PSU mogao biti standardni ATX s kontolom stanja iz Windowsa, a za male pare bi se proširio na online UPS.

Postoji li ovakav uređaj ili da patentiram koncept, pa prodam APC-u :-)
[ dusans64 @ 17.10.2007. 01:18 ] @
@Storm48
Hvala na odlicnom objasnjenju UPS uredjaja.

Po onome sto sam ja zakljucio iz texta - najbolje je da uzmem Line Interactive UPS koji ima AVR. Moj izbor bi bio model iz ENEL-a, ENUPS AVR 1260, jer ima odlicnu cenu za opcije koje nudi (a i uvek mogu da ga odnesem na servis, da zamenim bateriju i sl. posto ga ovde proizvode).

Interesuje me da li je to dobra odluka/tj. da li neko ima iskustva sa ovim modelima (860/1260)?
[ StORM48 @ 17.10.2007. 12:10 ] @
Apsolutno!
Mnogi više vole poznati brend, pa uzimaju APC (naspram Musteka, na primer). Ali, ne treba imati predrasude jer, Enel UPS-ovi imaju problema jedino sa dizajnom (i to ne svi), a kome to ne smeta, ostalo mu neće sigurno smetati.

Nemam iskustva sa konkretnim modelom, nažalost. Ali, računam da ne može biti lošije nego što je bilo ranije (a bilo je odlično).

Pozdrav
[ dusans64 @ 17.10.2007. 13:25 ] @
Hvala!
[ _ra_ @ 01.11.2007. 07:48 ] @
Pozdrav svima, tema je odlicna i mnogo toga se moze saznati iz nje. Imam jedno pitanje u vezi sa konkretnim modelima.Potrebna mi je tacna oznaka nekog APC-a koji se moze kupiti kod nas a da ima prikljucak za eksternu bateriju posto nisam nasao takav medju ovim so sam gledao kod nas , ili nisam primetio , pa ako neko zna tacne modele i gde se mogu naci. UPS ne mora da bude preko 500VA ali bi trebao da podrzava prikljucenje baterije od 50tak ampera (okvirno,moze i vise). Ups konkretno treba da gura jedan server (xeon) bez monitora i switch oko sat vremena , koja je tacna potrosnja svega toga nisam siguran, treba da preracunam posto nisam siguran koje su tacno komponente u kucistu, pa me interesuje i da li ima neki program koji ocitava trenutnu potrosnju racunara, da ispisuje dijagnostiku struja,voltaza,snaga, i tako to ? Ukoliko se uzme UPS koji nema prikljucak za eksternu bateriju, koliko je dobro da se otvori i da baterija stoji povezana pored upsa, naravno ukoliko odredjeni model moze da gura odredjenu jacu bateriju bez problema, i da li se pri otvaranju upsa gubi garancija ili nema nekih nalepnica koje se pocepaju ili skinu prilikom otvaranja ? Hvala unapred na odgovorima.

A da , da dodam jos za one koji koriste akumulatore prikljucene na ups, ukoliko ne znaju a nisam video da to pise negde , mozda sam propustio, akumulatori od automobila dok se pune isparavaju neke otrovne supstance pa nije bas zdravo da takav ups stoji u okolini ljudi.
[ verbatim92 @ 08.02.2008. 13:20 ] @
Koji UPS kupiti za ovu konfiguraciju?

Intel® Core™ 2 Quad Q6600
Gigabyte GA-X38-DQ6
XFX GeForce 8800 GTS 512 Mb Edition XXX
OCZ DDRII 2 x 1 Gb 1066Mhz Reaper Edition
Seagate Barracuda 7200.11 S-ATA - 500 Gb - 32 Mb
Cooler Master Gemin II
2x Zalman ZM-F3BL
Enermax Liberty ELT 620 AWT
Samsung SyncMaster 2232BW
Pioneer DVR-215
[ Nikola Poša @ 24.02.2008. 18:57 ] @
Shta mislite o ovom UPS-u: Inform Guard Standby GSB 1000A (1000VA)/AVR/GBM?
Da li bi na njega mogla da ide ova konfiguracija:
Gigabyte GA-P35C-DS3R
Intel Core 2 Duo E8400
Palit Nvidia GF 8600GT Sonic+ 256MB DDR3 1.0ns PCIE
GEIL 2x1GB PC2-6400 DDR2 800MHz Ultra, CAS 4-4-4-12
SEAGATE - 250 GB 7200rpm / Serial ATA NCQ 3Gb/s / 16MB
LG DVD-RW GSA-H55NBBB
Cooler Master Centurion 534 w/o PSU + Corsair CMPSU-520VX 520W? Na njega bih josh prikachio i monitor koji vuche negde oko 90 - 100W. Na komp bih prikljuchio i ADSL ruter, ali ne znam kol'ko on vuche. UPS mi je najvishe vazhan zbog regulacije napona, ne treba da mi drzhi ne znam kol'ko po nestanku struje, mozhda tek negde oko 5 minuta, kako bih mogao lepo da ugasim kompjuter...

[ Nikola Poša @ 07.03.2008. 20:36 ] @
Dobro, poshto niko nece da mi odgovori na gore postavljeno pitanje, mozhe li neko bar da mi kazhe neshto o tom proizvodjachu Inform Guard? Iskustva, mishljenja, bilo shta?
[ StORM48 @ 08.03.2008. 13:21 ] @
Već je bilo sličnih pitanja, a evo ponoviću u par reči - Inform Guard su UPS-ovi srednje klase, ništa specijalno u suštini, ali takođe ništa loše. Rade posao sasvim dobro, a model od 1000VA (grubo ~ 735w) je i više nego dovoljan za gore navedenu konfiguraciju.

Pozdrav
[ nikolac @ 12.05.2008. 09:18 ] @
uzeo sam MGE Ellipse ASR 600VA USBS 360W http://www.itsvet.com/proizvod...600-usbs/comp_comp_ups/147/130 i interesuje me sta znaci "Output load level" u softveru koji stize sa UPS-om...
kontam da je to opterecenje koje komp vrsi na UPS ali mi ne ide u glavu da je tako malo a opet da mi procenjuje vreme koje ce ostvariti na bateriji od 11min04sec kad proizvodjac daje 15-30min u specifikaciji..
konf.kompa je: [email protected], Asus P5B-E, 2GB RAM, 160GB HDD, [email protected]/1980, DVDRW, Leadtek TV PCI, fans:[email protected], [email protected], 1x8cm na [email protected] mode, OCZ 500W pa mi ne ide u glavu da opterecuje UPS na samo 23% u idle dok u load ide do 37%...
jos jedna stvar, kad sam prikljucio UPS u softveru mi je ocitavao "Output voltage" kao 230V ali sam u podesavanju istog namestio 220V i sad ocitava 220V. to sam uradio u Visti ali kad sam otisao u XP i instalirao softver, tamo mi je odmah ispisivao "Output voltage" na 220V. jesam li dobro postupio sto sam ga spustio sa 230V na 220V?
inace, imaju 3 uticnice na njemu koje imaju znak baterije i groma i jedna uticnica koja ima znak groma bez baterije. na prvu sam nakacio kuciste, na drugu monitor a u trecu sam stavio Nokijin punjac. da ga izvadim iz trece i stavim u cetvrtu koja nije na bateriji?
[ admirkesi @ 20.05.2008. 22:11 ] @
Veliki pozdrav za sve ucesnike

Kupio sam polovan APC Back-UPS Pro 650 software sam pronasao na netu ali nemogu da instaliram bez kabla koji povezuje UPS sa Pc-om
ako nemo ima semu kako da napravim kabal ili neka mi malo pojasni kako bi naj lakse mogao doci do istog
Hvala unapred
[ nikolac @ 21.05.2008. 07:33 ] @
trebao si ga dobiti sa upsom..

[Ovu poruku je menjao nikolac dana 21.05.2008. u 10:57 GMT+1]
[ admirkesi @ 21.05.2008. 09:50 ] @
Nisam dobio taj kabal uz UPS ako neko ima šemu mogao bi se i da napravi mislim da nije teško.
Ponovo molim sve ucesnike ako neko ima šemu neka postavi ili ako se moze da kupi, kako se naziva taj kabl?
Jer je ovo jedinio mjesto gdje ljudi mogu da potraze pomoc zato ste najbolji
[ nikolac @ 21.05.2008. 09:57 ] @
ako ce ti sta pomoci, meni na MGE upsu je kabl sa jedne strane RJ-45 uticnica (ide u MGE) a sa druge strane je USB (ide u komp). takodje sam dobio jedan koji umesto USB veze koristi RS232 vezu.. na UPSu mi je uticnica svakako RJ-45
[ admirkesi @ 21.05.2008. 10:30 ] @
Evo ovako izgleda Ups-a imam ove dvije RJ 45 uticnice jedna pokazuje ulaz a druga izlaz iz UPS-a ima jos i RS 232
Pa ako moze obje solucije bi probao ako ne spalim sta hahaha
Mislio sam I na USB -RJ 45 I RS 232 -RJ 45

[ kavi @ 21.05.2008. 11:55 ] @
ljudi pomagajte;)
kupio sam racunar pre 3 i po godine, i tada sam sa njim kupio i ups Inform Guard od 600VA. Pre mi je sve lepo funkcionisalo do pre jedno pola godine..ili mozda vise..posto nisam nesto mnogo ni obracao paznju...Stvar je u tome, da cim nestane struje on se posle par minuta ugasi..a samim tim mi se ugasi i pc. Sto mi govori samo da je baterija prazna i da ne moze vise da izdrzi... Ali kako je napuniti? U prethodim tekstovima sam skontao da se ona sama puni, ali to mi nije logicno, posto dosad bi mi se napunila x puta...
Pojasnite mi, recite mi sta vi mislite???????
[ SASA M. @ 21.05.2008. 13:54 ] @
Ako ne drzi vise kao nekad, zameni je. Cena za jedan accy je oko 10e. Mozda ih imas dva, najbolje bi bilo da zamenis oba, ako je takav slucaj.
[ kavi @ 21.05.2008. 14:09 ] @
hm... vidi..ja se ne razumem uopste u ups-ove... tako da ne bi bilo lose da mi objasnis sta je accy???? stvarno nikad nisam cuo... kontam mozda neka baterija....... accy?
tnx za sad!
[ calexx @ 21.05.2008. 17:34 ] @
Pa jeste baterija koju troši ups. Ja imam otprilike isti takav i kad nestane struja, on radi taman dovoljno da mogu da završim nešto što ne mogu da prekinem ali ne više od 5-10 minuta što je normalno za takav ups.
Baterije su verovatno oslabile a ako si nešto pojačao komp pa više troši, ako je još nešto priključeno na ups, par minuta je neka granica da razmišljaš o zameni baterija.
[ SASA M. @ 21.05.2008. 18:17 ] @
Citat:
kavi: hm... vidi..ja se ne razumem uopste u ups-ove... tako da ne bi bilo lose da mi objasnis sta je accy???? stvarno nikad nisam cuo... kontam mozda neka baterija....... accy?
tnx za sad!


Baterija koja se nalazi u kucistu ups-a. Za ove male kucne, obicno je samo jedna unutra. Kao sto je napisano, ako nisi dodavao nove uredjaje/komponente, a ne drzi kao nekad, treba je zameniti.
[ kavi @ 21.05.2008. 18:40 ] @
da, kao sto sam rekao...na njega je prikacen samo pc i monitor od 19". Secam se dobro kada mi je drzalo po 15-ak minuta...a sad..
ako je tako.onda nema druge nego menjati..samo mi reci gde se moze servisirati ta baterija..ili kupiti, i da li ja to mogu sam promeniti, ukolikko nije mnogo komplikovano....?
pozzz i hvala na odgovorima!
[ DusanC @ 21.05.2008. 19:53 ] @
Baterije na UPS-ovima se uglavnom menjaju na dve godine ili na period koji je preporucio proizvodjac jer vremenom i koriscenjem gube kapacitet.
Ako bas zelis mozes sam menjati bateriju ali PAZI! UPS TE MOZE UBITI I KAD NIJE UKLJUCEN U ZID! POD NAPONOM JE!
Mislim da pakom uvozi inform UPS-ove tako da ces valjda moci da nadjes baterije kod svakog dilera koji kupuje od njih.
Ja sam stavljao i druge akumulatore ali bolje nemoj da se zezas ako se ne razumes u to jer mozes da napravis svasta :)
Preporucio bi ti da to ipak uradi servis.
[ admirkesi @ 22.05.2008. 10:51 ] @
Zdravo
Dali neko koristi APC-ov Ups sa software-om Potreban mi je kabl koji povezuje PC sa UPS-om serial port RS 232 kabl
pa ako moze neko da pogleda kako je raspored parica na konektorima
Hvala unapred
[ kavi @ 22.05.2008. 11:26 ] @
Hvala svima!!!
p.s. fin ovaj sajtic:] puno korisnih informacija se moze naci, tj. dobiti :D
pozzz ljudi...
[ StORM48 @ 22.05.2008. 12:57 ] @
Hehe, šta da vam radim, kad nemate moderni UPS, kao što je moj. Eto, posle 3 i po godine korišćenja, moj UPS je naprasno počeo da daje autonomiju gotovo duplo dužu nego što je bila kad je bio nov

Nekad je to bilo 12-13 minuta sa uobičajenim korišćenjem, a danas je ovako:Ne znam šta se tačno pokarabasalo, ali je sav HW na istom mestu gde je i bio.
Sad ću da mu oborim napajanje, da vidim šta će da se desi.

Pozdrav
[ kavi @ 22.05.2008. 13:08 ] @
haha ... prejako izgleda, zvuci..tj funkcionise:D
[ maximus700 @ 28.05.2008. 11:26 ] @
Ako neko planira da kupi APC ups, i ima gomilu opreme koju treba da nakači na njega:
http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm
Samo izaberite koju opremu imate i dobićete najefikasnije, najjeftinije i najoptimalnije rješenje pa izaberite.
[ stevi 25 @ 06.07.2008. 15:55 ] @
Zbog čestih nestanaka struje i pada napona, razmišljam o kupovini UPS-a.

Na primer -

MUSTEK PowerMust 1000 USB
http://www.itsvet.com/proizvod...t-1000-usb/comp_comp_ups/36/14

ili

INFORM Guard Series 1000AP
http://www.itsvet.com/proizvod...es-1000ap/comp_comp_ups/111/57

Voleo bih da čujem vaše mišljenje, koji je bolji od ova 2 modela, ili ako imate možda drugi predlog u tom cenovnom rangu.

Moj racčunar je sledeći -

Procesor: Intel E8200 C2D 2.66Ghz (6MB cache)
Ploča: Asus 5PK
Hard Disk: Seagate 250Gb (16Mb) SATA2
Memorija: Geil 2x 1Gb KIT DDR2 800Mhz (4-4-4-12)
Optički drajvovi: DVD RW LG H66N (SATA), LG DVD-ROM (SATA)
Grafička: MSI 8800GT 512Mb
Kućište: Coolermaster Centurion 534
Napajanje: Coolermaster Real Power 520W
[ nikolac @ 06.07.2008. 17:08 ] @
dosad sto sam cuo za Musteka je samo lose tako da bih, iz prve ruke, rekao taj INFORM Guard Series 1000AP ali ne znam nista o njima.. Ili APC ili MGE, posto su oni sad jedna firma...
[ Horvat I @ 07.07.2008. 13:23 ] @
Citat:
nikolac: dosad sto sam cuo za Musteka je samo lose ..

Koristim ga ~ godine bez primedbi
[ nikolac @ 07.07.2008. 13:43 ] @
Da, bas to sam i cuo... koriste ga ljudi ~ godina (neki i ~ meseci, ~ dana, ~ sati, ~ minuta, ~ selkundi) ali onda crkne i sta se jos desi kad crkne? crkne i ono vezano za njega.. tako da se ja ne bih igrao..
Tom logikom sam se vodio kad sam kupovao OCZ 500W napajanje.. mogao sam kupiti jeftinije sa vise W u sebi.. ali, ne, uzeo sam 500W ali sa 3 zastite na sebi (Overvoltage/Overcurrent/Short-Circuit protection). Ta logika me pratila i za CM M1000 a onda sam kupio UPS MGE Elipse 600 USBS.
Jeste, kosta 100e ali ja mu verujem.. Naravno, treba neko da kupi i Musteka, svaka roba ima svog kupca ali ja ne bih isao tako daleko da savetujem nekoga da izabere Mustek kao marku za kupovinu UPS-a... Druga stvar je sto ce neko prikaciti ~ € u rač.komponentama na UPS a neko ce prikaciti i ~~~~ € na UPS.. Ja tako gledam na te stvari.. svako pravilo ima i izuzetaka... mozda sam ja subjektivan, itd.. ali, sto se mene tice, to je tako ;-)
[ _goThic_ @ 06.09.2008. 12:14 ] @
Ja imam Inform Guard 600A oko 4god... Nikad nisam imao problema s njim, ni kada grmi, ni kada zeza napon u mrezi... Baterija drzi kao prvog dana (ne predugo, par min, jer imam vise uredjaja na njemu)...
[ rmush @ 29.10.2008. 10:01 ] @
Zanima ima li ko iskustva sa Rotronic i Trust UPS uređajima sa Avr-om, tj. kakve su preporuke po pitanju ova dva proizvođača?
[ nikolac @ 29.10.2008. 15:55 ] @
za Powercom vidim da nisu neki UPS-evi.. Da li ko zna stogod za UPS UNITEK FRANCE EXL700-700VA mogao bih ga jeftino dobiti...
dodatne informacije na http://www.unitek-france.com/e...=EXL&Modele=700&Serie=
[ chiPC @ 07.11.2008. 18:31 ] @
A vredi li šta Inform Guard LCD 1000AP (1000VA)/Line Interactive/AVR/IBM/LCD/RS232, za računar sa 550 w napajanjem(recimo LC Power LC6550 PowerSuperSilent 550W) Intel LGA Pentium Core2Quad Q8200 2.33GHz, 1333MHz, 4MB, LGA775 ili Q6600, Ati 4850/HTDI/512M,DDR3 256 ....grafikom..... Monitor i ne mora da ide preko UPS-a, jer mi je bitnije peglanje napona tj. korekcija-regulacija istog od same funkcije UPs-a za kontinualnim radom racunara i posle nestanka struje........
[ Emil Ranc @ 13.11.2008. 22:52 ] @
Drugarica ima APC Back-UPS CS 500VA i na njemu jedan računar. E sad, prvenstvena uloga njenog upsa je peglanje napona, pošto zbog neke pumpe stalno ima oscilacija.

U planu je da se doda još jedan kompjuter. Da li ovaj ups može da podnese još jedan računar? Da li je ups sposoban da obezbedi lepo ispeglan napon za dva računara u isto vreme? Znam da ups verovatno ne bi mogao oba računara da drži u životu u slučaju nestanka struje, ali to nije toliko bitno - bitno je peglanje napona.
[ StORM48 @ 14.11.2008. 16:03 ] @
Čak i prosto peglanje napona je za UPS ozbiljna stavka, jer je inverter opterećen, a u slučaju ozbiljnijih problema sa napajanjem, isti interveniše baterijom, koja takođe nije dovoljno jaka, što može rezultovati nasilnim gašenjem u odsudnom trenutku i samim tim, mnogo većim problemima, nego što smetnje u mreži mogu da proizvedu.

Drugim rečima, ako mu kažeš "ej, meni trebaš samo da peglaš, pa ću te opteretiti duplo", to ne znači da će on moći da izdrži više od 300w.

E sad, pod uslovom da ta dva kompjutera ne opterećuju UPS sa više od 270w, to bi moglo da funkcioniše (10% mu se MORA ostaviti viška). Možeš probati tako što ćeš u PowerChute-u pogledati max opterećenje sa jedan, a onda i za drugi kompjuter. Ako utvrdiš da zajedno ne prelaze gore navedenu granicu, onda možeš da ih nakačiš.

Problem može nastati ako obe konfiguracije u istom trenutku, na momente dostižu peak opterećenja, koja će u najmanju ruku zbuniti APC, a može se desiti i blokiranje barem jednog kompjutera (smrzavanje tastature/miša ili čak trajna blokada, kod koje pomaže jedino reset).

... i sve ovo pod uslovom da konfiguracije nisu snažne (ono - sve integrisano i tako to), te da su na TFT monitorima, ne većim od 17-19".

Pozdrav
[ Emil Ranc @ 19.11.2008. 15:18 ] @
Hvala na odgovoru! Ipak je pala odluka da se ne štedi na bitnim stvarima, te je uz novu mašinu došao i novi ups - ovaj put APC Back-UPS CS 650VA.
Pozdrav!
[ dexter_of_nish @ 15.12.2008. 00:01 ] @
Pozdrav, dvoumim se izmedju:

APC BACK-UPS ES BE700 USB 700VA w/TEL&COAX 220V UPS System
i
Inform Guard LCD 1000AP (1000VA)/Line Interactive/AVR/IBM/LCD/RS232

Ovaj prvi je APC ali je Back-UPS a ovaj drugi je line interactive. Hvala unapred!! Inace sve pohvale za pocetni tekst!
[ megapyxeltoda @ 16.03.2009. 08:38 ] @
Pozdrav narode...
Ovako-jel dovoljan ovaj UPShttp://www.itsvet.com/proizvod...cs-bk650ei/comp_comp_ups/106/3 za OVU konfiguraciju:
Intel QaudroCore 8200
Asus p5Qpro
2x2GB RAM KIngston HyperX066
HDD Seagate SATA II 250GB
Asus 3650 256 MB
napajanje CHIEFTEC
CFT-600-14CS 600W
ViewSonic 2216 W
...ja kontam da je 400 W(UPS) dovoljno za ovo?Bice jos jedan HDD al kontam da ga to ne opterecuje dodatno previse...?
[ nikolac @ 16.03.2009. 09:27 ] @
^
Nemas problema, mozes ti njemu jos 6 hardova ubaciti, nece skoditi.
Mozes mu ubaciti i neku jacu grafiku, nece biti problema..
[ StORM48 @ 16.03.2009. 09:44 ] @
Postoji mogućnost da će Te to Chieftec napajanje zeznuti u zamisli, jer se UPS-ovi teško kapiraju sa ActivePFC Chieftec-ima.

Pozdrav
[ nikolac @ 16.03.2009. 10:09 ] @
Meni ne pravi nikakve probleme.. Imam MGE Ellipse ASR 600USBS i na njemu sam imao CM RealPower M1000, M700 i sad imam CFT-650 i nikakvih problema nisam imao
[ StORM48 @ 16.03.2009. 10:26 ] @
Naravno. Zato sam i rekao "postoji mogućnost".
Nažalost, ta "mogućnost" je mnogo veća od mogućnosti da sve normalno radi, kao kod Tebe.

Pozdrav
[ megapyxeltoda @ 16.03.2009. 10:38 ] @
Hval i jos jedno (pod)pitanje=buduci da prodavac gde sam gledao,nema taj APC,nudi mi OVO:
POWERCOM
Black Knight Pro BNT-800APU
^ jel vredi to sta?tj,~9000 din...?
@Storm-u prevodu,kako to "ne kapiraju se">mislim jel mogu ja na psnovu toga da reklamiram,menjam,i sl..ne bh da dam 100 evra za UPS pa da imam vise problema sa njim>a poenta je bila SMANJITI probleme...?

[Ovu poruku je menjao megapyxeltoda dana 16.03.2009. u 11:54 GMT+1]
[ megapyxeltoda @ 16.03.2009. 11:15 ] @
A treca varijanta je,koja deluje jako lepo,ai najjeftinija,je
Inform Guard LCD 650AP (650VA) Line Interactive AVR IBM LCD RS232~6500din...a bas ga dosta ljudi hvali,tj,ne videh nijedan negativan komentar
[ StORM48 @ 16.03.2009. 11:44 ] @
Problem proizvodi ActivePFC u Chieftecu, što će reći "niko nije kriv". APC svoj posao radi OK, budući da sa svim ostalim napajanjima sarađuje korektno.

Štaviše, Chiftec napajanja sa ActivePDF-om su ta (mada ne samo ona) koja zabušavaju sa UPS-ovima. Ja sam imao probleme sa APC, MGE i Mustek UPS-ovima. U situaciji gde nisam mogao da menjam napajanje, problem je rešila nabavka APC SmartUPS-a od 750VA (Line-Interactive).

Oko reklamacije ćeš ipak morati sa samim dobavljačem - ili (bolja i sigurnija varijanta) da konfiguraciju odneseš kod njih i na licu mesta probate kako to funkcioniše, pre nego što baciš pare na sunce.

APC je bolje rešenje od Inform-a, pa ako ikako možeš, potrudi se da to ipak bude APC.

Pozdrav
[ megapyxeltoda @ 16.03.2009. 22:51 ] @
iako sam bio zagrizao za APC,ipak ce biti Inform...Ovaj od 650 VA.Videh na vise mesta da ljudi imaju OK iskustva sa njim a i ima i dosta bogatu paletu opcija a i cenom je dosta pristupacan,pa videcemo sta ce biti...
[ megapyxeltoda @ 25.03.2009. 22:34 ] @
Ipak pade odluka na gore pomenuti InformGuard,i jedino sto me sad muchi-s njim dobih kabel RS 232 a taj utikach nemam na plochi/rachunaru...E sad buduci da isti sluzi samo za softver ne znam vredi li uopshte chemu taj softver...?Ili ce UPS da radi posao lepo i bez njega?
P.C.I da buduci da me zanimalo kako radi/koliko drzi ako nestane struje-iako mi ta stavka nije ni toliko bitna ali cista radoznalost-probao sam da ga izvucem iz struje,da mu simulira nestanak struje>nisam isao do kraja,tj cekao da se ugasi comp skroz,drzi nekih 5 min dok baterija ne dodje na ~50 %,jedino shto uredjaj konstantno pishti,u intervalima od par sekundi...Jel to normalno ili...?Ili kako ga testirati ako ovo nije pravi nacin?

[Ovu poruku je menjao megapyxeltoda dana 25.03.2009. u 23:55 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao megapyxeltoda dana 25.03.2009. u 23:58 GMT+1]
[ nikolac @ 26.03.2009. 07:45 ] @
^doticni kabl sluzi samo za komunikaciju, da bi u Windows-u mogao videti koliko je opterecenje, koliko vremena ce raditi posle nestanka struje.
Kod mene, na MGE UPS-u, mogu da podesim i napon na izlazu (220/230/240V), opseg na kom ce da pali bateriju (161-264V/181-264V/161-284V) i na koliko % baterije ce da radi shutdown, da li ce da salje mail na neku adresu sa obavestenjem, isl.
Sto se tice pistanja, ne znam za tvoj ali kod mene moze da se iskljuci stiskanjem odredjenje kombinacije tastera na UPS-u. Pise i u stampanom uputstvu. Licno, nisam to iskljucio posto meni ne smeta.
[ megapyxeltoda @ 26.03.2009. 15:01 ] @
na kontam da je taj kabel samo za komunikaciju tj.samo zbog softvera ali ga u Windowsu isto ne konta cini mi se a radi,sigurno!I to za pistanje ma nema veze samo da l je to normalno mi je bitno,ionako mi nije vazno da vreme backupa bude bilo koliko,vishe AVR i sl..i kad nestane pa dodje struja dok nisam ja tu,da UPS zastiti masinu od nezeljenih efekata
[ neur0 @ 27.03.2009. 18:30 ] @
Ako pod "nezeljeni efekti" ne smatras nasilno gasenje racunara posle isteka baterije kada nisi fizicki tu da normalno iskljucis racunar, onda da, UPS sasvim normalno radi i bez tog kabla.
Mada ne znam da li taj UPS uopste ima opciju za softversko gasenje racunara ili prebacivanje racunara u hibernaciju kad se istrosi baterija.
[ calexx @ 27.03.2009. 18:59 ] @
Pištanje na početku može da se ugasi kratkim pritiskom na power dugme na UPS-u ali kada kapacitet padne na neki niži nivo, počne da pišti ubrzano i to ne može da se isključi. Ja nisam povezao taj kabl, ako sam kući imam dovoljno vremena da ugasim komp, ako nisam onda će na kraju da se ugasi kao da ga i nema.
[ megapyxeltoda @ 28.03.2009. 20:50 ] @
Ma nece njemu nishta biti ako se on ugasi-problem je kad se PALI uredjaj kad dodje struja pa je napon prejak a ocekujem da u tom slucaju ups ispegla napon ili bar da veci deo udara primi na sebe!Tako bar ja to zamisljam...valjda ne pogresno?
[ ludwigx @ 17.04.2009. 13:02 ] @
Pozdrav svima.
Kupio sam MUSTEK PowerMust 800 USB (nazalost nisam konsultovao forum) i imam problem. U pitanju je Line Interactive UPS.
Desava se (ponekad i po par dana zaredom) da nestaje struja po, otprilike, minut. UPS bi trebao da izdrzi taj minut, ali mi se desava da se odmah po nestanku struje ugasi racunar, a lampica blinkuje zuto i cuje se zvuk (sto oznacava da nema struje), sve u svemu kako i pise u uputstvu. Inace kompjuter tj. napajanje je 550W. Samo par puta mi se desilo da kompjuter nastavi da radi normalno. Inace nisam povezao UPS sa kompjuterom putem USB-a. Sta je problem i koje su prednosti ako povezem UPS i kompjuter?
Unapred HVALA!
P.S. Sta mislite o APC SUA 1000XLI modelu. Planiram da skupim kintu, pa da li da uzmem ovaj model? Ili preporucite neki do 600e.

[Ovu poruku je menjao ludwigx dana 17.04.2009. u 19:05 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao ludwigx dana 17.04.2009. u 19:07 GMT+1]
[ Horvat I @ 17.04.2009. 16:50 ] @
Reklamiraj ga odmah! Imas garanciju.
[ djeda @ 21.06.2009. 17:07 ] @
Imam APC Back-UPS 650 skoro 7 godina i dosad mi je radio korektno. Poslednjih nekoliko dana primetio sam da mi se racunar odjednom ugasi. Prvo sam posumnjao na hladjenje. Ocistio sam sve kulere ali nista. Ponovo se gasio i to uvek u razlicito vreme. Sumnjao sam i u graficku, forsirao sam kroz 3d aplikacije i igre ali se racunar npr gasio i kad nije bio graficki opterecen, npr u Wordu. Onda sam stavio jace napajanje ali sve djaba. Posumnjao sam u UPS pa sam kuciste ukljucio u mrezu, a na UPS-u je ostao samo monitor. I...dogodilo se to isto, dakle UPS je u stvari prekinuo napajanje monitoru. E sad ocito je neki kvar na izlazu UPS-a. Moze li neka sugestija za popravak. Zivim u Banjaluci pa ako neko zna neki dobar servis... A procitao sam da u Beogradu na trecem bulevaru ima servis koji je zlatni partner APC-a, pa ce mi to biti krajnja varijanta.
[ Horvat I @ 21.06.2009. 18:30 ] @
Neki savesni elektronicar bi ga trebao pregledati.Vrlo je moguge da je dosta lemova postalo "hladno".
Serviseri cim cuju za 7g.ce odmah zameniti aku bez izpitivanja,iako u ovim radnim uslovima je on neopterecen.
[ tox master @ 21.06.2009. 23:04 ] @
kao sto rece Horvat verovatno hladan lem ili su mozda kontakti na nekom
releju malo prljavi/nagoreli.
u svakom slucaju svaki malo iskusan rtv mehanicar trebalo bi da resi
problem.

pozdrav
>
> __________ Information from ESET Smart Security, version of virus
> signature database 4174 (20090620) __________
>
> The message was checked by ESET Smart Security.
>
> http://www.eset.com
>
>
>


__________ Information from ESET Smart Security, version of virus signature database 4175 (20090621) __________

The message was checked by ESET Smart Security.

http://www.eset.com
[ djeda @ 21.06.2009. 23:55 ] @
Hvala na savjetima. Imam drugara elektronicara pa cu mu to dati da ispregleda i sredi ako budu lemovi. Naravno da cu javiti rezultat. Pozdrav!
[ reb0rn @ 28.06.2009. 15:55 ] @
ja imam LC Hyperion 700w (CWT napajanje..) i ne saradjuje sa powercom UPS-om... citam da svaka active PFC napajanja imaju problem manje ili vece prirode i da jedino pomaze smartups ili dosta jaci (3 do 4 puta jaci od potrosnje) line interektive UPS..
[ nikolac @ 28.06.2009. 16:09 ] @
MGE Ellipse ASR 600USBS normalno radi sa Chieftec CFT-650 (OEM: CWT)
[ reb0rn @ 28.06.2009. 16:24 ] @
Citat:
nikolac: MGE Ellipse ASR 600USBS normalno radi sa Chieftec CFT-650 (OEM: CWT)


koji ti je ostatak konfiguracije, posto meni na quad-u na 3.2Ghz + 8800GT + 2xHDD i TFT (ili bez TFTa) gasi se celo a kad ga ostavim na defaultu 2.4Ghz onda nekako i ostane da radi u idle ali i tu zeza...
mada CWT ima vise tipova napajanja ali mislim da su oba iz iste serije...
PS: da li si ga testirao i pod opterecnjem orthor/igra i da mi iskopcast struju ili uradis ups test?
[ nikolac @ 28.06.2009. 17:03 ] @
Citat:
reb0rn: koji ti je ostatak konfiguracije, posto meni na quad-u na 3.2Ghz + 8800GT + 2xHDD i TFT (ili bez TFTa) gasi se celo a kad ga ostavim na defaultu 2.4Ghz onda nekako i ostane da radi u idle ali i tu zeza...
mada CWT ima vise tipova napajanja ali mislim da su oba iz iste serije...

Trenutno E5200 na 3.5GHz, P35 ploča, 2xHDD, 2 optike, 8800GTS G92, 4GB RAM.
Imao sam i E8200 na 3.92GHz i C2D E6300 na 3.15GHz, takodje, grafike koje sam izmenjao dok imam ovaj UPS su 3870, 8800GTS G80, 4850, nikad nisam imao problema. Takodje, imao sam i CM M700 napajanje pre ovog Chiefteca. TFT LG 194WT je tu od samog početka i stalno je na UPS-u i računar mi praktično radi 24/7
UPS ima 3+1 utičnicu, na jednoj mi je komp i zvučnici (produžni uboden u tu jednu a u produžni komp i zvučnici). Na drugoj mi je TFT LG 194WT solo. Na trećoj imam produžni na koji su priključeni SBB modem, Wireless ruter i jonizator. Čak i kad mi radi jonizator, ja ne osećam nikakve razlike u radu UPS-a.
Tenutno mi MGE softver prijavljuje Output Load level 25% a malopre sam igrao GRID i išao je do 39%.
Citat:
PS: da li si ga testirao i pod opterecnjem orthor/igra i da mi iskopcast struju ili uradis ups test?

Naravno, pržio sam mu orthosa mnogo puta, takodje i Linxom sam ga mrcvario, znači full load svega, igrice ne igram, sem pomenuti GRID.
Nestajalo mi je par puta struje, ostajao mi je komp da radi nekih, 7-8min i onda ga je softver UPS-a gasio dok još ima baterije.
[ reb0rn @ 28.06.2009. 17:14 ] @
Citat:
nikolac: Naravno, pržio sam mu orthosa mnogo puta, takodje i Linxom sam ga mrcvario, znači full load svega, igrice ne igram, sem pomenuti GRID.
Nestajalo mi je par puta struje, ostajao mi je komp da radi nekih, 7-8min i onda ga je softver UPS-a gasio dok još ima baterije.


to izgleda OK, samo je pitanje da li bi ga i pri opterecenju i nestanku struje odrzao u zivotu :)
jer sam citao da active PFC napajanja mogu raditi na line interecative UPS-u pod uslovom da nisu vise od 30-40% opterecena.. dok je moj sad opterecen na idle 30% dok mislim da je realno oko 45% (toliko je pokazivao kad nestane struje dok sam imao LC power 550 bez aktive PFC-a) i zato i da ga gasi...
[ nikolac @ 28.06.2009. 17:28 ] @
Citat:
reb0rn: to izgleda OK, samo je pitanje da li bi ga i pri opterecenju i nestanku struje odrzao u zivotu :)

sad ćemo probati, orthos se vrti, pokrenuću i 3D mark pored

edit:
kao što sam i pretpostavio, nije se ugasio. Po vadjenju kabla iz zidne utičnice, ugasio sam 3D Mark06 i opterećenje UPS-a je bilo 64%.
Okačiću dve slike koje sve govore bolje od reči.

[Ovu poruku je menjao nikolac dana 28.06.2009. u 18:43 GMT+1]

[ reb0rn @ 28.06.2009. 17:55 ] @
hvala, znaci izgleda se chif CFT 650w slaze sa tvojim ups-om..
a i vidim da mu je cene skoro 100e tako da sigurno i ima pravilniji izlaz sinusoida na bateriji koji ne buni active PFC..
[ djeda @ 17.07.2009. 12:56 ] @
APC 650 bio na generalci. Svi lemovi prelemljeni i kontakti ocisceni. Posle par dana rada u servisu dogodi se isto, dakle nestane napona na izlazu i racunar se ugasi. Poslije toga promjenjena zadnja ploca (ona sa konektorima za kablove) i stavljeni novi kablovi. Danas montirao kod kuce pa cu vidjeti da li je to.
[ sikili @ 26.10.2009. 09:44 ] @
procitavsi sve od pocetka ove zanimljive teme sa mojim malim predznanjem imam jos neke nejasnoce pa ako neko moze da mi pomogne neka kaze?

nije mi bas sasvim jasna razlika izmedju (back up (offline) i line int... modela...
1) kako prelazi na bateriju ?

sada treba da kupim apc ups i (najbitnija mi je autonomija) sto znaci da mora ici automobilski akumulator i ventilator na izlaznim tranzistorima ups-a i poseban punjac akumulatora....

ovde me buni nesto oko povezivanja tj.

2) kako utice eksterni punjac automobilskog punjaca na ceo ups ili invertor?
jer bi svi zajedno bili spojeni paralelno na 12v (eksterni punjac,automobilski akumulator,upsov akumulator,ups)?

ili mozda treba samo puniti akumilator kada je razvezan od upsa?

pozdrav.
iz istorijije vidimo da se ovde nikad nezna sta moze sutra biti ...
[ calexx @ 15.12.2009. 20:18 ] @
Današnja igrarija ovdašnje EPS (ili beše EDS, uglavnom od jutros u 5 do malopre mi je struja nestajala desetak puta) me podsetila da mi UPS (jeftin inform) ne radi kao nekada. Kada struja nestane, istog trenutka se i on gasi, ni trenutak ne drži struju, pretpostavljam da su baterije završile karijeru. Ipak, kada kasnije dođe struja, ne reaguje na to i ne propusti je dalje. Onda stisnem power dugme par sekundi i sve proradi. Da li su baterije krive i za ovo poslednje ili je nešto drugo u pitanju? Do skoro je kod nestanka struje pištao par minuta a kasnije, kada struja dođe, odmah je i on radio.
[ gorca @ 22.12.2009. 19:47 ] @
Ja treba da zamenim baterije u PCM Black Knight Pro UPS-u (1000VA/600W) i imam jednu dilemu. Originalne baterija (ima ih 2) bile su po 7 Ah, a kao opcije za zamenu imam UltraCell baterije od 7Ah i 9Ah. Prodavac mi je rekao da prvu koriste kao zamenu za Mustek UPS od 600VA/300W a drugu za Mustek od 800VA/480W. To sto ih oni tako koriste ne znaci da su 300W, odnosno 480W snage. Ali da pretpostavimo da jesu.
Da li zamenom originalnih baterija od 7Ah sa ovima od 9Ah mogu da ocekujem veci kapacitet uredjaja pri nestanku struje i da li je to bezbedno raditi? Hoce li uredjaj originalno izradjen da radi sa 2 x 7Ah baterije korektno raditi i sa 2 x 9 Ah baterijama? I koju snagu ce davati ove dve baterije? 2 x 480W? Ima li neki strucnjak ili neko da zna iz iskustva? Ipak, vise dilema. Nije jedna.
[ reb0rn @ 22.12.2009. 20:04 ] @
Slobodno stavi jacu bateriju ( ne previse jacu kako ne bi preopteretio punjac) sa jacom baterijom neces dobiti vise VA ali ces imat duzu autonomiju srazmerno jacoj bateriji...
Meni je na APC 500VA umesto 7.2AH stojala 12AH baterija bez ikakavih problema
[ Mister Big Time @ 17.08.2010. 02:00 ] @
Citat:
reb0rn: Slobodno stavi jacu bateriju ( ne previse jacu kako ne bi preopteretio punjac) sa jacom baterijom neces dobiti vise VA ali ces imat duzu autonomiju srazmerno jacoj bateriji...
Meni je na APC 500VA umesto 7.2AH stojala 12AH baterija bez ikakavih problema


Dakle time si dobio vecu autonomiju? Kako ti je stala 12AH baterija u 500VA APC? Gledam dimenzije i moze samo 7 ili 9AH da stane u njega, mada sam dobio ludu ideju da uzmem 12AH bateriju i da je (o)stavim pored UPS-a (samo nakacim kleme) posto ne moze da stane u kuciste

[ bvladan @ 07.09.2010. 13:22 ] @
Imam APC Smart-UPS 750 i potrebna mu je zamjena baterija. Kupio sam nove baterije i zamijenio. Međutim kad se priključi potrošač na UPS, lampice od baterije počinju da trepere. Kad isključim potrošača lampice prestaju da trepere. Čuo sam da treba da se uradi kalibracija novih baterija na UPS-u. Kako se radi ta kalibracija? Po internetu sam našao informaciju da kalibracija može da se radi pomoću PowerShuta ili Hardverski ako nemam PowerShut. Ja imam PowerShut ali nemam tu opciju za kalibraciju.

Moje pitanje je: ZNA LI NEKO KAKO SE RADI HARDVERSKA KALIBRACIJA NOVIH BATERIJA NA APC UPSEVIMA?

Velik pozdrav!
[ neur0 @ 07.09.2010. 14:51 ] @
Pretpostavljam da se misli na self-test. Da li si uradio self-test?
[ bvladan @ 09.09.2010. 08:39 ] @
Ne, ne misli se na self test, već baš na kalibraciju baterija. Skinuo sam sa interneta PowerShute Busines Deluxe i u njemu ima opcija za kalibraciju. On je odradio kalibraciju kako treba, trajalo je nekoliko sati, ali opet je isto. Biće da je UPS za servisa.
[ Mister Big Time @ 09.09.2010. 22:52 ] @
Citat:
Kalibracija ide sledece:
Napunis bateriju,bar 12h i zatim opteretis min 30% opterecenja.
650VA je oko 400W [pise na uredjaju] i dovoljno je 150W.Mozes kombinovati dve sijalice od 100+50W,samo vodi racuna da su one vrele,tj.gde ih stavljas.
Zatim iskopcas dovod struje i pustis ups da radi dok se sam ne ugasi,odnosno ne isprazni bateriju[e] do njegovog praga napona za bateriju.
On ce pistati isprekidano i poceti da pisti kontinualno,
ali ga pusti do kraja.
Zatim ga ukljuci da se napuni ,sa tim istim sijalicama,kao opterecenjem i to je to.
Posle toga on "zna" i "vidi" pravilno kapacitet baterije.
Desava se da ljudi promene bateriju,a ups i dalje signalizira lose stanje iste ili da iskljucuje racunar [ako si ga tako povezao?] skoro odmah po nestanku struje.
[ bvladan @ 13.09.2010. 20:35 ] @
To je prava informacija!

Hvala Mister Big Time!
[ Sashco @ 08.10.2010. 18:57 ] @
Od pre nekoliko dana moj UPS Inform Guard 600A ne vrsi svoju funkciju. Pretpostavljam da je otisao akumulator jer cim nestane struje racunar i monitor se momentalno gase. Pokusao sam brzinski preko pretrazivaca da saznam nesto o tome gde mogu da nabavim novi akumulator ali bezuspesno. Molim iskusnije kolege da me posavetuju sta da radim. Hvala unapred!
[ Horvat I @ 08.10.2010. 19:27 ] @
Otvori ga pogledaj kakav je aku i kupi novi i zameni
[ packypfc @ 08.10.2010. 21:18 ] @
Jeste, crkla ti je baterija, ako ga imas otprilike godinu dana. Imam Inform Guard 650AP i otprilike posle god. dana sam imao isti problem. Inace, taj UPS sjajno obavlja svoj posao, nikad s njim problema, jedina mana mu je slaba baterija. Imas zamensku za otprilike 1500 din.
[ calexx @ 08.10.2010. 22:19 ] @
Meni je trajao 3-4 godine i onda je počeo da se tako ponaša ... dok jednom više nije hteo ni da se pali kad dođe struja. Otkačio sam ga i tako stoji dok se ne setim da ga odnesem na oporavak. Inače je dobro radio dok je radio, uspevao je da drži desetak minuta.
[ Sashco @ 09.10.2010. 11:29 ] @
Ma radio je bez greške 5 godina, za moje potrebe fantastično. Držao je od 6 do 10 minuta, mereno na dve različite konfiguracije. Hvala svima na pomoći, otvoriću ga ovih dana pa u poteru za baterijom.
[ Sashco @ 22.10.2010. 12:39 ] @
E dakle, otvorio ja UPS, izvadio bateriju, i pronasao sledece podatke:
Model GP 1272 F2
12V 28W
Da li to znaci da mi je potrebna baterija 12V 7.5Ah - tj sa oznakom 1275 kao npr na ovom linku jer po velicini baterija odgovara.
[ Horvat I @ 22.10.2010. 13:31 ] @
Možeš, obrati samo pažnju na polaritet priključaka kod sličnih oznaka može se desiti da obrnuti u odnosu na prethodni model
[ Sashco @ 17.11.2010. 17:41 ] @
Reseno...1650 dinara za bateriju i UPS ponovo radi kako treba!
E sad jedno glupo pitanje, da li neko u Srbiji reciklira stare baterije?
[ cimer @ 26.11.2010. 23:52 ] @
procitao sam temu od prve do poslenje strane!imam UPS mustek powermust 800 usb jedno god dana i posto sam imao switch preko kog sam delio net ostajao mi je komp uvek upaljen,jedno jutro kad sam seo za kompom bio je ugasen.kada sam pokusao da ga upalim ploca je dimila,otislo je nesto da njoj i morao sam da uzmem novu.pitanje:da li je moguce da je ploca stradala od napona ili joj je jednostavno dosao kraj i ako je od napona kako to da je ups nije zastitio? inace mogu da uslikam plocu cisto da se vidi sta je otislo.
i jos nesto,kada uradim test (10sekundi) sa commander pro programom izbaci mi poruku da je ups normal e sada kada izvucem uticnicu iz struje posle max 2 sekunde kuciste se skroz iskljuci,kako objasnjavate ovu pojavu?kako za test ima snage da odradi,a kad se izvuce uticnica maltene se odma ugasi?
posto brat ima skuter i video sam kad je punio akumulator za njega identican je ovom koji ide u ups,zanima me kako on moze preko punjaca za akumulatore da napuni bateriju da li bi tako i ja mogao isto da napunim i ovu za ups mada mislim da to nema potrebe da radim jer sam ups puni bateriju kada je ne koristi ali opet kako on moze da je napuni i da je koristi,a nama ne preostaje nista dr nego da uzmemo drugu?

pozdrav svima
[ Miroslav Cvejić @ 27.11.2010. 00:56 ] @
Zaboravljaš da je između UPSa i ploče napajanje?
Ako ono iz nekih razloga vrisne i ploči pošalje "malo" veće napone, naravno da će beli dim pobeći odatle. :)
[ cimer @ 27.11.2010. 01:10 ] @
kada sam odneo u servis rekli su mi da je ploca gotova,i da mora da se promeni,proverili su sigurno i napajanje ono je bilo u redu,bar tako mislim,jer bi mi sigurno rekli da je i napajanje otislo....
[ Horvat I @ 27.11.2010. 01:35 ] @
Desi se i do same ploče, meni se desilo da se filtracioni kondenzator plamenom zapalio. Momentalnim gašenjem i vađenjem propalog elementa ploča normalno radila.
U upsu ti je otišao aku, zameni ga i veslaj dalje, ti testovi su kozmetika jer u stvari mere napon na priključcima, a loš aku ne opterećuje punjač
[ cimer @ 27.11.2010. 02:24 ] @
Citat:
Horvat I:
U upsu ti je otišao aku, zameni ga i veslaj dalje, ti testovi su kozmetika jer u stvari mere napon na priključcima, a loš aku ne opterećuje punjač


kako komentarises ovaj test:kada iskljucim iz struje komp i ups se ugase posle 1-2sek,upalim normalno kuciste da se baterija napuni na 100%,ugasim monitor i onda izvadim iz struje i ups i kuciste izdrze 5min i 7sek (mereno stopericom).da li je moguce da monitor toliko jako povuce iz baterije da je momentalno ugasi ili je u necem drugom problem? inace je lcd monitor philips 22" upitanju...
[ Horvat I @ 29.11.2010. 10:59 ] @
Moguće da negde imaš loš spoj, moj Mustec je nagorio štampu na mestu priključka baterije.
Pažljivo pregledaj i prelemi sumnjivo.
Da bi se uverio u stanje baterije odspoj napuni punjačem (ako treba) nakači voltmetar i sijalicu (recimo 20W) meri vreme za koje će se ispraniti i proceni kapacitet
[ Wonderfall @ 26.12.2010. 15:11 ] @
Pozdrav, imam jedno pitanje.

Naime, u Power Options Properties mi stoji "The UPS Service is Currently Stopped". Da li to treba tako da bude ili nešto nije u redu? Takođe sam primetio da se, kada ništa ne radim na kompjuteru, monitor na delić sekunde zatamni, kao da se isključi, a onda odmah uključi. Nemam podešen screen saver, već je podešeno da se monitor isključuje posle deset minuta. E, ovo "seckanje" izgleda kao da pokuša da se isključi, ali se odmah potom i uključi.

[Ovu poruku je menjao Wonderfall dana 26.12.2010. u 16:24 GMT+1]
[ StORM48 @ 26.12.2010. 15:39 ] @
"UPS service" treba da bude isključen, ukoliko je instaliran prateći softver za UPS. Ukoliko nije, onda treba da bude aktivan, kako bi postojala povratna informacija o bateriji, punjenju itd

Pozdrav
[ Wonderfall @ 26.12.2010. 19:12 ] @
Veliko hvala na brzom odgovoru. Pozdrav
[ oxygenn @ 28.12.2010. 20:19 ] @
Pozdrav svima

Postoji mogucnost da dobijem besplatno polovan UPS APC Smart oznaka 400 ili 420 bez ikakvih kablova, pa sam u dilemi da li se isplati osposobiti polovan ups za rad,kupovina kablova i nove baterije ili ganjati neki nov ups do 100€

Drugo i jos vaznije pitanje da li je ovaj ups dovoljan za moju konfiguraciju; ups mi treba iskljucivo kao zastita od iznenaadnih prekida struje i da moze sam ugasiti computer - nije mi vazno koliko moze durati na bateriji (valjda je 5 minuta dovoljno da skonta da me nema i da sam ugasi computer )

Intel E7500/ asus P5QD
2x2GB ram
2xHDD - 640GB i 1 TB
Ati 4670, na kucistu ima vent 120mm i napajanje je thermaltake 500w ako je to bitno
monitor lcd 22''

eXtreme Power Supply Calculator kaze min 252 Recommended 302W

Unaprijed hvala svima na konstruktivnim prijedlozima
[ oggysha @ 02.01.2011. 07:55 ] @
@Oxygen
Taj UPS je MAX 260W tako da ce se knap uklopiti, sem ako nemas CRT monitor...
Kablovi su oko 200din komad, a baterija standardna 12V 7, 7.2 ili 9Ah

[Ovu poruku je menjao Miroslav Cvejić dana 02.01.2011. u 11:13 GMT+1]
[ cimer @ 02.06.2011. 19:19 ] @
kao sto sam vec pisao,imam mustek-ov UPS,power must 800 usb,otisao je akumulator u istom,pa me zanima sledece:akumulator u ups-u je 12V 7.2Ah da li bi mogao da ubacim akumulator od 12v/1.3ah koji kosta 680din,ne bih ponovo da bacam preko 1600din za akumulator jer ce za par god biti ista prica...Dakle da li sa ovim akumulatorom od 1.3Ah da li ce ups raditi posao,tj da li ce imati snage da pri nestanku struje iskljuci racunar,vreme koliko bi drzalo bez struje mi ne igra ulogu,znaci cilj ups-a mi je da isti "pegla" napon i da pri nestanku struje iskljuci racunar???
[ Horvat I @ 02.06.2011. 20:16 ] @
Dobro će (kao i pre) peglati napon i kratke izpade mreže i ostviti vremena za bezbednu hibernaciju računara. dužina rada zavisi od konfiguracije.
[ tox master @ 02.06.2011. 20:57 ] @
Zaboravili ste na samo jednu sitnicu a to je da je elektronika u ups-u predvidjena da radi sa akumulatorom od 7.2Ah i da je podeseno da se akumulator puni optimalnom strujom za taj kapacitet akumulatora.
Ti akumulatori se uglavnom pune sa 1/10 struje kapaciteta akumulatora pa se lako doce do racunice da bi se taj zamenski akumulator punio sa vise od 50% svog kapaciteta sto nikako nije dobro.
Kada spojis taj slabiji akumulator ups ce verovatno raditi sa malo manjom efikasnoscu to jest nece moci drzati racunar upaljen dugo kao sa originalnim ali je pitanje sta ce se desiti sa akumulatorom kada pocne da se puni strujom koja je mnogo veca nego sto je predvidjeno.
Posledice mogu biti jednostavno vrlo kratak vek zivotni akumulatora,preterano zagrevanje ili cak moze eksplodirati.
Neko ce reci da preterujem ali to je vrlo moguce da ce se desiti ali nije se sa tim igrati sto zbog ostecenja samog racunara pa do nekih daleko vecih posledica kao sto je pozar ako ne budes bio kod kuce kada se to desi (ako se desi).
[ Horvat I @ 03.06.2011. 05:28 ] @
Imam 2 kom mustec 600 usb, 1. sam kupio pre~ 6g on radi sa 1 opravkom sa original akumlatorom.
2. sam dobio bačenog bez aku, prikačio spolja oslabljeni aku od kola praktično nepoznatog stvarnog kapaciteta, (nisam imao potrebe meriti) i priklučena je pumpa za grejanje.
Pošto oslabljeni akumlator već par godina obitava samo na upsu zaključujem da kontroler ne utiče na punjenje kod ove robne marke.
Hemijskim elementima unutrašnju otpornost (jačinu struje) određuje površina aktivne mase i stanje elektrolita (istrošenosti)
[ cimer @ 03.06.2011. 05:42 ] @
@hotvat
sto znaci da necu pogresiti i ako uzmem akumulator od 1.3Ah ili....?
[ voodoons @ 03.06.2011. 07:36 ] @
za 1000din ces pogresiti.. i sam si rekao da ce trajati par godina.. pa nek traje i godinu dana, sta je 1000din razlike za godinu dana?? uzmi lepo za 1600din koji treba da uzmes i ne razmisljaj sta ce biti ovako ili onako...
[ tox master @ 03.06.2011. 09:17 ] @
Najezim se kad vidim da ljudi za 1000 dinara rizikuju da zapale kucu.

A sto se tice akumulatora od auta,to sam i sam radio i tu nema problema jer akumulator od auta ima mnogo veci kapacitet od bilo koje baterije klasicnog ups-a pa cak i kada oslabi opet je struja punjenja ups-a daleko manja od propisane i tu nema problema.
Cisto radi poredjenje,akumulator od prosecnog auta ima kapacitet od 45-70Ah pa i kada oslabi na 50% kapaciteta (tada je vec skoro neupotrebljiv za bilo sta) opet je mnogo jaci od bilo koje baterije i ups ga ne moze prepuniti kao kada bi stavio tu slabiju bateriju.

U svakom slucaju necu vise da ubedjujem nikog zasto to mozda ne valja,svako ima pravo na odluku ali mislim da nije u redu savetovati nekog da uradi nesto sto bi moglo da ga ugrozi na bilo koji nacin.

Pozdrav
[ Horvat I @ 03.06.2011. 13:30 ] @
Pitanje je glasilo:
Citat:
cimer:Dakle da li sa ovim akumulatorom od 1.3Ah da li ce ups raditi posao,tj da li ce imati snage da pri nestanku struje iskljuci racunar,vreme koliko bi drzalo bez struje mi ne igra ulogu,znaci cilj ups-a mi je da isti "pegla" napon i da pri nestanku struje iskljuci racunar???

To normalno da može, al ako puno štampa, narezuje optičke medije, i dugoročno gledajući za 4-5 g baterije će izgubiti kapaciteta ovaj od 1Ah će moći samo ispade od par`` premostiti a onaj od 7Ahće jos moći da spusti - hibernira sistem.
@cimer najbolje zna dal mu je bitno da za kraće vreme što jeftinije prođe ili ima love za dugoročna razmišljanja
[ deks007 @ 15.06.2011. 02:18 ] @
Sinoc nestade struje i cvrc ugasi se i komnp , crvena lampa na UPSU , izgleda baterija . Ups je 1000 USB mustek i mislim da je kod mene jedno 6 god ( nov kupljen ) i do sada radio besprekorno ali izgleda da su baterije otisle . Dali baterije sam menjati ili odneti u ovlascen servis . U servisu imaju Sunlight ili uzeti Triax . Prve su skuplje za jedno 600 din po komadu ali to mi nije presudno . Pozdrav !
[ Miroslav Cvejić @ 15.06.2011. 02:27 ] @
6 godina je mnogo. APC savetuje da se na 3 godine baterije zamene. Čak je voljan da pamti datum promene.
[ deks007 @ 18.06.2011. 21:50 ] @
Baterije zamenjene u servisu ( besplatno ) e sad posto na ploci nemam RS 232 ulaz za komunikaciju za automatsko gasenje , postoji i USB veza ali tada komp uopste neprepoznaje UPS . Savet sta raditi . Pozdrav !
[ Miroslav Cvejić @ 18.06.2011. 21:53 ] @
Beše Mustek radi samo sa svojim "softverom"?
[ deks007 @ 18.06.2011. 22:17 ] @
Da Mustek je u pitanju ima neki WinPower softver . Originalan ha disku mi zapucava pa sam skinuo sa njihovog sajta normalno instalirao sas serijalom sa originalnog diska ali preko USB-a ga Win ne prepoznaje . Pozdrav !
[ crni83bg @ 02.09.2011. 21:35 ] @
Ja bih pokusao da ustedim, ali ne na bitnim osobinama i kvalitetu uredjaja. :) Shvatio sam da mi nije neophodno da imam produzenu autonomiju rada racunara u slucaju nestanka struje, vec mi je bitno da imam uredjaj koji ce peglati napon, ali i stiti od trenutnog previsokog napona nastalog npr. udarom groma. Koliko sam shvatio u tu svrhu mi treba dva uredjaja:

Prenaponska zaštita (Surge Protectors/Suppressors) u vidu produznog kabla + Linijski filteri (PowerLine Filters)Jedino od Linijskih filtera (PowerLine Filters) sto sam nasao kod nas je Line-R 1200VA Automatic Voltage Regulator ~ 45€:


http://www.apc.com/products/re...ase_sku=LE1200I&tab=modelsKao prenaponsku zaštitu bih uzeo npr. BELKIN - Naponska zaštita: 5 el.utičnica + RJ45 + tel. F9S524DE2M ~ 22€:


http://www.belkin.com/de/suppo...mp;pid=F9S524de2M&scid=924ili ovaj APC P1-GR ~ 8€


http://www.apc.com/resource/in...hspec_index.cfm?base_sku=p1-grAPC P1-GR bi mogao da posluzi i za skuplje televizore, cd playere....?


Misljenja?
.
[ crni83bg @ 13.09.2011. 19:03 ] @
Kasno Marko na polje stiže - što bi neki rekli, da ne dodajem više jer će me obrisati, lol

Na kraju sam kupio samo APC P5BT-GR ~17€
[ NiGhT-BlAdE @ 20.10.2011. 02:39 ] @
:) slazhem se sa chovekom :p
[ bubamarasr @ 11.11.2011. 09:03 ] @
Postovanje svima koji su ucestvovali u ovoj diskusiji.
Imam i ja nekoliko pitanja u vezi sa UPS-om...

1. Imam UPS (ne vidim koje je marke) starije proizvodnje (negde oko 2005 - 2006) kome je baterija nedavno prestala da radi. Sluzila me je odlicno i neka joj je hvala i slava sada. Imam nameru da je zamenim ali se razmisljam o nekoj jacoj bateriji!

2. Imam bateriju koja je jos neupotrebljavana (daklem nova), jacine 12V/18Ah koju bih da stavim da radi sa tim UPS-om. Ona prethodna, pokojna, baterija je bila 12V/7,2Ah. Hoce li smetati UPS-u ako ubacim ovu jacu bateriju? I koliko joj je realno vreme rada ako ima konstantnu, ponavljam, konstantnu potrosnju od 70W/0.45A, a koliko ako konstantno radi sa 55w/0.25A?

3. Imam i jednu bateriju koja je radila 2 - 3 meseca u nekom UPS-u (bar mi je tako rekao covek iz inostranstva koji mi je doneo) koja je takodje 12V ali ima 45Ah i u zagradi 390A (sta li mu to znaci). Da li mogu ovu bateriju da nakacim na taj UPS koji imam i ako se moze nakaciti, koliko ce joj realno vreme rada biti pri istom opterecenju iz prethodnog pitanja (od 70W/0.45A i 55w/0.25A)

Za sada toliko sa mojim pitanjima. Zahvaljujem se unapred na svakom odgovoru koji dobijem od vas. Pozdrav.
[ Horvat I @ 15.11.2011. 19:20 ] @
Može sve da se štavi, ali nema svrhe!
Trafo ups-a je pravljen za kratkotrajni rad pri nazivnom opterećenju, ako ne odradi zaštita izgoriće.
punjački deo se ne bi smeo oštetiti pošto i kad je originalni aku jako ispražnjen ograničava struju punjenja.
ako ti treba za pumpu grejanja onda termostatom uključuješ ups i opet ne troši puno.
[ bubamarasr @ 15.11.2011. 20:24 ] @
Hvala dragi prijatelju sto si mi se javio odgovorom.
Ne nije pumpa za grejanje vec mali elektromotor za graviranje po staklenim predmetima ili drvetu. U mom kraju cesto nestaje struje (nekad i po 6 - 8 sati u toku dana) i stalno imam prekide u poslu pa sam dosao na ideju da neke alatke za posao prebacim da rade preko UPS-a kada nema struje. Bar da mogu, recimo da odradim neki deo posla za nekih sat - dva - tri... pa ako mogu to da nakalemim na UPS..... bice super. :)
[ Horvat I @ 15.11.2011. 21:02 ] @
Citat:
bubamarasr:mali elektromotor za graviranje po staklenim predmetima ili drvetu.
Obzurom da je u pitanju univerzalni (kolektorski)motor ako si vešt lemilicom napravi dc/dc pretvarač, imaćeš veće iskorišćenje akumulatora.
[ bubamarasr @ 16.11.2011. 16:12 ] @
Na moju zalost, nisam bas vican lemilici i elektronici u toj meri, pa da mogu tako nesto da napravim....
[ fox_87 @ 05.12.2011. 20:21 ] @
Jel mi moze neko reci kako se odrzava batrija UPS-a,nesto sam nalazio na clanke da je svaki mesec trebam isprazniti i da se ponovo napuni?
Ako je ovo tacno ,kad se puni (oko 6-8 sati) jel racunar da drzim ugasen ili mogu normalno da radim na njemu,posto je u pitanju je offline ups, trust 600va
[ Baterije za ups @ 19.01.2012. 16:48 ] @
Evo par saveta sto se tice odrzavanja olovnih akumulatorskih VRLA baterija za ups, u cilju dobijanja sto duzeg radnog veka:

- Radna temperatura baterije treba biti sto niza. Povecanje radne temperature znatno smanjuje radni vek baterije.
- Posle praznjenja baterije potrebno je istu sto pre napuniti jer kad je baterija dugo prazna dolazi do sulfatizacije na olovnim plocama.
- Kad baterije dugo stoje u magacinu potrebno je uraditi "osvezavajuce" punjenje. Cesce ako je temperatura skladistenja veca a redje ako je manja a svakako ako je napon na bateriji manji od 12.20V (vazi za bateriju sa 6 celija)
- Takodje bateriju dok je u upsu ne treba prazniti jednom u mesec dana jer radni vek baterije pored radne temperature takodje zavisi i od broja i dubine praznjena koja baterija pruzi u toku ekploatacije.

[ Miroslav Cvejić @ 21.01.2012. 21:11 ] @
Dobih neki APC SmartUPS 1000 bez akumulatora uz izgovor "ispravan je, samo nema baterije".

Kupih nove baterije (ne originalne APC ali me ubediše da su adekvatna zamena).

UPS napuni baterije za oko 3 sata. Nakačim samo LCD TV, ne upali se ni jedna LED da nagovesti opterećenje (upali se jedna od pet kad povežem i upalim PS3).
Po specifikaciji TV bi trebalo da troši max 150W. Za manje od 10 minuta UPS tvrdi da su baterije na izdisaju. Samo je TV bio povezan i upaljen.

Opet mu treba par sati da ih napuni.

Šta ovde ne valja? UPS ili baterije ili sve komplet?
[ Baterije za ups @ 23.01.2012. 18:24 ] @
Da li kad si ubacio nove baterije ugasio lampicu za battery replacement? Nije iskljuceno da baterije ne valjaju iako su nove. Na tvom mestu bih uradio kalibraciju sa sijalicama pa da vidim koliko ce da izdrzi. To sto UPS kaze da je napunio baterije za 3 sata nije bas kompletna istina. Zavisnosti od toga koliko su bile baterije istrosene ups ce iste napuniti do 90% za 8 sati... tu je i dijagram. Uz opterecenje od 150W trebao bi izdrzati bar 30 min ako ne i vise.

Ja sam sa Konjarnika... Ako si blizu dodji da probamo sa mojim baterijama :)
[ Miroslav Cvejić @ 23.01.2012. 18:57 ] @
Kako se radi kalibracija sa sijalicama?
[ Baterije za ups @ 23.01.2012. 19:46 ] @
Baterije na upsu se napune "skroz". Najbolje je ostaviti ups bar 12 sati pre pocetka kalibracije. Uzmu se sijalice zarulje ukupne snage nesto vise od 45% od ukupne snage upsa. Ukljucis sijalice u ups na izlaze koji se napajaju preko baterije ( a ne na onaj koji samo pegla napaon(surge only)) a iscupas ups iz zida. Pustis ga tako da radi dok se ne iskljuce sijalice. Ideja cele kalibracije je da mikrokontroler u upsu obrise vrednosti za staru bateriju i proracuna vreme na osnovu ovog praznjenja sa novim baterijama.Takodje mozes meriti vreme kako bi video sta mozes da ocekujes .... Gledao sam na APC sajtu... pod opterecenjem od 150W morao bi ti usp dati barem 40min..

Srecan rad
[ Miroslav Cvejić @ 23.01.2012. 20:48 ] @
USP je bio uključen u struju poslednja 2 dana (od pretposlednje poruke u ovoj temi). Valjda je "napunio" baterije.

Sada sam ga otkačio iz struje i nakačio reflektor od 400W (to sam jedino mogao da nađem osim lava lampe koja troši 30W). Prvo je na UPSu zasvetlelo 2/5 LED za opterećenje a posle par minuta (dok se reflektor zagrejao) je prebacio na 3/5 što se slaže sa specifikacijama.

U roku od 2 minuta je indikator kapaciteta baterije spao sa 5/5 na 1/5 uz ubrzano pištanje.

UPS je napajao dotični reflektor ukupno 15 minuta i 30 sekundi (što se poklapa sa specifikacijama sa APC sajta)

Reflektor se ugasio UPS nastavio da blinka. Povezao ga nazad na struju da puni baterije. Valjda je to to.

Testiraću sutra (kad se opet napuni) sa TVom i PS3 koliko će da drži. :)

Hvala za info.
[ mioljub67 @ 24.01.2012. 21:37 ] @


Ako mogu nekom da pomognem da sto jeftinije prodje sa zamenom baterije. Vecina baterija na UPSevima je 12V 7,2Ah. Proverio sam struju punjenja i ona je oko 0,35A sto znaci da ce se baterija koja je skroz prazna napuniti za 20 sati. U praksi se nikad ne isprazni do kraja tako da je vreme krace.
Bateriju mozete staviti bilo koju, koja po gabaritu moze da stane i da je 12V, dok kapacitet nije mnogo bitan jer ce sa vecim duze trajati punjenje, ali ce i duza biti autonomija rada. Ne treba bas stavljati one od 1,3Ah jer ce za njih biti velika struja punjenja pa ce biti kraci vek same baterije jer ce se malo vise grejati prilikom punjenja.
Ko hoce moze staviti i akumulator od auta i dobice autonomiju od nekoliko sati, ali i punjenje od nekoliko dana. Primer za akumulator 12V 55Ah - trajace oko 7-8 puta duze to jest oko sat, sat ipo, ali takodje i punjenje ce biti toliko duze znaci negde oko 5-6 dana .
Sto se tice Mustekovih UPS sa oznakom 600 i toga da se iskljuci za 5min testirao sam ga i ustanovio da mora da se optereti minimum 50-70W da bi radio duze. Ne znam zbog cega je to, ali u praksi je tako (provereno 100% na nekolko komada)
Sto se tice napona posto mnogi polemisu da li je na izlazu 200V ili bi trebalo da je 210-230V da vas podsetim da obicnim instrumentom ne moze tacno da se izmeri napon jer je napon kvadratnog a ne sinusoidnog oblika. Zbog toga ce varirati u zavisnosti koji je potrosac prikljucen da li CRT monitor, obicna ili stedljiva sijalica pa se moze desti da na stedljivoj sijalici pokaze napon od 180V pa do 230V, dok ce bez opterecenja imati oko 200V.
Nisam serviser,ali sam prijateljima popravljao nekoliko komada, pa je od 5-6 Mustekovih jedan stradao od groma, a ostalim propali akumulatori i model 600 nije hteo da radu na malom opterecenju duze od 5 min. Tako je vremenski podeseno. Bila su i dva APC 500. Jedan radio kao pretvarac za pumpu na kotlu i istopio na stampi plus i minus pa onda od grejanja izgorela i stampa na ploci oko njih, a drugi - crko akumulator.
[ Miroslav Cvejić @ 29.01.2012. 01:14 ] @
I dalje imam problem. Instalirao sam APC PowerChute Business edition i on tvrdi da UPS pri opterećenju od 18% (2 sijalice od 75W) UPS ne može da obezbedi minimalni runtime.

Blinkaju diode koje pokazuju stanje baterije. Ovo postaje zamorno jer me nervira blinkanje dok radi TV i PS3.

UPS provereno može da drži 400W 15 minuta, ali ne ume da zapamti to.

Probao sam i kalibraciju iz PowerChute i u trenutku kada kliknem na "start" se baterija isprazni na 1%. USP posle toga i dalje radi ali je ubeđen da je baterija prazna.

Da li su neoriginalne baterije jedini uzrok ili je možda problem sa samim kontrolerom u uređaju?

Pošto sam već UPS dobio na poklon, ne bi bio problem uložiti u originalne APC baterije, ali ne bih da me i onda sačeka ista situacija.
[ mioljub67 @ 29.01.2012. 09:49 ] @
Baterija je baterija, nije bitnio da li je original ili ne. Vazno je da je kvalitetna i da ima dobar kapacitet. Ne mora da znaci ako je skupa da je i uvek dobra. Vecinom im je kapacitet 2-3 godine, a ako dugo ne rade onda i krace. Probaj sa baterijom iz auta koliko dugo radi da bi se uverio da li je do UPSa ili je losa baterija da ne kupujes unapred a mozda nije do nje.
[ Miroslav Cvejić @ 29.01.2012. 10:05 ] @
Baterije su dobre. Drže 15 minuta pod opterećenjem od oko 400W što je po specifikaciji uređaja. Problem je što UPS čim se malo optereti pomisli da baterija neće moći da drži npr 5 minuta i signalizira da je baterija prazna. nastavlja da daje napon ali pišti i blinka a ne bi trebalo to da radi. Vidim da neki savetuju da se UPS poveže na RS232 port i iz terminala resetuje. pretpostavljam da kabl nije isti kao za npr RS232 modem??
[ mioljub67 @ 29.01.2012. 10:54 ] @
Koji ti je model
[ Miroslav Cvejić @ 29.01.2012. 11:32 ] @
APC SmartUPS 1000

Ubacio 2 baterije 12V 12Ah, redno vezane. Naponi na baterijama su oko 13.5V.
[ mioljub67 @ 29.01.2012. 11:55 ] @
Taj radi na 24v, moguce da je jedna baterija malo losija nego sto bi trebalo. Izmeri baterije kad pocne da pisti i da blinka dioda da je prazna baterija. Taj model koliko sam video ima com port, a pojedini i USB. Ako imas odgobarajuci kabal probaj da udjes u njegove postavke i da vidis u cemu je problem sa pistanjem. Neki modeli mogu samo preko com porta da se podese iako imaju USB prikljucak.
Ja se slabije snalazim sa softwerom, pa moguce da tju treba nesto izmenitu. Sa popravkom elektronike i elektrike stojim mnogo bolje.
[ Miroslav Cvejić @ 29.01.2012. 12:14 ] @
Povezivao sam ga preko USB, instalirao softver i taj isti softver pokazuje da je napon na obe baterije 24-27V ali čim se malo optereti proglasi bateriju praznom. Nastavi da pravi 220V poprilično dugo ali nikako da nauči da računa "runtime".
[ Baterije za ups @ 29.01.2012. 16:56 ] @
Zaista ne bih bacao pare kupujuci "originalne" APC zamenske modele.
Vidjao sam i Portalac baterije iza APC originalnih zamenskih modela...


[Ovu poruku je menjao Miroslav Cvejić dana 29.01.2012. u 20:09 GMT+1]
[ mioljub67 @ 29.01.2012. 18:00 ] @
Vidis i sam da su sve Kineske.
Jedino da izmeris unimerom napon na svakoj posebno kad se optrete i Ups prikaze da su prazne. Videcu sutra sa kolegom sto pravi pretvarace od 400W (profesionalne) koliki je napon kad je prazna baterija, a koliki tacno kad je puna, jer on to u praksi za svaki akumulator podesava i testira. Pravio je pretvarace skoro 20 god i usavrsio ih je, ali sad nema mnogo vremena jer svaki deo je on pravio od trafoa, kutije do elektronike i sito stampe. Malo su skuplji jer ga samo materijal kosta oko 120e,a pravi 1 kom 15 dana, ali zato do sada od kada smo zajedno na poslu (8 god) nije imao ni jednu reklamaciju osim kad akumulator oslabi a kupac misli da je do pretvaraca.
Napisacu sutra te podatke iz prakse u radu, a ne sa nekog foruma ili sa sajta proizvodjaca. VSc iz prve ruke pa onda instrumentom proveri napone baterija jer to sto softver prijavi moze da ne bude merodavno.
Uzecu sliku da se vidi kako izgleda - stvarno je profesionalno odradjeno i maksimalno zasticeno svaki stepen posebno tako da se lako plocica ili deo koji je crkao zameni a da ne osteti neki drugi stepen. I svi delovi su dostupni kod nas.
Sutra postavljam podatke.
Jos i ovo ako imas mogucnost da stavis baterije (akumulatore) od auta onda ce raditi 3-4 puta duze. Jedino akumulatore da stavis van prostorije (podrum, terasa, hodnik) zbog isparenja. Jedono onda mora malo deblji provodnik 4-6mm2.
Ja trenutno koristim mustek 600VA 380W i akumulator od 97Ah od traktora i tera mi 3-4 stedljive sijalice po 11W, pumpu od kotla 45/65W, ADSL i TV i to radi po 3-4 sata. Jedina mana je sto ovaj model se iskljuci posle 5min ako je snaga potrOsaca manja od 50W tako da pumpa mora da radi za svaki slucaj na 65W. Druga mana je sto je struja punjenja predvidjena za bateriju od 7Ah da je napuni za 14 sati tako da akumulatoru treba 5-7 dana sve zavisi koliko se isprazni.
[ Miroslav Cvejić @ 29.01.2012. 19:11 ] @
Nemam ja mesta da stavljam akumulator od auta jer sam napravio policu za risiver, PS3, xbox i tako to i UPS među njima. tako da mi ostaje da ako ovog ne vaspitam da ga menjam za 1500 model. Taj mi nude u zamenu ako se ovaj pokaže neposlušnim.
[ stefancrni90 @ 06.02.2012. 15:11 ] @
Molim za pomoc imao sam stari racunar bio je prosecan pentium 4, napajanje od 350w i radio je na UPS-u model Mustek Power Must 600 bez problema. Imam u sobi jako losu struju zato sto je kuca stara i imam padove napona i nije mi se desavalo da se racunar gasi. Onda sam kupio nov komp pre jedno 2 meseca, ups nisam ni koristio i komp je poceo da se gasi ali nije bilo normalno gasenje nego vidim upaljeno mi je svetlo u sobi i smanji se svetlo(padne napon) i komp se ugasi ali ostaje upaljena lampica za rad na racunaru i cuje se kao da radi ali ne reaguje, moram da drzim dugme za paljenje kompa 5-10 sek da bi se ugasio. i onda posle normalno radi. pa se ugasi posle jedno 2-3 sata zavisi nekad se i ne ugasi ceo dan kada radi. Nasao sam UPS stojao je u regalu i resio sam da ga osposobim opet, odneo sam ga u servis i rekli su mi da baterija treba da se menja i zamenili su je i dodjem kuci i prikljucim UPS na racunar bez monitora koji je 22" i on radi jedno desetak minuta kao da radi samo na bateriji i ugasi se i racunar i UPS posle 10 min. zvao sam ove iz servisa rekli su mi da je problem do struje i da ups ne moze da izdrzi pa odmah kad ga upalim radi na bateriji. e sad mene zanima da li ima nekakve veze zato sto mi je UPS nije direktno povezan u struju nego ide preko produznog. molim vas za pomoc hvala unapred :)
[ Horvat I @ 07.02.2012. 16:35 ] @
Kolko je to slaba struja izmeri i napiši.
Produžni ne smeta ako nije kinezki, ako jest menjaj kabel na njemu i pošteno ga uradi jer će ti kuća (nedaj Bože) bit flambirana!
[ elektro_brane @ 13.02.2012. 11:48 ] @
Dali je neko uspio na musteku powermust 600 odloziti vrjeme gasenje, jer kada je prikljucen manji potrosac na primer 60 do 100W on se nakon tacno 5 min ugasi
nemogu da provalim kako skonta da je mali potrosac prikljucen, dali po temperaturi ili mjeri struju koja ide iz baterije.
inace stavio sam veliki hladnjak na fetove i dodao jos dva feta sad ih ima 6 komada bilo je 4. moze raditi sad satima sto se tice toplote, ali nevredi radi samo 5 min i iskljuci se.
[ mioljub67 @ 13.02.2012. 15:03 ] @
I mene muci to sto radi 5 min na maloj snazi. Koliko sam video unutra ima vremensko kolo NE555. Treba samo videti koja nozica treba da se premosti da bi stalno davalo inpuls i da ne bi moglo da se vremenski iskljuci
[ elektro_brane @ 13.02.2012. 17:56 ] @
Citat:
mioljub67: I mene muci to sto radi 5 min na maloj snazi. Koliko sam video unutra ima vremensko kolo NE555. Treba samo videti koja nozica treba da se premosti da bi stalno davalo inpuls i da ne bi moglo da se vremenski iskljuci


Video sam ga i ja al ne znam sta da mu radim,
Nije mi jasno kako to kolo provali kada je mali potrosac ukljucen, mora da zna jedino po struji koju vuce potrosac, na sijalici od 60w vuce 8 ampera iz baterije al tek kada prikljucis preko 200w onda radi bez prekida
[ mioljub67 @ 13.02.2012. 18:51 ] @
Ukucaj u pretrazivac NE555 i pogledaj semu vezivanja kola. Nozica 8 je + napajanja,nozica 1 -,nozica 2 ulaz a nozica 3 je izlaz. Na nekim semama je spojeno 8i4 (4 je reset) Premeri napone dok UPS radi, da bi video koji napon na kojoj nozici nestane kad se iskljuci. Mislim da su najbitnije nozice 2 i 3. Njih izmeri i probaj da dovedes napon na 2 taj sto izmeris i simuliras da je sve u redu na ulazu. Trenutno sam na odmoru ali kad pocnem da radim rasturicu pa cu izmeriti, ali po semi mislim da na ulazu treba dovesti sa druge strane napon ili pak na izlazu tako da kolo stalno radi i ne iskljucuje.
Kolo NE555 je TAJMER
http://en.wikipedia.org/wiki/File:555_Monostable.svg
[ elektro_brane @ 13.02.2012. 23:18 ] @
Mericu sutra, pa javljam sta je bilo.
Pozdrav svako dobro
[ elektro_brane @ 14.02.2012. 13:00 ] @
Merio sam kada radi kao invertor, kolo NE555 je mrtvo nigde nema napona.
ja ne znam kako su ovako glupo projektovali ovu elektroniku da ne moze gluplje, cak ima jedan fet izmedju + i - nicemu nesluzi
i sto su ugradili taj limit na rad, pa sta je 5 minuta ako se na 10,5v ugasi znaci ne moze da osteti bateriju.

Ali jos nekontam taj tajmer nema funkciju kad se prikljuci veci potrosac onda radi bezprekidno, da mi je da skontam kako to da uklonim, ne znam kako se informise sta je prikljuceno


Gore sam procitao da si testirao vise mastek 600, da sa opterecenjem minimalno 50 -70W radi duze od 5 min ja ga opteretim sa sijalicom od 100W on opet ugasi tek preko 200w radi normalno,

[Ovu poruku je menjao elektro_brane dana 14.02.2012. u 17:32 GMT+1]

[Ovu poruku je menjao elektro_brane dana 14.02.2012. u 17:32 GMT+1]
[ mioljub67 @ 19.02.2012. 08:59 ] @
Nemam trenutno vreme da ga ponovo rasklapam i merim. Probao sam ga desetak minuta pumpom za kotao na snazi od 65w i radio je preko 10 min. Doduse nisam probao sa sijalicom, ali cim dobijemmalo vremena prikljucicu sijalicu, a i rasklopicu ga da izmerim. Moguce da je kod tvog i neki kvar na elektronici ako kolo 555 nema nikakav napon dok UPS radi.
[ ivan i. @ 05.03.2012. 06:51 ] @
Ako bih uzeo ovaj model ups-a http://www.mustek.de/11/index..../ups-3/138-pm1060e/120-pm1060e
da li mi je potreban i AVR http://www.mustek.de/11/index....-2/297-pm1260off/211-pm1260off
ili mi je dovoljan samo UPS jer ima AC voltage regulation?
[ 404004 @ 05.05.2012. 15:05 ] @
Imam mustek ups powermust 400 offline. Zanima me da li ovaj ups ima regulator napona u sebi? Kod mene je problem sto cesto ima oscilacija u naponu i ponekad dodje do nestanka struje. Vec su mi se dve maticne ploce sprzile zbog toga. Sad sam kupio novo kuciste i trebam ga zastititi po tom pitanju. Inace, napajanje na kucistu je 500w.

PS. Jako mi je hitno... :help:

[Ovu poruku je menjao 404004 dana 05.05.2012. u 18:58 GMT+1]
[ Horvat I @ 05.05.2012. 19:20 ] @
neberi brigu, kad 300tka koja mene spašava od istih muka, veći model ce te štitit
[ cimer @ 31.05.2012. 06:29 ] @
kupio ovakva 2 na limundu za 1200din
http://www.yuasaeurope.com/ima...datasheets/REW/REW45-12_UK.pdf

ne da sam zadovoljan nego ubijaju, s obzirom da su polovni (izvadjeni s remonta) kad sam ih nakacio na ups jedan je drzao 18 a drugi 17min, ocekivao sam bar 5-6-7min

jedno pitanje s obzirom da slabo znam elektro struku, koliko akumulatorska neonka od 8W moze izdrzati na ovom akumulatoru? pitam orijentaciono jer cu je koristiti za pecanje
[ mioljub67 @ 31.05.2012. 15:30 ] @
Sijalica od 8W 12V ima struju 8/12 je oko 0.67A, a ovaj akumulator je 12v 7-8Ah sto znaci da kad je bio nov sijalica bi teoretski sijala oko 10-11 sati.
Nisam odavno bio na forumu,ali mustek ima model koji ima 3+1 klasicnu uticnicu za 220v mulator ne ii snaga je oko 800VA ili oko 400W i on nema ogranicenje od 5min ako je snaga potrosaca ispod 60W vec radi dok se akumulator ne isprazni na 10,5V/
[ cimer @ 11.03.2013. 06:41 ] @
da li je neko ovo preradio i da li mislite da vredi ovo raditi?
http://www.flickr.com/photos/piair/page163/
cilj je nakaciti ovakav produzni na ups mustek 800Va i na njega kuciste, monitor, genius 5.1 vufer i naravno da ups "pegla" napon.
[ Horvat I @ 11.03.2013. 14:40 ] @
Tako sam uradio zbog napajanja aces pointa
[ mioljub67 @ 11.03.2013. 18:42 ] @
Jedna ispravka od ranije za sijalicu od 8w koja bi teoretski trebalo da sija 10-11 sati na bateriju od 12v 7,2Ah. Sama sijalica vuce oko 0.6A, ali UPS u praznom hodu vuce 0.8A - 0.9A sto je vec oko 1,5A ( sve izmereno u praksi i moguca su mala odstupanja zbog greske samog UNUMERA 43) Jos treba imati na umu da se ove baterije sa gelom mogu isprazniti teoretski do 80%, znaci 7,2Ah * 0,8 = 5.8Ah/1.5A to bi bilo oko 4 sata rada sijalice. Kod olovnih akumulatora za automobile iskoriscenje je 60% tako da kad budete racunali kapacitet rada UPSa dodajte 1A samo za UPS i smanjite kapacitet akumulatora za 40% i dobice se briblizno koliko ce dugo da radi ok ne isprazi akumulator
[ cimer @ 11.03.2013. 21:36 ] @
evo ovako, napravio sam kabl, na ups nakacio monitor 21.5", i kuciste, a u slobodan "slot" na ups-u nakacio ovaj produzni a na njega tv (stari crt) i vufer od genius-a i sve radi normalno
posto nisam nakacio ruter i modem (sbb) da li da izvadim jednu uticnicu s ovog prepravljenog produznog (sve 3 rupe su zauzete) i tutnem normalni produzni pa u njega ruter i modem ili da lepo kupim produzni s 5 mesta i resim stvar?
da li ce smetati ovoliko potrosaca na jedan UPS i jednu suko uticnicu? (nisam strucnjak pa bolje da pitam nego da mi nesto pregori)
https://fbcdn-sphotos-h-a.akam...da1fc42fedc6ffc11b599c5b2b048b
ovo je slika preradjenog kabla.

a ovo je screen commander-a
https://fbcdn-sphotos-h-a.akam...bc9863d1f31573e7284339fe5e42ef

ako neko moze da mi objasni sta znaci ovo freq. i load?
[ Horvat I @ 12.03.2013. 19:16 ] @
Poremećaj frekvencije mreže je uzok uključenja pretvarača.
Load je opterećenost UPSa
[ cimer @ 12.05.2013. 10:19 ] @
sta znaci bypass mode? kakav je to mod napajanja?ne mogu da uradim ni test na 10sek, niti da vidim ulazni i izlazni napon, kao ni opterecenje ups-a, kod svih parametara stoji 0, ali ups radi....
[ marris @ 16.11.2013. 23:11 ] @
Pozdrav,
veoma korisna tema.Imam pitanje i nadam se da ce neko da mi odgovori s obzirom da dugo nema nikoga na postu.Imam UPS,dobio sam ga,u pitanju je MGE Pulsar Evolution 2200 ali nemam softver za njega.Problem je to sto je firmu MGE kupio APC ili Eaton nisam ni sam siguran pa ne mogu na netu da nadjem softver odnosno ima verovatno ali je to softver za XP i to 32 bit-ni sistem a kod mene je Win 7 i to 64-bit-a.
Zanima me da li UPS-ovi mogu da rade samo sa njihovim softverima ili moze da se uzme softver od nekog drugog proizvodjaca?
[ mioljub67 @ 17.11.2013. 10:12 ] @
Jednostavan odgovor, ukljucis UPS i vidis radi li ili ne. Ako ne radi onda proveris da li je baterija ispravna ili je neki drugi kvar. Softver je poslednje sto moze da bude uzrok ako ne radi.
[ marris @ 17.11.2013. 13:23 ] @
To se podrazumeva,uzgred posto je nov UPS ali je stajao po slobodnoj proceni coveka od koga sam ga dobio jedno sigurno 3 god,pretpostavio sam da su mu baterije otisle.Svejedno stavio sam ga na 220v jedno 10 sati kako preporucuje proizvodjac da se baterije napune bez prikljucivanja ikakvih uredjaja na njega i posle tog perioda probao da ga ukljucim medjutim nista niti se pale lampice ni nista.Dobro to je verovatno do baterija videcu kad ih promenim.
Ono sto me zanima van toga je upravo ono sto sam pitao da li moze softver od drugog proizvodjaca da se iskoristi za ovaj moj UPS,da li bi prepoznao moj UPS softver od APC-a npr.
[ mioljub67 @ 17.11.2013. 18:16 ] @
Nemoj mnogo da citas forume i razne sveznalice. UPSeve koristim oko 10 god. i popravljam iste ponekad. Mogu ti reci da softver nema nikakve veze sa radom samog UPSa, vec sa citanjem karakteristika na samom racunaru, kao koliko je kad bio opterecen, koliki mu je napon koliko je napunjena baterija koliko je trenutno opterecen itd. U 90% slucajeva je kver prazna baterija ispod 10v i on nece da startuje. Puna batrija je kad je napon preko 13,7v, a prazna kad je oko 11v. Ako je 9-10v onda je crkla i UPS ne moze da je napuni niti da startuje.. Mozes ga probati sa bilo kojom baterijom ili akumulatorom od auta samo da je napon bar 11v da on startuje. Posle moze slobodno da se skine baterija i radice sve dok se ne iskljuci ili ne opadne napon u mrezi da bi on morao da doda iz baterije. U onih 10% kvarova je bio preopterecen pa cu pocrkali tranzistori ili je vlasnik nesto eksperimentisao prilikom nestanka struje pa kad je dosla on dobio napon iz mreze a i njegov sa baterije pretvarao na 220v pa nije stigao da prebaci rele. Sa softverom nije bilo problema. Nekad saam menjao softver na DVD uredjajima dok su bili aktuelni da bi se povecala slova, citao nas titil, menjala boja titla, ubacivao srpski jesik i tu je mogao isti softver na vise modela, ali je procesor morao da bude isti i samom DVD uredjaju pa pretpostavljam da je isti slucaj i sa UPSevima jer se vecina kao i sve ostalo pravi u KIni u par fabrika pa samo menjaju imena i nalepnice i poneki taster malo pomere na drugo mesto..
Kod mene na poslu vidjao sam neke firmirane sa displejom i paprenom cenom a kasnije sam video takve iste MUSTEkove sa ceno oko 3 puta manjom.
Dok se ne otvori i vidi sta je unutra teko je reci od kog drugog modela moze da se ubaci softver, ali ipak ti prvo pozajmi bateriju i mislim da ce sve biti kako treba.
[ Horvat I @ 18.11.2013. 10:26 ] @
jedino što bih još dodao da pojedini upsevi ako je aku prepražnjen zbog dugog stajanja i sl neće da krenu aku treba izvadit i 2. punjačem napuniti
[ calexx @ 18.11.2013. 10:37 ] @
Hm, meni je skoro prestao da radi UPS. Prvo je nedeljama sve kraće držao, onda više nije držao nego čim nestane struja, odmah sve gasi ... i na kraju više nije ni propuštao struju. Jednostavno, ugasio se i nije davao ništa a pritisak na Power dugme bi samo na kratko upalio diodu i odmah gasio. Planiram da kupim drugu bateriju ... ili može da se nešto uradi? Ova je trajala 3-4 godine, ne sviđa mi se što je malo prošla garantni rok ali možda je to normalno.
[ cimer @ 18.11.2013. 10:48 ] @
mora nova baterija, ja iste kupujem od jednog lika na kupindu za 1200-1300din polovne tj covek prodaje remontovane iz firme, uzeo sam i evo traje me od maja 2012, kad sam ga uzeo akumulator je drzao 17-18min i zadovoljan sam
[ marris @ 18.11.2013. 21:08 ] @
A da li bi mogle baterije koje su toliko dugo stajale da se kako to zovu osveze,odnosno da prodju kao sto je bilo price i o ovoj temi osvezavajuce punjenje,da li bi to uspelo da ih vrati u zivot.Koliko sam video u njemu su panasonikove baterije i sigurno su kvalitetnije od raznoraznih baterija koje se nude kod nas.I ako bi mogle kako se to radi i ko to radi.
[ Goran Mijailovic @ 18.11.2013. 21:13 ] @
Citat:
calexx:
Hm, meni je skoro prestao da radi UPS. Prvo je nedeljama sve kraće držao, onda više nije držao nego čim nestane struja, odmah sve gasi ... i na kraju više nije ni propuštao struju. Jednostavno, ugasio se i nije davao ništa a pritisak na Power dugme bi samo na kratko upalio diodu i odmah gasio. Planiram da kupim drugu bateriju ... ili može da se nešto uradi? Ova je trajala 3-4 godine, ne sviđa mi se što je malo prošla garantni rok ali možda je to normalno.Pa i nije moja je trajala 7 godina u Informguardu ;)
[ marris @ 18.11.2013. 21:32 ] @
Citat:
Goran Mijailovic: Pa i nije moja je trajala 7 godina u Informguardu ;)Cije su to bile baterije ako kojim slucajem pise na njima
[ calexx @ 18.11.2013. 21:50 ] @
Pa i moj je inform ali nisam siguran da je original baterija trajala toliko. Sada ću malo da raspitam gde da kupujem pa da ne kupim neku koja će da traje 3-4 godine ... osim ako to nije normalno a ta tvoja čudo. ;)

Setio sam se da je moja original baterija tu u sobi pa sam je našao ... neka CGB baterija.
[ calexx @ 20.11.2013. 13:41 ] @
Kad smo već kod UPS-ova, da li ima veze koju bateriju kupim? Pretpostavljam da nema veze ako je malo jača, valjda će samo malo duže da drži struju, ali da li postoje neke provereno dobre (tj bar solidne) i neke provereno loše? Vidim u ponudama neke Ultracell, vidim i Triax i još nekoliko ... neka preporuka? Ne bih davao mnogo para ako nisam siguran da se islpalti ... ako bi mi neko garantovao da će kao adminu da traje 7 godina pa da razmislim. ;)
[ mioljub67 @ 20.11.2013. 16:17 ] @
Nema veze da li je jaca ili ista. Ako je jaca samo ce duze da se puni i duze ce da drzi struju. Inace koliko je ispraznis toliko mora da je dopuni UPS. Jedino mora da vodis racuna o gabaritu da ne uzmes vecu pa ne moze da stane.
Za vek trajanja nikad se ne zna koliko ce dugo da traje osim sto ce dve godine kolika je garancija sigurno trajati. Sve zavisi koliko se isprazni i da li je stalno puna, jer ako je napon na njoj manji od bar 13,7V dolazi do SULFATIZACIJE i ona je prirodan i neminovan proces kod automobilskih akumulatora i svih drugih-stacionarnih, trakcionih... Taj proces ako je akumulator stalno oko ili ispod 13V traje taman toliko koliko i garancija 2-3 god. To je prirodan proces kod svih olovnih baterija tako da moze da traju 2-3 god a moze i 6-7 god ako je stalno napon na njoj oko 14V.
Jos da napomenem da je UPS projektovan da originalnu bateriju kad se isprazni napuni za nekih 20 sati pod uslovom da nema padova napona u mrezi pa mora da doda iz nje
Prazna baterija (akumulator) je vec na naponu od 11,7V dok UPS na 10,8v neki i na 11V iskljucuju da se baterija ne bi trajno ostetila.
Po mom misljenju ULTRACELL su malo bolje od TRIAX kao, ali vecinom u UPSevima traju oko 3 god jer su malog kapaciteta vecinom 7,2Ah sto je oko 70w jer mogu do 80% da se iscrpe i to je negde oko 5-10 min rada racunara i monitora.
[ Goran Mijailovic @ 21.11.2013. 20:04 ] @
Citat:
marris:
Citat:
Goran Mijailovic: Pa i nije moja je trajala 7 godina u Informguardu ;)Cije su to bile baterije ako kojim slucajem pise na njima


Evo slike.

Citat:
calexx:


Setio sam se da je moja original baterija tu u sobi pa sam je našao ... neka CGB baterija.


Tačno, vidi sliku :)
[ remark78 @ 25.11.2013. 10:58 ] @
Da li neko zna kako mogu da "isključim" green funkciju kod Mustek PowerMust 800 UPS-a. Naime, želim da koristim UPS kao pretvarač 12/220 preko auto akumulatora za rasvetu i još ponešto u kamp prikolici. UPS funkcioniše sa akumulatorom ali se posle 5 minuta isključuje. Da li se ta funkcija može nekako premostiti. Koje kolo da tražim, da mu nešto premostim, promenim otpor i sl?
[ mioljub67 @ 25.11.2013. 11:13 ] @
Vec sam pisao ranije.
Radice normalno ako ga opteretis sa preko 50w-60w. Ispod toga se gasi za 5 min.
[ remark78 @ 25.11.2013. 11:17 ] @
Citat:
mioljub67: Vec sam pisao ranije.
Radice normalno ako ga opteretis sa preko 50w-60w. Ispod toga se gasi za 5 min.


Pa to znam, ali nekad bi trebalo da na njemu radi samo štedljiva sijalica od 20-ak W. Mene interesuje da li je neko "prčkao" po njegovoj elektronici da isključi tu green funkciju?
[ calexx @ 25.11.2013. 16:22 ] @
Citat:
mioljub67: Po mom misljenju ULTRACELL su malo bolje od TRIAX kao, ali vecinom u UPSevima traju oko 3 god jer su malog kapaciteta vecinom 7,2Ah sto je oko 70w jer mogu do 80% da se iscrpe i to je negde oko 5-10 min rada racunara i monitora.
Kakve su Leoch baterije? Našao sam ih jeftinije od uobičajenih cena (1.390 za 7Ah ili 1.990 za 9Ah) pa da znam da li je to bacanje para.
[ remark78 @ 26.11.2013. 07:01 ] @
Pronašao sam kako se isključuje GreenMode na Mustek PowerMust 800 UPS-u. Kada se UPS otvori, na štampanoj pločici ima jedan otpornik pored kog piše: Green=V, No Green=NC. Dakle, ako želite da radi GreenMode ostavite taj otpornik, a ako želite da ga isključite samo ga izvadite (NC -> Not Connected). Da podsetim, GreenMode isključuje UPS na baterijskom napajanju posle 5 minuta kada nema potrošača na izlazu ili kada je snaga potrošača mala.


Citat:
calexx: Kakve su Leoch baterije? Našao sam ih jeftinije od uobičajenih cena (1.390 za 7Ah ili 1.990 za 9Ah) pa da znam da li je to bacanje para.


Imaš TRIAX baterije 7Ah za 1200 i 9Ah za 1500din.
[ calexx @ 26.11.2013. 08:31 ] @
Jedino da mi ih neko donese, ako naručim i platim troškove slanja onda baš i nije jeftino, naročito zato što je to malo teža roba.
[ remark78 @ 26.11.2013. 09:24 ] @
Kada UPS PowerMust 800 radi na akumulator i nema potrošača na izlazu, daje svega 150-160V na izlaznim konektorima. Kada se zakači neki potrošač taj napon se povećava. Što veći potrošač veći je i napon. Sa sijalicom od 60W je oko 180V. Ali sve to je daleko od potrebnih 220V. Da li je to za ovu klasu UPS-eva normalno?
Pogledajte sliku u prilogu, za šta bi mogli biti otpornici R5A, R5B i R5C tj. šta znači ta tabelica ispod njih?

[att_img]
[ Baterije za ups @ 01.12.2013. 13:43 ] @
Pozdrav.

Leoch je jedna od fabrika akumulatora koja usluzno pravi vecinu modela VRLA baterija za Ultracell. Dakle Leoch = Ultracell.
Ja iskreno nisam odusevljen Ultracell brendom mada ga mnogi u Srbiji preferijaju i vise vole od ostalih tzv. crnih baterija. Sve je pocelo pre par godina kad je doticna firma koja se bavi alaramnim sistemima uvezla baterije tipa: Alarm battery, Battery, itd koje su bile jako loseg kvaliteta i ljudima su masovno crkavale posle kako pricaju 6 - 12 meseci. Tako je kod ljudi stvorena averzija prema "crnim" (misli se na kuciste) baterijama a Ultracell se solidniom kvalitetom probio na trziste :)
[ calexx @ 01.12.2013. 15:46 ] @
Pa dobro, Leoch je crna baterija pa može da prođe. ;) Nemam sad neke pare za to pa sam ovo našao kao jeftinu i zato sam pitao, da imam bila bi druga priča. Sve u svemu, rekao bih da Leoch nije ništa gori od ostalih jeftinih UPS baterija.
[ deki-bleki @ 10.06.2015. 23:57 ] @
Imam Mustek PowerMust 1000 USB ,sluzi me odlicno skoro 10 godina,ne opterecujem ga previse .od 5 led lampica najvise mu je svetlelo 3,u zadnje vreme skljocka mi sumnjivo,pa ne znam dal je do napona,vrlo verovatno po mom misljenju,(na nekih sat -dva vremena na 2 sekunde),ili pak baterija treba da se menja ili dopuni bez obzira sto softverski pokazuje da je puna 100%.
Jel se baterija puni ili pak menja novom,ko to radi kod nas i kolko moze da kosta?
[ CoyoteKG @ 12.11.2016. 13:43 ] @
Pozdrav, prvi put se susrećem sa instalacijom APC UPS-a. Model 750 Smart-UPS

Ranije sam imao dodir sa već instaliranim APC upsom, ali to je bila neka enterprise varijanta, i mogao sam da joj pristupam preko web-a sa bilo kog racunara.

Ovde na ovom UPS-u prvo ne mogu da nadjem kako da promenim IP adresu.

Sa diska sam na server instalirao neki PowerChute sa "windows agent, windows server i windows console".
Dodao server na listu i sada će UPS da ga kontrolise. Odnosno, ako nestane struje, 180sec pre praznjenja baterije iskljucice ga. Koliko vidim, preporucuje mi da instaliram taj Windows Agent na sve racunare u mrezi. Samo mi je malo cudno to sto izgleda na svakom racunaru moram da imam staticku IP adresu, da bih mogao da dodam na listu...

Takodje nakon sto sam instalirao ova 3 programa, sa nekom default adresom 169.254.118.60:6547 pristupam preko web browsera. Ali samo sa tog servera gde sam instalirao ovaj software. Sa ostalih racunara ne mogu da pristupim UPS-u.

Dakle, moja pitanja.

1. Je l' to normalno da se UPSu pristupa samo sa racunara na koje je instaliran njegov Agent, ili ja ne vidim gde da promenim IP adresu. Ni gugl mi ne pomaze bas.
2. Da li postoji jos neki da se kontrolisu svi uredjaji u mrezi za gasenje pre praznjenja baterije uz pomoc tog Agenta, ili mora preko staticke IP adrese?
3. Kako da zakacim tp-link ruter da ima napajanje od strane UPS-a? Pretpostavljam da ako nestane struje, a u pitanju je kablovski net, ako mu UPS daje struju, server ce i dalje imati pristup netu. Problem je sto iz UPS-a imam samo one izlaze, ne znam kako se zovu, ali zenska strana klasicnog naponskog kabla.

[Ovu poruku je menjao CoyoteKG dana 12.11.2016. u 14:59 GMT+1]
[ vlada951 @ 27.04.2019. 05:24 ] @
E ovako dobio sam na poklon nov ne koriscen ups model je UPS Mustek 636 IEC-650VA / 360W, Line-Interactive, 162-290 VAC, 220/ 230/ 240 VAC.
Do sad nikad nisam imao ups niti koristio sada se prvi put susreo sa njim i odmah zabune, da mi neko pomogne.
Gledam zadnju stranu gde su prikljuci i sad ne znam kako prikljuciti:Kuciste,Monitor,Ruter mts i kako lan kabli preko ups nista mi nije jasno ako moze neko da mi pomogne? evo i slike zadnje strane i sta gde ide i kako da prikljucim
jedino kontam kuciste kako da prikljucim a ostalo nikako mi ne ide u glavu ni monitor kako povezati a monitor mi je LG 22MP55-Type / Input Adaptor / 100~240V-Normal On(EPA6.0)20W-Consumption Power Save/Sleep Mode(Max)0.3W-DC Off (Max)0.3W
a ruter je mts
trazio pe netu citao i nije mi jasno i nema nigde da neko napisao kako se sta povezuje i na youtube trazio klipove isto nema samo ima rencenzije o ups, cim mi neko pomogne i povezem sve preko upsa odmah radim video i kacim na YT verujem mnogima ce pomoci

[ Branimir Maksimovic @ 27.04.2019. 06:02 ] @
Ova 4 sa desne strane su izlaz. Ne znam sto je 4. odvojen, mozda je to some power surge protection a ostala 3 na bateriju. Ovaj sa leve strane ide u zid.
A in/out prikljucak je za lan.
Nabavi jedan produzni sa takvim prikljuckom, pa ga prikljuci na ups i tako ces najlakse sve sto hoces zastititi.
[ calexx @ 27.04.2019. 08:48 ] @
Obično postoji opis u uputstvu gde se kaže da se neki potrošači (zapamtio sam laserski štampač) ne priključuju na UPS i oni eventualno mogu na taj izdvojeni. Ja sam zamenio utikač na dva produžna pa tu idu ovi sitni potrošači a svakako vodi računa o potrošnji.
Dobro si me podsetio da kupim bateriju jer mi je UPS odavno van funkcije.
[ ademare @ 27.04.2019. 12:45 ] @
Ovaj dole levo na slici je za Standardni strujni kabl . Njime se UPS povezuje na 220 voltnu mrezu .

Ostali , ova 4 zenska desno su za uredjaje .

To znaci , da je za povezivanje , monitora , kompjutera itd . Potreban , Specijalni kabl za svaki uredjaj. Sa jedne strane muski u UPS , sa druge Zenski u uredjaj . Vecina kompjutera i monitora imaju kablove koji se vade u celosti , pa umesto standardnog se koriste ovi za UPS .

Mrezni , pise ulaz , izlaz , tu nema problema .

Jedino videti , zasto je ovaj izdvojen . Branko je tu verovatno u pravu , najlogicnije je da taj jedan nije preko Baterije , vec direkt , ali to treba videti u uputstvu .

Znaci rezime , je da treba kupiti posebne kablove , osim UPS - struja , koji je standardan .

[Ovu poruku je menjao ademare dana 27.04.2019. u 13:55 GMT+1]
[ vlada951 @ 27.04.2019. 16:13 ] @
Gde da kupim takav kabli jel moze neki link i kakav kabli da trazim po prodamnice?
Kako mrezni kabli iz uticnice povezati sa upsom pa u modem pa u komp ?

[Ovu poruku je menjao vlada951 dana 27.04.2019. u 17:28 GMT+1]
[ calexx @ 27.04.2019. 16:52 ] @
Samo traži kabl za napajanje za UPS pa ako znaš kako izgleda, nije problem da se nađe. A za mrežni kabl je lakše, pod uslovom da misliš na UTP, kabl do UPS-a, posle kabl do modema/rutera i to je to. Sve zavisi kakva ti je mreža.
Postoji i mogućnost da sam napraviš kabl, samo kupiš one utikače pa ih zameniš na postojećem kablu ili na nekom produžnom.

[ ademare @ 27.04.2019. 18:22 ] @
To je taj kabl . Levi deo ulazi u kompjuter , monitor itd . ovaj desni deo ide u UPS .

Kablovi nisu skupi . Posto Calexx nije dao link , necu ga ni ja pisati , ali vidim da je cena povoljnih 235 din . u domacem lancu koji prodaje sve za kompjutere .

Ni obicni kablovi strujni nisu jeftiniji , samo njih svi imamo , a ovo se redje koristi .

Nekada davno su stara napajanja imala dve uticnice , s tim da je druga bila prespojena direkt 220 volti . Pa su se onda neki modeli monitora isporucivali sa ovakvim kablovima , kao sto je za UPS .

Ali to je bilo bas davno .
[ vlada951 @ 28.04.2019. 01:00 ] @
evo nasao sam produzni jel to to

ali nisam te nista razumeo u vezi modema
mreza mi je obicna MTS,u zid ide splinter i on odvaja kabli za telefon a drugi za ruter MTS iz rutera ide mrezni kabli u racunar to je to
a monitor mi nema takav kabli kao na sliku vec ima adapter koj se ukčjucije na 220 i u monitor ima bananicu koja ulazi kao kod nokija starih punjac okrugla
naso sam upustvo evo link
https://www.mustek.de/files/22...al/PowerMust%20LED-Serbian.pdf

[Ovu poruku je menjao vlada951 dana 28.04.2019. u 03:13 GMT+1]
[ calexx @ 28.04.2019. 08:53 ] @
Nisam video da nešto piše o odvojenom konektoru. Što se mreže tiče, ono je zaštita i za UTP i za tlf liniju pa možeš kabl iz zida u UPS pa posle u spliter. Piše i da se ne uključuju produžni kablovi ali pretpostavljam da na taj način hoće da spreče da se prikači više uređaja nego što može da izdrži UPS.
Naravno, skeneri ili laserski se ne uključuju a i nema neke svrhe jer svakako nećeš da skeniraš ili štampaš kad nestane struja. Meni UPS uglavnom služi da neki mikro prekid ne restartuje komp ili ako nešto radim, da imam vremena da zapamtim i ugasim.

E da, za monitor, ruter i još neke sitne potrošače iskoristi taj produžni kabl, možda bi mogao da nabaviš jedan običan sa tim utikačima za komp jer je možda bolje da ne ide sve na jednu utičnicu. Nisi dobio kablove uz UPS?
[ Branimir Maksimovic @ 28.04.2019. 09:11 ] @
Ja imam takav produzni, fercera bez problema. Tesko da ce nesto sem kompa sve zajedno tu trositi vise od 100W. Monitor voip i oba rutera na produzni sam stavio pa cak i jos jedan produzni obican na njega :P
Jedino je komp na posebnom prikljucku.
[ vlada951 @ 28.04.2019. 13:19 ] @
Na taj produzni ili na ups bi povezao racunar:kuciste,monitor i modem i nista vise
napajanje kucista mi je 750w ciftek modularno
monitor je 20w tako pise
i modem je 10w
i to bi bilo to
od uticnice kupicu prednaponski kabli ovak evo linka
https://www.gigatron.rs/produz...uka_prikljucnica_5m__20158-714
pa cu u taj prenaponski kabli ukljuciti ups u produzni posebnim kablom samo povezati kuciste,u drugi prikljucak u upsu povezati onaj produzni za ups i u njega ukljuciti monitor, i modem mts i to bi bilo to od ukljucivanje uredjaja, jel bi da mi i prenaponski kabli i ups da mi stite racunar od napona da mi ne izgori ploca ili bilo koja komponetna
trebalo bi da ima kablove jel ups mi je poslat stize postom nov u kutiji, u postije zbog praznika ne mogu podici
samo da skontam mrezni kabli telefonski da zastitim od udar groma
[ voodoons @ 28.04.2019. 13:50 ] @
Dobra je stvar za nestanak struje, čisto da možeš bezbedno da ugasis računar.
Inače za Mustek UPS-ove sam čuo samo najgore sto se tiče elektronike za peglanje izlaznog napona ali kontam da taj konkretno je samo pasivni UPS, nema aktivni stabilizator napona pa je i ok kao bekap baterija.
4-ti, izdvojeni je samo prenaponska zaštita, nije nakačen na bateriju i na njega se obično poveze štampač, skener isl..
[ ademare @ 28.04.2019. 17:01 ] @
Citat:
vlada951:
evo nasao sam produzni jel to to

ali nisam te nista razumeo u vezi modema
mreza mi je obicna MTS,u zid ide splinter i on odvaja kabli za telefon a drugi za ruter MTS iz rutera ide mrezni kabli u racunar to je to
a monitor mi nema takav kabli kao na sliku vec ima adapter koj se ukčjucije na 220 i u monitor ima bananicu koja ulazi kao kod nokija starih punjac okrugla
naso sam upustvo evo link
https://www.mustek.de/files/22...al/PowerMust%20LED-Serbian.pdf

[Ovu poruku je menjao vlada951 dana 28.04.2019. u 03:13 GMT+1]Ma ne , Calexx je objavio sliku bas sa sajta radnje .

Moram da ti dam link da ne kupujes nesto bezveze .

https://www.emmi.rs/kablovi-ka...%8Dunar.11.html?productId=1691

Znaci u startu ti trebaju dva ova kabla sa mog linka . Jedan za monitor , jedan za kompjuter . Ovaj sto sada imas u kompjuteru strujni , njega prikljucis u 220 volti , a drugi kraj u UPS .

Za net , iz ADSL modema - rutera ide kabl u UPS iz UPS -a u kompjuter u mrezni ulaz . Ovo za internet nije obavezno , ali predstavlja neki vid zastite za kompjuter , da iz telefonske linije usled nekog kvara ne dodje jaca struja u kompjuter i spoli najcesce integrisanu mreznu karticu , a moze i celu plocu .
[ vlada951 @ 28.04.2019. 18:40 ] @
ademare
ovaj kabli znam i kako njega prikljuciti monitor kad mi je monitor tanak i koristi kabli sa bananicom to jes adapter od 20w
[ gilopile @ 28.04.2019. 19:04 ] @
Treba ti ovaj kabel. Ako nema da se kupi, moze vrlo lako da se napravi od jednog klasicnog za ups i jedne uticnice i na njega spojis adapter od monitora.


[ vlada951 @ 28.04.2019. 20:15 ] @
ademare i gilopile
bunimo se ja sam lepo razumeo Branimir Maksimovic i on mene razumeo
moj monitor ima ovakav adapter prikljucak na 220 da ne dolazi do zabune
kako mislite ovaj adapter da prikljucim u kabli koj mi govorite da uzmem

zar nebi bilo lakse kupiti ovaj produzni isti prikljucak ima za ups prikljucak IEC uticnicu a ima suko sa 6 uticnice gde mogu prikljuciti modem,monitor i td

ovaj produzni ima isti ulaz kao i kabli koj ste mi da li ulaz u ups je IEC uticnica tako pise u upustvu to je ovo na slici obelezeno crvenom 1 i 2

a moj monitor i ADS ruter iz MTS ima ovakav adapter

zasto uzeti kabli u emmi ili sa jednim suko kad ima ovakav produzni evo slika sa 6 suko uticnica

objasnio potrudio se da me razumete da bi i ja vas razumeo i skontao jedino ako gresim ispravite tako sam skontao Branimira, e sad izvinjavam se jedino ako sam toliko glup pa ne svatam onda mi bolje objasnite prostim recima bez strucnih naziva
[ mioljub67 @ 28.04.2019. 22:09 ] @
Dva dana se pise o problemu prikljuciti tri zice na UPS. Kupi bilo koji produzni sa vise uticnica, oseci kabal i zutozelenu zicu spoj u sredinu a druge dve (nebitan raspored i boja) na krajnje i gotovo ili kupi produzni sa takvom uticnicom. Tih kablova je nekad bilo u svakoj prodavnici kompjuterske opreme.
[ calexx @ 29.04.2019. 08:33 ] @
Ma nema potrebe za daljim traženjem, ja sam predložio kabl kao opis kako bi to trebalo da izgleda i pomenuo da sam prepravljao produžni. Ako si našao ovakav produžni, uzmi ga i sve je rešeno.
[ vlada951 @ 30.04.2019. 17:56 ] @
zna neko gde ima da se kupi ovaj produzni za ups GEMBIRD SPX6-B-10, neku prodavnicu ovi sto zvao nemaju, ako moze link ovde ili na pp,sa C14 utikačem
ovako izgleda
[ ademare @ 30.04.2019. 19:03 ] @
Ima Gembird prodavnica u Borci . Ako oni nemaju onda nema niko . Mada to ne pravi Gembird . Gembird nije fabrika , vec samo brend . Tako da moze da pise bilo sta a da bude isto .

Gembird telefon : 381 11 41 40 285
[ vlada951 @ 04.05.2019. 01:13 ] @
ademare
nemaju oni kabli za ups
naso u gigatronu oni imaju i 5 godine garancija na kabli evo i linka ako nekom zatreba zna gde da nadje da kupi,pozovete njihov kal i kazete zasta vam treba kad stigne kabli slikacu i postaviti i sliku da bi ljudi znali
https://www.gigatron.rs/produz...uka_prikljucnica_2m__20156-715
[ ademare @ 04.05.2019. 02:48 ] @
Jesu li te oni Razumeli , sta tebi treba ?

Meni po fotografijama i po opisu izgleda da je ovo obicni produzni kabl , koji se utice u zid . Nigde se ne spominje UPS .

U svakom slucaju naruci preko neta , da ako ti posalju obican kabl , mozes da vratis .
[ vlada951 @ 05.05.2019. 01:43 ] @
za ademare
obican ali moze da se poruci i za ups sa c14 uticnicom rade po porudzbini naruce od proizvodjaca a sam biras kakvu ces uticnicu da li obicnu suho ili ovu za ups c14 uticnicu samo ih pozoves i kazes zasta ti treba i jos ima prednaponsku zastitu ako ups propusti i kabli stiti komp i od preopterecenja
[ vlada951 @ 14.05.2019. 03:00 ] @
da pitam da mi neko objasni sta znaci Nazivna snaga prenapona (J): 918 ovo J i 918?