[ The Ja @ 28.09.2004. 10:26 ] @
Nov sam u C#, a ni ranije nisam koristio automatizaciju, pa mi treba pomoć.

Treba da iz C# kreiram word dokument u koji između ostalog treba da ubacim i neke bitmape.
Za text i ostalo sam pronašao na netu kako da uradim, ali ne mogu da nađem primjer za ubacivanje slika (i ako je slično i za nabrajanje stavki - Bullets, ali mi to nije preterano hitno).

Unapred zahvalan na pomoći.

P.S. Word i VS.NET su 2003
[ The Ja @ 28.09.2004. 11:36 ] @
Rešio za sliku.
[ MAD-MAX @ 28.09.2004. 21:25 ] @
Ajde ako ti nije problem kazi kako si to uradio (i za txt i za sliku)
[ The Ja @ 29.09.2004. 09:33 ] @
Za zainteresovane
Link za primer za ubacivanje slike:
http://msdn.microsoft.com/libr...l/sdhowTutorialCSAddImages.asp

Link za primer za ubacivanje teksta:
http://msdn.microsoft.com/libr...ToInsertTextInWordDocument.asp

Deo koda za ubacivanje teksta i slike, kao i snimanje dokumenta:

Code:

object oMissing = System.Reflection.Missing.Value;
object oEndOfDoc = "\\endofdoc"; /* \endofdoc is a predefined bookmark */ 

//Start Word and create a new document.
Word._Application oWord;
Word._Document oDoc;
oWord = new Word.Application();
oWord.Visible = true;
oDoc = oWord.Documents.Add(ref oMissing, ref oMissing,
    ref oMissing, ref oMissing);
Word.Range wrdRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;

object style = "Heading 1";
//Insert a paragraph at the beginning of the document.
Word.Paragraph oPara;
oPara = oDoc.Content.Paragraphs.Add(ref oMissing);
oPara.Range.Text = "Heading 1";
oPara.Range.InsertParagraphAfter();
wrdRng.set_Style(ref style);

//Insert a paragraph at the end of the document.
wrdRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
object oRng = wrdRng;
oPara = oDoc.Content.Paragraphs.Add(ref oRng);
oPara.Range.Text = "Heading 2";
oPara.Range.InsertParagraphAfter();
style = "Heading 2";
wrdRng.set_Style(ref style);

//Insert another paragraph.
wrdRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
oRng = wrdRng;
oPara = oDoc.Content.Paragraphs.Add(ref oRng);
oPara.Range.Text = "Normal text.";
oPara.Range.InsertParagraphAfter();

wrdRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
oRng = wrdRng;
object link = false;
object saveWithDocument = true;

wrdRng.InlineShapes.AddPicture(
    @"C:\image.jpg",
    ref link,
    ref saveWithDocument,
    ref oRng);

wrdRng = oDoc.Bookmarks.get_Item(ref oEndOfDoc).Range;
wrdRng.InsertParagraphAfter();

object missingValue = Type.Missing ; 
object fileName = "c:\\MyNewDocument.doc"; 

oDoc.SaveAs(ref fileName, ref missingValue,
    ref missingValue, ref missingValue, ref missingValue,
    ref missingValue, ref missingValue, ref missingValue,
    ref missingValue, ref missingValue, ref missingValue,
    ref missingValue, ref missingValue, ref missingValue,
    ref missingValue, ref missingValue); 


U using ubaciti:
Code:

using Microsoft.Office.Core;
using System.Reflection;


Nadam se da sam bio od pomoći.

Pozdrav