[ Sole_boy @ 16.04.2002. 12:31 ] @
Postovanje svima,

Imam sledeci problem:
recimo da imam bazu ovakvog oblika:

rb - datum - vrednost

sada kada korisnik unosi recimo neku vrednost
za 21.03.02 = 150 dinara
i zatvori program. Kasnije je seti da treba da unese
za 21.03.02 jos 200 dinara i kada unese ono se u bazi
javljaju dva datuma 21.03.02 jedan sa 150 a drugi sa 200
a meni treba kako da ova druga suma uleti u onaj prvi datum od 150
i onda da se saberu i rezultat 350 da bude pod 21.03.02

Nadam se da ste me razumeli!

Hvala.
[ overflow @ 16.04.2002. 20:07 ] @
Pa zavisi cime radis ... hoces preko query-ja ?!

Code:

With query1 do
begin
close;
sql.clear;
sql.add('UPDATE TABELA SET VREDNOST = VREDNOST + :vred WHERE DATUM = :dat;');
params[0].value:=nekavrednost;
params[0].value:=nekidatum;
execsql;
close;
end;


Ili hoces preko table ?!

Code:

with table1 do
begin
first;
while not(eof) do
begin
if fieldbyname('datum').AsString=nekidatum then
begin
edit; 
fieldbyname('vrednost').AsFloat:=fieldbyname('vrednost').AsFloat+nekavrednost;
post;
end;
next;
end;
refresh;
end;


Nema na cemu.