Strane: (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Poslednja >>
1. prepoznavanje govora sa picem (8 odgovora)
2. elektronska vaga (17 odgovora)
3. Kako simulirati /dev/usbserial na Linux-u (6 odgovora)
4. LM 1117 i arduino (10 odgovora)
5. Arduino Uno Atmega328- Voltmetar- pomoć (64 odgovora)
6. Pecunia BT 600 firmware (1 odgovora)
7. Brzina serial.read? (21 odgovora)
8. ESP32-CAM wifi+kamera 2mpixela (7 odgovora)
9. AKo je neko radio sa ovim modulom... XT-PICO (18 odgovora)
10. Konvertor strujnog signala 4-20 mA u ethernet (24 odgovora)
11. Programer za pisanje softera (9 odgovora)
12. 485 indentifikacija slejvova (29 odgovora)
13. Arduino kontrola brzine steppera (7 odgovora)
14. Arduino slanje Hex-a drugom kontroleru preko Rx Tx pinova (40 odgovora)
15. Arduino merac radnih sati motora (45 odgovora)

Strane: (1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... Poslednja >>