Strane: 1 2 3 4 (5)
61. [Anketa]: Koje klijente za razmenu fajlova koristite? (65 odgovora)
62. ANKETA (64 odgovora)
63. [Anketa]: Koji browser koristite pod Linux-om? (46 odgovora)
64. [Anketa]: Da li koristite .net passport ? (41 odgovora)
65. [Anketa]: Koje alate koristite za razvoj Java aplikacija? (3 odgovora)
66. [Anketa]: profesionalci i "amateri" na području informatike (7 odgovora)
67. [Anketa]: E-lance tip posredovanja usluga i kod nas ! (6 odgovora)
68. [Anketa]: Na koje newsletters-e ste prijavljeni ? (1 odgovora)

Strane: 1 2 3 4 (5)