Strane: 1 2 3 4 5 6 7 (8) 9 10 11 12
106. Prolog-produkt dvije liste...ali prvi s prvim,drugi s drugim a treci s trecim (1 odgovora)
107. Nanotehnologija i NANOBOTI - najmanji robot na svetu; najmanji motor na svetu... (0 odgovora)
108. Kupovina softvera za VNM i GA (1 odgovora)
109. Da li neko moze da mi objasni setf u LISP-u? (3 odgovora)
110. Implementacija Min Maxa (0 odgovora)
111. Ekspetni sistem pisan u CLIPS-u! (3 odgovora)
112. Inteligentni agent koji dobavlja informacije sa interneta (1 odgovora)
113. neki VI (AI) sajtovi (6 odgovora)
114. Nekoliko ? u vezi Prologa (3 odgovora)
115. speech recognition (8 odgovora)
116. Potezne igre i neuronska mreza (6 odgovora)
117. Pravljenje neurona. (5 odgovora)
118. AI i Java - moguce kombinacije? (11 odgovora)
119. AI za početnike (4 odgovora)
120. program za izradu kalkulacija (5 odgovora)

Strane: 1 2 3 4 5 6 7 (8) 9 10 11 12